Fucidin 2% pommade Pommade 15g

Pommade 15g
7,88
Ce produit est temporairement indisponible
7,88
En rupture de stock
  • Soyez le premier à savoir quand le produit sera à nouveau en stock
En traitement local uniquement dans les formes localisées à petit nombre de lésions.
Quand l'utiliser Afficher plus Afficher moins

Bij huidinfecties en preventief bij brandwonden.

Comment l'utiliser Afficher plus Afficher moins

De zalf 1 tot 2 maal per dag aanbrengen op de aangetaste zones.  

Kan met of zonder verband gebruikt worden.

Effets secondaires Afficher plus Afficher moins

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken. De meest voorkomende bijwerkingen tijdens de behandeling zijn huidreacties en in het bijzonder reacties ter hoogte van de toedieningsplaats. Allergische reacties werden gemeld. Zoals voor alle antibiotica bestaat er een risico op secundaire infectie door niet-gevoelige kiemen. • Immuunsysteemaandoeningen Overgevoeligheidsreactie • Huid- en onderhuidaandoeningen, Jeuk, Huidirritatie, Branderig gevoel van de huid, Prikkelend gevoel van de huid, Droge huid, Uitslag, Contactdermatitis, Eczeem, Roodheid van de huid (erytheem), Netelroos (urticaria), Jeukend oedeem van huid- en/of slijmvliezen (angio-oedeem), • Oogaandoeningen, Irritatie van het bindvlies, • Algemene aandoeningen en aandoeningen ter hoogte van de toedieningsplaats, Pijn ter hoogte van de toedieningsplaats, Irritatie ter hoogte van de toedieningsplaats, Bijwerkingen bij kinderen worden verwacht dezelfde te zijn als bij volwassenen.

Fucidin bevat cetylalcohol, kaliumsorbaat en butylhydroxyanisol (E320). Fucidin 2%, crème bevat cetylalcohol en kaliumsorbaat die plaatselijke huidreacties kan veroorzaken (bijv. contactdermatitis).Fucidin 2%, crème bevat butylhydroxyanisol (E320) die plaatselijke huidreacties (bijv. contactdermatitis), of irritatie aan de ogen en de slijmvliezen kan veroorzaken.Welke stoffen zitten er in dit middel?De werkzame stof in dit middel is: Fusidinezuur (anhydrisch) 20 mg/g. De andere stoffen in dit middel zijn: Butylhydroxyanisol (E320) - cetylalcohol - glycerol – vloeibare paraffine - kaliumsorbaat-polysorbaat 60 – witte vaseline – all-rac-α-tocopherol – waterstofchloride - gezuiverd water

Avertissements Afficher plus Afficher moins

• Als u overgevoelig (allergisch) bent voor fusidinezuur of voor één van de bestanddelen van Fucidin. • Als u een infectie van de borst heeft en borstvoeding geeft omwille van het risico van absorptie van het product door de zuigeling. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? • Wanneer u Fucidin langdurig gebruikt. De duur van de behandeling moet beperkt worden tot de periode die strikt noodzakelijk is voor de genezing van de letsels, dit om het risico van resistentie te verminderen. • Wanneer u Fucidin bij een zuigeling aanbrengt. Niet op een te uitgebreid huidoppervlak aanbrengen, omdat men de mogelijkheid van algemene toxische effecten (geelzucht) niet totaal kan uitsluiten. • Wanneer u Fucidin in de buurt van de ogen aanbrengt. De basis kan een branderig gevoel en irritatie van de ogen veroorzaken. Niet aanbrengen in de ogen, de interne zijde van de oogleden; bij accidenteel contact met de ogen overvloedig spoelen met water. Het optreden van bacteriële resistentie is gerapporteerd bij het gebruik van fusidinezuur. Zoals geldt voor alle antibiotica, kan langdurig of herhaald gebruik het risico op het ontstaan van resistentie vergroten. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Er zijn geen interacties bekend. Indien nodig kunnen samen met Fucidin 2%, crème andere geneesmiddelen tegen infectie langs algemene weg gebruikt worden. Waarop moet u letten met eten en drinken? Niet van toepassing. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid: Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Zwangerschap: Fucidin kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap daar blootstelling aan de actieve bestanddelen langs algemene weg verwaarloosbaar is.Borstvoeding: Fucidin kan gebruikt worden tijdens de borstvoeding maar het is aangeraden Fucidin niet aan te brengen op de borst. Vruchtbaarheid: Er zijn geen klinische studies gedaan met Fucidin naar de invloed op de vruchtbaarheid. Er worden geen effecten verwacht bij vruchtbare vrouwen daar blootstelling aan de actieve bestanddelen langs algemene weg verwaarloosbaar is. Rijvaardigheid en het gebruik van machines: Fusidinezuur heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Spécificités Afficher plus Afficher moins
Marque Fucidin
Conditionnement Pommade
Type de produit Médicament
Effet Anti-bactérien
Indiqué pour Plaies
Mot-clé Brûlures
Médicament générique ? not available

Fucidin 2% pommade est un médicament. Ne l’utilisez pas de façon prolongée sans conseil médical. Lisez attentivement la notice. Conservez ce médicament hors de la portée des enfants. Gardez la notice, car elle contient des informations importantes. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Consultez votre médecin en cas d’effets indésirables.
Remarque : une notice n'est pas toujours disponible pour les médicaments homéopathiques.

* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine