02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Endopeg Drinkbare oplossing 1l

Drinkbare oplossing 1l
4,53
Op voorraad
4,53
Steriele drinkbare oplossing voor colonspoeling.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

• Drank voor oraal gebruik of gastro-enteraal gebruik via maagsonde.
6 polypropyleenflessen van 1000 ml.
• Endopeg is een osmotisch laxativum.
• Therapeutische indicaties :
Colonspoeling ter voorbereiding van de patiënten in afwachting van :
- Endoscopisch onderzoek, radiologie.
- Colonchirurgie.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Endopeg bijwerkingen hebben.
• Mogelijke, gewoonlijk geringe, wijzigingen van de ionenbalans.
• De orale resorptie van de oplossing kan smaakstoornissen veroorzaken.
• Darmstoornissen (misselijkheid, braken, buikkrampen, buikopzetting) als gevolg van de
werking van het produkt.
• De aanwezigheid van achterblijvende vloeistof ter hoogte van het colon kan aanleiding
geven tot minder geslaagde onderzoekingen bij barium-lavementen, in het bijzonder bij
dubbel contrast.
• Anale irritatie.
• Malabsorptie van orale geneesmiddelen die één uur vóór het starten met Endopeg
oplossing werden toegediend, is mogelijk.
• Allergische reacties (urticaria, rhinorrhea, dermatitis).
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

• De werkzame stoffen zijn :
Polyethyleenglycol 4000 59,000 g - Natriumsulfaat 5,68 g (= natriumsulfaat 10H2O 
12,90 g) - Natriumhydrogenocarbonaat 1,680 g - Natriumchloride 1,460 g - 
Kaliumchloride 0,750 g.

• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn : water voor injectie tot 1000 ml..

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Endopeg niet 
• In geval van ernstige verslechtering van de algemene toestand zoals dehydratatie of
ernstige hartinsufficiëntie.
• Bij patiënten met een gevorderd carcinoom of elke andere aandoening van de darmtractus,
zoals bijvoorbeeld colonaandoening, die een te grote fragiliteit van de slijmvliezen met
zich meebrengt.
• Bij patiënten die risico vertonen voor ileus of intestinale occlusie.
• Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie.
• Allergie voor één van de bestanddelen, GI-perforatie, peptische ulcera en toxisch
megacolon.
• Dit produkt is tegen aangewezen voor gebruik bij kinderen, bij gebrek aan onderzoekingen.

Pas goed op met Endopeg
• Bij oudere patiënten is het raadzaam het produkt enkel onder medisch toezicht toe te
dienen.
• Voorzichtigheid is geboden bij diabetici.
• Voor de toediening van Endopeg mag geen vast voedsel meer ingenomen worden.
• Tijdens de endoscopische polypectomie blijft inblazing van inert gas een noodzakelijke
voorzorgsmaatregel hoewel polyethyleenglycol niet vergist wordt.
• Endopeg dient met grote omzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met een
slechte hoestreflex, reflux-oesofagitis, aan patiënten met een verminderd bewustzijn.
Het wordt aanbevolen om (semi) bewusteloze patiënten, patiënten die moeite hebben met
de ademhaling of te kampen hebben met slikproblemen, Endopeg toe te dienen via een
neussonde.
Tijdens de toediening dienen deze patiënten nauwkeurig geobserveerd te worden.
Bij pijn of zwelling moet toediening worden vertraagd of gestopt, totdat deze symptomen
verdwijnen.
• Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Endopeg in 
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Endopeg in combinatie met voedsel en drank
Tenminste twee uur vóór de toediening en tot aan het einde van het onderzoek mag de patiënt
geen vast voedsel meer gebruiken.
Heldere dranken, koffie of thee zonder melk, niet-alcoholische dranken zijn wel toegelaten.

Zwangerschap
Zwangerschap vormt geen absolute tegenindicatie, aangezien de actieve bestanddelen van de
oplossing niet of slechts in geringe mate worden geresorbeerd. Bij gebrek aan specifieke
gegevens moet echter een evaluatie van de risico's met de voordelen in overweging worden
genomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Borstvoeding vormt geen absolute tegenindicatie, aangezien de actieve bestanddelen van de
oplossing niet of slechts in geringe mate worden geresorbeerd. Bij gebrek aan specifieke
gegevens moet echter een evaluatie van de risico's met de voordelen in overweging worden
genomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Endopeg
Niet van toepassing.

Gebruik van Endopeg in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, 
ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Diarree, als gevolg van de toediening van de oplossing, kan de resorptie van geneesmiddelen,
die tegelijk worden toegediend, aanzienlijk verstoren.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk B.Braun
Aflevervorm Drinkbare oplossing
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Darmreinigend
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Darmreinigingsmiddel, Laxerend
Generisch middel? not available

Endopeg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Endopeg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek