02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Flector Tissugel 1% Patches 5 stuks

Patches 5 stuks
13,35
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van diclofenac in de vorm van een patch voor uitwendig gebruik. Voor de symptomatische behandeling van pijn en nabehandeling van verstuikingen en kneuzingen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Flector Tissugel is een niet-steroïdaal ontstekingswerend middel. Het is een ontstekingswerend
geneesmiddel onder de vorm van verbandgazen die moeten aangebracht worden op de huid.
Flector Tissugel wordt gebruikt voor de symptomatische behandeling van:
· ontsteking ten gevolge van een kwetsuur aan de pezen, de gewrichtsbanden, de spieren of de
gewrichten;
· gelokaliseerde vormen van ontsteking rondom de gewrichten: bijvoorbeeld ter hoogte van de
peesscheden (tenosynovitis), ter hoogte van de slijmbeurzen (bursitis) of ter hoogte van de
armgewrichten (schouder-handsyndroom);
· ontsteking van de gewrichten : bijvoorbeeld opstoten van artrose.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Flector Tissugel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Flector Tissugel kan de volgende bijwerkingen veroorzaken :
- Huidaandoeningen :
- Vaak : jeuk.
- Soms : roodheid, huiduitslag, allergische reactie, warmtegevoel, kleine onderhuidse bloedingen
(petechieën).
- Zelden : droge huid, zwelling onder de huid, reacties van sensibilisatie voor het zonlicht of
voor de zonnebank (fotosensibilisatie).
- Algemene allergische reacties :
- Zeer zelden : huiduitslag over gans het lichaam, veralgemeende zwelling onder de huid (angiooedeem),
ernstige allergische reactie over gans het lichaam (anafylactische reactie).
Indien u allergisch bent voor aspirine of voor bepaalde bestanddelen
(methylparahydroxybenzoëzuur, propylparahydroxybenzoëzuur, propyleenglycol) mag u
Flector Tissugel niet gebruiken omdat er een groter risico bestaat op een allergische reactie.

U mag Flector Tissugel niet langer dan 14 dagen gebruiken of meerdere verbandgazen tegelijkertijd
gebruiken zonder uw arts te raadplegen omdat Flector Tissugel in deze gevallen dezelfde bijwerkingen
zou kunnen veroorzaken als ontstekingswerende middelen ingenomen via de mond.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Flector Tissugel
- De werkzame stof is diclofenac. Het is aanwezig onder vorm van diclofenacepolamine. Elk
verbandgaas bevat 180 mg diclofenacepolamine, wat overeenstemt met een concentratie van 1 %
natriumdiclofenac.
- De andere stoffen zijn gelatine, polyvinylpyrrolidon, D-sorbitoloplossing (70 %), kaolin,
titaniumoxide, propyleenglycol, methylparahydroxybenzoëzuur, propylparahydroxybenzoëzuur,
dinatriumedetaat, wijnsteenzuur, dihydroxyaluminiumaminoacetaat,
natriumcarboxymethylcellulose, gepolymeriseerd natriumcarboxyvinyl (natriumpolyacrylaat), 1,3-
butyleenglycol, polysorbaat 80, parfum (DALIN PH), gezuiverd water.

Hoe ziet Flector Tissugel eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Flector Tissugel zijn zelfklevende, rechthoekige, geïmpregneerde verbandgazen.
Het is beschikbaar in dozen met 5 en 10 verbandgazen, per 5 verpakt in een verzegelde envelop

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Flector Tissugel niet gebruiken
· indien u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen, met name voor diclofenac,
propyleenglycol, methylparahydroxybenzoëzuur of propylparahydroxybenzoëzuur.
· indien u allergisch bent voor aspirine of andere niet-steroïdale ontstekingswerende
geneesmiddelen. U mag Flector Tissugel niet gebruiken indien u na het gebruik van aspirine of
een ander niet-steroïdaal ontstekingswerend middel reeds last kreeg van astma, netelroos of een
allergische ontsteking van het neusslijmvlies, omdat u dan ook allergisch kan zijn voor Flector
Tissugel.
· gedurende een lange periode als u een maag- of darmzweer hebt (vooral indien u meerdere
verbandgazen tegelijkertijd gebruikt).
· bij een kind jonger dan 16 jaar.
· op een beschadigde huid, bijvoorbeeld in geval van een huidinfectie, eczeem, een brandwond of
een open wond.
· samen met een ander ontstekingswerend middel om aan te brengen op de huid.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Flector Tissugel
· Flector Tissugel mag niet in contact komen met ogen en slijmvliezen.
· ingeval er huiduitslag verschijnt op uw huid na het aanbrengen van Flector Tissugel moet u de
behandeling stoppen en uw arts raadplegen.
· vermijd blootstelling aan de zon en aan de zonnebank tijdens uw behandeling omdat Flector
Tissugel uw huid gevoeliger kan maken aan zonnestralen (fotosensibiliteit).
· indien u bejaard bent of indien u lijdt aan een aandoening van de lever, de nieren of de bloeddruk
of indien u reeds maag- of darmproblemen hebt gehad, moet u uw arts raadplegen alvorens Flector
Tissugel te gebruiken : hij zal u regelmatig opvolgen tijdens uw behandeling.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Flector Tissugel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.
Bij de huidige stand van kennis heeft Flector Tissugel geen invloed op de werking van andere
geneesmiddelen. Evenzo beïnvloeden de andere geneesmiddelen de werking van Flector Tissugel niet.
U mag Flector Tissugel gebruiken indien u niet-steroïdale ontstekingswerende middelen inneemt via de
mond.
U mag Flector Tissugel daarentegen niet samen gebruiken met andere ontstekingswerende middelen om
op de huid aan te brengen.
U mag Flector Tissugel niet langer dan 14 dagen gebruiken of meerdere verbandgazen tegelijkertijd
gebruiken zonder uw arts te raadplegen omdat Flector Tissugel in deze gevallen een invloed zou
kunnen hebben op de werking van andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken
Voedsel en drank hebben geen invloed op de werking van Flector Tissugel.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
U mag Flector Tissugel niet gebruiken als u zwanger bent.
U mag Flector Tissugel gebruiken als u borstvoeding geeft omdat het werkzaam bestanddeel nagenoeg
niet overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Volgens de huidige inzichten heeft Flector Tissugel geen invloed op de rijvaardigheid noch op het
vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in Flector Tissugel waarmee u rekening moet houden
Flector Tissugel bevat de volgende stoffen die een allergische reactie of huidirritatie kunnen
veroorzaken : propyleenglycol, methylparahydroxybenzoëzuur en propylparahydroxybenzoëzuur.
U mag Flector Tissugel dus niet gebruiken als u gevoelig bent voor één van deze stoffen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Flector
Aflevervorm Patches
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Diclofenac
Aangewezen bij Gewrichtspijn, Ontsteking, Spierpijn, Verstuiking
Keyword Ontsteking, Ontzwellend, Pijn
Geeft warmte? not available
Generisch middel? not available

Flector Tissugel 1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek