02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Fucidin 2% Zalf 30g

Zalf 30g
14,18
Op voorraad
14,18
Antibiotica zalf voor lokaal gebruik op de huid.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Antibioticum voor lokaal gebruik op de huid.

FUCIDIN 2%, zalf en FUCIDIN 2%, crème zijn aangewezen in de volgende gevallen:
- Huidinfecties te wijten aan kiemen die gevoelig zijn voor het antibioticum dat het preparaat
bevat, bijvoorbeeld:
· impetigo
· secundaire infecties van huidletsels te wijten aan parasieten
· steenpuistjes en uitgebreide impetigo (als bijkomende behandeling van een antibioticum
langs algemene weg)
· furunkel en furunkulosis
· panaritium (ontsteking van de nagelriem)
· infectie van de haarwortels
· oppervlakkige huidpuisten
- Preventie van infecties: in chirurgie bij huidtrauma, vb. brandwonden of verwondingen
- Voor het uitschakelen van kiemen in de neusholte bij gezonde dragers, in het bijzonder indien
zij in contact komen met voedsel of met zieken die zouden kunnen worden geïnfecteerd

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Breng 1 a 2 x per dag aan op de geïnfecteerde huid.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan FUCIDIN bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen dez
bijwerkingen krijgt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker..

De meest voorkomende bijwerkingen zijn huidreacties en in het bijzonder reacties ter hoogte van
de toedieningsplaats. Allergische reacties werden gemeld.
Zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op secundaire infectie door niet-gevoelige kiemen.
Na gebruik van FUCIDIN Intertulle 2%, geïmpregneerd verbandgaas kan de huid gevoeliger zijn
zonder dat het stopzetten van de behandeling nodig is.

· Immuunsysteemaandoeningen
Overgevoeligheidsreactie

· Huid- en onderhuidaandoeningen
Jeuk
Huidirritatie
Branderig gevoel van de huid
Prikkelend gevoel van de huid
Droge huid
Uitslag
Contactdermatitis
Eczeem
Roodheid van de huid (erytheem)
Netelroos (urticaria)
Jeukend oedeem van huid- en/of slijmvliezen (angio-oedeem)
Oedeem rond het oog

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

FUCIDIN 2%, zalf: Natriumfusidaat 20 mg/g

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Fucidin niet:
· Als u overgevoelig (allergisch) bent voor fusidinezuur of voor één van de bestanddelen van
Fucidin.
Als u een infectie van de borst heeft en borstvoeding geeft omwille van het risico van absorptie
van het product door de zuigeling.
· Gebruik Fucidin zalf niet op natte, etterende wonden, in huidplooien of bij een beenzweer.

Wees extra voorzichtig met Fucidin:

· Wanneer u Fucidin langdurig gebruikt. De duur van de behandeling moet beperkt worden tot de
periode die strikt noodzakelijk is voor de genezing van de letsels, dit om het risico van
resistentie te verminderen.
· Wanneer u Fucidin bij een zuigeling aanbrengt. Niet op een te uitgebreid huidoppervlak
aanbrengen, omdat men de mogelijkheid van algemene toxische effecten (geelzucht) niet
totaal kan uitsluiten.
· Wanneer u Fucidin in de buurt van de ogen aanbrengt. De basis kan een branderig gevoel en
irritatie van de ogen veroorzaken. Niet aanbrengen in de ogen, de interne zijde van de
oogleden; bij accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen met water.
Het optreden van bacteriële resistentie is gerapporteerd bij het gebruik van fusidinezuur. Zoals
geldt voor alle antibiotica, kan langdurig of herhaald gebruik het risico op het ontstaan van
resistentie vergroten.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Er zijn geen interacties bekend.
Indien nodig kunnen samen met FUCIDIN 2%, zalf, FUCIDIN 2%, crème of FUCIDIN Intertulle 2%,
geïmpregneerd verbandgaas andere geneesmiddelen tegen infectie langs algemene weg gebruikt
worden.

Gebruik van Fucidin met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de veiligheid van FUCIDIN 2%, zalf, FUCIDIN 2%,
crème en FUCIDIN Intertulle 2%, geïmpregneerd verbandgaas gedurende de zwangerschap bij de
mens. Hoewel er nooit nadelige gevolgen over het gebruik van Fucidin tijdens de zwangerschap
werden gemeld, moet men toch voorzichtig zijn gedurende de eerste drie maanden van de
zwangerschap. De toepassing op te uitgebreide huidoppervlakken moet vermeden worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Fucidin dient vermeden te worden tijdens borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Fusidinezuur heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Fucidin

Niet van toepassing

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Fucidin
Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Effect Genezend, Ontstekingsremmend
Aangewezen bij Bacteriële infectie, Wonden
Keyword Brandwonden, Verzorgend

Fucidin 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek