Fucidin 2% Impexeco Crème 30g

Crème 30g
14,18
Dit product is tijdelijk uitverkocht
14,18
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Voor de lokale behandeling van kleinere wondjes.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Antibioticum voor lokale behandeling op de huid.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Fucidin 2%, crème is aangewezen in de volgende gevallen:- Huidinfecties te wijten aan kiemen die gevoelig zijn voor het antibioticum dat het preparaat bevat, bijvoorbeeld:• impetigo • secundaire infecties van huidletsels te wijten aan parasieten • steenpuistjes en uitgebreide impetigo (als bijkomende behandeling van een antibioticum langs algemene weg) • furunkel en furunkulosis • panaritium (ontsteking van de nagelriem) • infectie van de haarwortels • oppervlakkige huidpuisten - Preventie van infecties: in chirurgie bij huidtrauma, vb. brandwonden of verwondingen - Voor het uitschakelen van kiemen in de neusholte bij gezonde dragers, in het bijzonder indien zij in contact komen met voedsel of met zieken die zouden kunnen worden geïnfecteerd. Fucidin 2%, crème is in het bijzonder aangewezen bij etterende, natte wonden, ook in huidplooien;de crème is esthetisch meer geschikt dan Fucidin 2%, zalf voor toepassingen in het gelaat.Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts ofapotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw artsof apotheker.Fucidin 2%, crème 1 tot 2 maal per dag aanbrengen op de aangetaste streken na reiniging van debesmette oppervlakte; de zalf kan met of zonder verband gebruikt worden. Heeft u te veel van dit middel gebruikt? Wanneer u te veel van Fucidin heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker. Alhoewel er in geval van te veelvuldige of te overvloedige toepassingen, in het bijzonder op grote huidoppervlakken, de theoretische mogelijkheid bestaat van algemene effecten (vb. geelzucht), werd tot op heden geen geval van overdosering beschreven. Bent u vergeten dit middel te gebruiken? Bij de eerstvolgende gelegenheid moet u dan de gebruikelijke hoeveelheid Fucidin opbrengen. U moet dan niet een dubbele hoeveelheid gaan opbrengen. Als u stopt met het gebruik van dit middel Na het stoppen van de behandeling is het mogelijk dat de huidaandoening terugkomt. Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de vepakking na ‘EXP.’ Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen tijdens de behandeling zijn huidreacties en in het bijzonder reacties ter hoogte van de toedieningsplaats. Allergische reacties werden gemeld. Zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op secundaire infectie door niet-gevoelige kiemen. • ImmuunsysteemaandoeningenOvergevoeligheidsreactie • Huid- en onderhuidaandoeningen, Jeuk, Huidirritatie, Branderig gevoel van de huid, Prikkelend gevoel van de huid, Droge huid, Uitslag, Contactdermatitis, Eczeem, Roodheid van de huid (erytheem), Netelroos (urticaria), Jeukend oedeem van huid- en/of slijmvliezen (angio-oedeem), • Oogaandoeningen, Irritatie van het bindvlies, • Algemene aandoeningen en aandoeningen ter hoogte van de toedieningsplaats, Pijn ter hoogte van de toedieningsplaats, Irritatie ter hoogte van de toedieningsplaats, Bijwerkingen bij kinderen worden verwacht dezelfde te zijn als bij volwassenen.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Fucidin bevat cetylalcohol, kaliumsorbaat en butylhydroxyanisol (E320). Fucidin 2%, crème bevat cetylalcohol en kaliumsorbaat die plaatselijke huidreacties kan veroorzaken (bijv. contactdermatitis).Fucidin 2%, crème bevat butylhydroxyanisol (E320) die plaatselijke huidreacties (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en de slijmvliezen kan veroorzaken.Welke stoffen zitten er in dit middel?De werkzame stof in dit middel is: Fusidinezuur (anhydrisch) 20 mg/g. De andere stoffen in dit middel zijn: Butylhydroxyanisol (E320) - cetylalcohol - glycerol – vloeibare paraffine - kaliumsorbaat-polysorbaat 60 – witte vaseline – all-rac-α-tocopherol – waterstofchloride - gezuiverd water

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

• Als u overgevoelig (allergisch) bent voor fusidinezuur of voor één van de bestanddelen van Fucidin. • Als u een infectie van de borst heeft en borstvoeding geeft omwille van het risico van absorptie van het product door de zuigeling. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? • Wanneer u Fucidin langdurig gebruikt. De duur van de behandeling moet beperkt worden tot de periode die strikt noodzakelijk is voor de genezing van de letsels, dit om het risico van resistentie te verminderen. • Wanneer u Fucidin bij een zuigeling aanbrengt. Niet op een te uitgebreid huidoppervlak aanbrengen, omdat men de mogelijkheid van algemene toxische effecten (geelzucht) niet totaal kan uitsluiten. • Wanneer u Fucidin in de buurt van de ogen aanbrengt. De basis kan een branderig gevoel en irritatie van de ogen veroorzaken. Niet aanbrengen in de ogen, de interne zijde van de oogleden; bij accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen met water. Het optreden van bacteriële resistentie is gerapporteerd bij het gebruik van fusidinezuur. Zoals geldt voor alle antibiotica, kan langdurig of herhaald gebruik het risico op het ontstaan van resistentie vergroten. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Er zijn geen interacties bekend. Indien nodig kunnen samen met Fucidin 2%, crème andere geneesmiddelen tegen infectie langs algemene weg gebruikt worden. Waarop moet u letten met eten en drinken? Niet van toepassing. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid: Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Zwangerschap: Fucidin kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap daar blootstelling aan de actieve bestanddelen langs algemene weg verwaarloosbaar is.Borstvoeding: Fucidin kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding maar het is aangeraden Fucidin niet aan te brengen op de borst. Vruchtbaarheid: Er zijn geen klinische studies gedaan met Fucidin naar de invloed op de vruchtbaarheid. Er worden geen effecten verwacht bij vruchtbare vrouwen daar blootstelling aan de actieve bestanddelen langs algemene weg verwaarloosbaar is. Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Fusidinezuur heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Fucidin
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Antibacterieel
Aangewezen bij Wonden
Keyword Antibacterieel, Ontsteking

Fucidin 2% Impexeco is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek