02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Echinacin liquidum Oplossing 50ml

Oplossing 50ml
8,42
Op voorraad
8,42
Natuurlijk geneesmiddel met ontsmettende werking op de bovenste luchtwegen, in de vorm van een drinkbare oplossing. Voor de symptomatische behandeling van infecties op de bovenste luchtwegen.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Dit is een geregistreerd geneesmiddel.

Toepassing

Antiseptische eigenschappen bij bovenste luchtwegeninfecties.

Eigenschappen

Het perssap van Echinacea stimuleert het aspecifiek immuunsysteem. Echinacea activeert de macrofagen en monocyten. De fagocytose wordt gestimuleerd door toename van de receptorbinding met het antigeen-antilichaamcomplex (opsonisatie). Het is eveneens bekend dat de vrijstelling van cytokinen verhoogt door de activatie van Echinacea op de macrofagen. Er wordt dus een toename van het aantal en een verhoogde activiteit van de immunocompetente cellen waargenomen (o.a. van lymfocyten). Bovendien neemt de properdineconcentratie toe. Er werd eveneens aangetoond dat Echinacea de hyaluronidase-activiteit kan inhiberen. Samengevat, Echinacea stimuleert het immuunsysteem van het organisme.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Echinacin Liquidum wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van bovenste
luchtwegeninfecties, na uitsluiting van elke ernstige aandoening.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

Volwassenen: 2,5 ml gevolgd door 1,25 ml met tussenpozen van 2 uren, vervolgens 2,5 ml 3 maal daags. Maximale dosis voor volwassenen: 15 ml per dag. Kinderen tussen 2 en 12 jaar: 1 druppel per kg lichaamsgewicht per dag. Kinderen jonger dan 2 jaar: enkel op medisch advies.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Zeer zeldzaam kunnen zich overgevoeligheidsreacties voordoen. Voor samenstellingen die Echinacea
bevatten werden huiduitslag, jeuk, zelden zwelling in het aangezicht, ademhalingsmoeilijkheden,
vertigo en hypotensie gerapporteerd.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel ?
- De werkzame stof in dit middel is het perssap van de Echinacea purpurea (L) Moench plant.
- De andere stof in dit middel is 96 % V/V alcohol.

Hoe ziet Echinacin Liquidum er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Glazen fles van 50 of 100 ml drinkbare oplossing

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u allergisch (overgevoelig) bent aan Echinacea purpurea of aan één van de andere
bestanddelen van Echinacin Liquidum.
- als u een evoluerende aandoening heeft zoals tuberculose, abnormale verhoging van het aantal
witte bloedcellen, aandoeningen van het bindweefsel, multiple sclerose, AIDS en aanverwante
infecties en auto-immuunziekten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of uw apotheker vóór Echinacin Liquidum in te nemen.
- Indien U reeds andere geneesmiddelen inneemt, lees dan aandachtig de rubriek Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?”.
- Geen langdurig gebruik zonder medisch advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Echinacin Liquidum nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel
dat dan aan uw arts of apotheker.
Door gebrek aan informatie betreffende een eventuele interactie met een desensibilisatiekuur tegen
allergie, is toediening van Echinacin Liquidum tijdens dergelijke kuur niet aangeraden.
Aangezien het hier gaat om een preparaat dat alcohol bevat, kan een Disulfiram effect optreden na
associatie met andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcoholisme vormt een relatieve contra-indicatie.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Aangezien er geen experimentele studies gekend zijn, is het aangeraden om dit geneesmiddel niet te
gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Indien men zich aan de voorgeschreven dosis houdt, zal de geabsorbeerde hoeveelheid alcohol
normaal geen enkele invloed hebben op het besturen van voertuigen en het gebruik van machines.
Men moet rekening houden dat dit flesje een hoeveelheid alcohol bevat dat een negatieve invloed kan
hebben bij het besturen van voertuigen en het gebruik van machines, indien de inhoud van het flesje
in één keer uitgedronken wordt.

Echinacin Liquidum bevat 22 % ethanol (alcohol), d.w.z. max 440 mg per dosis, hetgeen
overeenkomt met 11 ml bier, 4,6 ml wijn per dosis.

Schadelijk bij alcoholisme.

Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en
groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Echinacin
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Droge geïrriteerd, Pijn, Zwelling
Bevat Echinacea
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Smaak Zonder smaak
Specifiek voor Keel
Keyword Keel, Luchtwegen, Natuurlijk
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? not available
Ontsmettend? not available
Zonder suiker? available

Echinacin liquidum is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek