02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Forlax Junior Pi-Pharma Zakjes 20 stuks

Zakjes 20 stuks
8,91
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van macrogol, voor de behandeling van obstipatie bij kinderen. Gaat de stoelgang bevorderen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Forlax Junior is een geneesmiddel dat behoort tot de groep van de osmotische laxeermiddelen.
Forlax Junior voegt water toe aan de stoelgang, wat helpt om problemen veroorzaakt door zeer
trage darmbeweging op te lossen. Forlax Junior wordt niet in de bloedbaan opgenomen of in het
lichaam afgebroken.
Forlax Junior wordt gebruikt voor de behandeling van constipatie (verstopping) bij kinderen vanaf 6
maanden tot 8 jaar.
Dit geneesmiddel is een poeder om op te lossen in een glas water en dan op te drinken. Het duurt
gewoonlijk 24 tot 48 uur voor het begint te werken.
De behandeling van constipatie met om het even welk geneesmiddel zou enkel een aanvulling
mogen zijn van een gezonde levenswijze en dieetvoeding.


Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts u datheeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


De aanbevolen dosering is afhankelijk van de leeftijd van uw kind.
Van 6 maanden tot 1 jaar: één sachet per dag. 
Van 1 tot 4 jaar: één tot twee sachets per dag.
Van 4 tot 8 jaar: twee tot vier sachets per dag.
Los de inhoud van de sachets direct voor gebruik op in een glas water (minstens 50 ml) en laatuw kind de vloeistof opdrinken. Als er slechts één sachet nodig is, geef uw kind het middel danin de ochtend. Als er meer dan één sachet nodig is, geef uw kind het middel dan in de ochtenden in de avond.Bij kinderen van één jaar en ouder kan de dagelijkse dosis aangepast worden naar gelang heteffect dat het middel heeft. 

Let op: 
- Het duurt meestal 24 tot 48 uur voordat Forlax Junior begint te werken.
- Bij kinderen mag de duur van de behandeling met Forlax Junior niet langer dan 3maanden zijn. 
- Een verbeterde frequentie van de stoelgang van uw kind na het nemen van ForlaxJunior is in stand te houden door het aanhouden van een gezonde leefstijl en eengezond dieet. 
- Wordt de klacht niet minder, of wordt deze zelfs erger? Neem dan contact op met uwapotheker of arts.

Heeft u te veel van dit middel gegeven? 
Als u te veel Forlax Junior geeft, kan dit diarree, maagpijn of braken tot gevolg hebben. Dediarree gaat gewoonlijk over nadat u stopt met het geven van het geneesmiddel of na hetverlagen van de dosis.Als uw kind ernstige diarree heeft of moet braken, neem dan zo snel mogelijk contact op meteen arts. Het kan zijn dat uw kind behandeld moet worden om een verlies van zouten(elektrolyten) als gevolg van vochtverlies te voorkomen. 

Bent u vergeten dit middel te geven?
Geef de volgende dosis meteen zodra u zich herinnert dat u een dosis bent vergeten. Geefechter geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken.De bijwerkingen die gewoonlijk licht van ernst zijn en niet lang aanhouden, zijn onder andere:


Bij kinderen: 
Vaak (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 10 personen):
- buikpijn 
- diarree die ook pijn rond de anus kan veroorzaken 

Soms (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 personen)
- Misselijkheid of overgeven
- Opgeblazen gevoelFrequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
- Allergische (overgevoeligheids-)reacties (huiduitslag, netelroos (urticaria), zwellingvan het gezicht of de keel, ademhalingsproblemen, flauwvallen of bewustzijnsverlies) 

Aanvullende bijwerkingen bij volwassenen: 
Soms (kunnen optreden bij maximaal 1 op de 100 personen): 
- Sterke aandrang tot ontlasten.
- Verlies van ontlastingFrequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
- Verlaagd kaliumgehalte in het bloed waardoor spierzwakte, stuiptrekkingen of eenabnormaal hartritme kunnen ontstaan. 
- Verlaagd natriumgehalte in het bloed waardoor vermoeidheid en verwarring,spiertrekkingen, toevallen en coma kunnen ontstaan.
- Dehydratie (uitdroging) als gevolg van ernstige diarree, vooral bij ouderen.
- Roodheid van de huid.

Het melden van bijwerkingen 
Krijgt uw kind last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldtook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ookrechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website www.lareb.nl).Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheidvan dit geneesmiddel.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Forlax Junior ?
- De werkzame stof in Forlax Junior is macrogol 4000, 4 g per zakje.
- De andere stoffen in Forlax Junior zijn natriumsaccharinaat (E954), sinaasappel- en
pompelmoesaroma dat sinaasappel- en pompelmoesolie bevat, geconcentreerd
sinaasappelsap, citral, acetaldehyde, linalol, ethyl butyraat, alpha terpineol, octanal, beta
gamma hexenol, maltodextrine, arabische gom, sorbitol (E420), BHA (E320) en zwaveldioxide
(E220).

Hoe ziet Forlax Junior eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
Forlax Junior is een bijna wit poeder voor drank met de geur en smaak van sinaasappelpompelmoes.
Forlax Junior is verkrijgbaar in doosjes met 10, 20, 30 of 50 zakjes. Niet alle
genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet geven?

- Uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vindenin rubriek 6. - - Uw kind heeft een bestaande ziekte zoals:
* ernstige darmaandoening. 
* ontstekingsziekte in de darm (zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, abnormaleverwijding van de darm). 
* darmperforatie of een risico op darmperforatieo darmverstopping (ileus) of verdenking van darmverstopping * pijnlijke buikaandoeningen met een onduidelijke oorzaak.
Geef dit geneesmiddel niet als iets van het bovenstaande voor uw kind geldt. Als u het nietzeker weet, bespreek het dan met uw apotheker of arts voordat u het geneesmiddel geeft. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Er zijn gevallen bekend van allergische reacties bij volwassenen waarbij uitslag en opzwellenvan het gezicht of de keel (angio-oedeem) optraden na het nemen van producten die macrogol(polyethyleenglycol) bevatten.Er zijn geïsoleerde ernstige allergische reacties gerapporteerd met flauwvallen,bewustzijnsverlies of ademhalingsproblemen en een algeheel ziek gevoel tot gevolg. 
Als bij uw kind een van deze symptomen optreedt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. 

Een organische aandoening moet uitgesloten zijn voor het begin van de behandeling: neemcontact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel geeft. 
Omdat dit geneesmiddel soms diarree kan veroorzaken, moet u voordat u dit geneesmiddelgeeft met een arts of apotheker nagaan of uw kind: 
- een verminderde lever- of nierfunctie heeft
- diuretica (vochtafdrijvende tabletten) neemt, omdat uw kind risico kan lopen opverlaagde concentraties natrium (zout) of kalium in het bloed. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt uw kind naast Forlax Junior nog andere geneesmiddelen, of heeft uw kind dat kortgeleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat uw kind in de nabije toekomst anderegeneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voorgeneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding 
Forlax Junior kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding. 

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? 
Neemdan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing. 

Forlax bevat sorbitol en zwaveldioxideIndien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers (sorbitol) niet verdraagt, neemdan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Dit geneesmiddel bevat eenkleine hoeveelheid van een suiker genaamd sorbitol, dat door het lichaam omgezet wordt infructose.

Door de aanwezigheid van zwaveldioxide, kan het in zeldzame gevallen ernstigeovergevoeligheidsreacties en ademhalingsproblemen veroorzaken.Forlax Junior kan echter wel gebruikt worden als uw kind diabetes heeft of een galactosevrij volgt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Forlax
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor baby's, Voor kinderen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Forlax Junior Pi-Pharma is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Forlax Junior Pi-Pharma

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek