02/793 09 34

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Gaviscon Anijs suspensie Oplossing 500ml

Oplossing 500ml
13,44
Op voorraad
13,44
Geneesmiddel voor het behandelen van de symptomen van reflux, maagzuur, maagpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

- Dit is een geneesmiddel tegen de symptomen van gastro-oesofageale reflux.
- Gaviscon suspensie is aangewezen voor een korte behandeling (7 dagen) van de
symptomen veroorzaakt door reflux van zure maaginhoud naar de slokdarm.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Gaviscon suspensie altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Lees voor het gehalte aan natrium de rubriek “Stoffen in Gaviscon suspensie waarmee u rekening
moet houden”
Goed schudden vóór gebruik.

De gebruikelijke dosering is
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
10 tot 20 ml (2 tot 4 koffielepels) na de maaltijden en bij het slapengaan.

Kinderen jonger dan 12 jaar:
5 tot 10 ml (1 tot 2 koffielepels) na de maaltijd en bij het slapengaan.

Indien gewenst kan men deze dosis verdunnen met water, maar het is raadzaam niet meer dan een
gelijke hoeveelheid water toe te voegen. Goed mengen.
Raadpleeg een arts als de symptomen verergeren of langer aanhouden dan 7 dagen.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Als u een te hoge dosis inneemt zou u een opgeblazen gevoel kunnen krijgen. Raadpleeg uw arts
of uw apotheker als dat gevoel aanhoudt.
Als u te veel Gaviscon suspensie hebt ingenomen, neemt u onmiddellijk contact op met uw arts,
uw apotheker of het antigifcentrum (070 245 245).


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

De behandeling mag worden stopgezet zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.


Hoe bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast bewaren.
De fles na gebruik goed sluiten.

Gebruik Gaviscon suspensie niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het
etiket of de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de
uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Gaviscon suspensie bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer u overgevoelig bent aan bepaalde bestanddelen, zijn
allergische symptomen mogelijk zoals huiduitslag of ademhalingsmoeilijkheden door vernauwing
van de luchtwegen, anafylactische en anafylactoïde reacties.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stoffen zijn natriumalginaat en natriumbicarbonaat
- De andere stoffen zijn calciumcarbonaat, carbomeer 974 P, methylparahydroxybenzoaat
(E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsaccharinaat, venkelaroma, erythrosine,
natriumhydroxide, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Gaviscon suspensie niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt
u vinden onder punt 6.
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumalginaat en/of natriumbicarbonaat of voor
één van de andere bestanddelen van Gaviscon suspensie

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon suspensie?
- Als u een zeer zoutarm dieet moet volgen, als u te veel calcium in het bloed hebt, als u
nierstenen hebt.
- Als Gaviscon suspensie wordt toegediend bij kinderen, is het belangrijk om de aanbevolen
dosis te respecteren.
- Als u moet braken tijdens de behandeling met Gaviscon suspensie, meldt dit dan aan uw
arts.

Als u al andere geneesmiddelen inneemt, moet u ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” lezen.
Raadpleeg uw arts als een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden geweest is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Gaviscon suspensie nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Gezien de aanwezigheid van calciumcarbonaat, dat een zuurremmende werking heeft, moet een
interval van 2 uur in acht worden genomen tussen de inname van Gaviscon suspensie en andere
geneesmiddelen zoals: H2-antihistaminica (met maagzuurremmende werking), tetracyclines en
fluorochinolonen (antibiotica), digoxine (geneesmiddel voor het hart), ijzerpreparaten (tegen
anemie), ketoconazol (bij schimmelinfecties), neuroleptica (bij psychosen), thyroxine
(schildklierproblemen), penicillamine (bij intoxicaties met zware metalen), bètablokkers
(bloeddrukverlagende middelen), glucocorticoïden, chloroquine (tegen malaria) en bisfosfonaten
(bij osteoporose).

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gaviscon suspensie kan tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding gebruikt
worden.
Gezien de aanwezigheid van calciumcarbonaat wordt het aangeraden de duur van de behandelig
zo veel mogelijk te beperken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing

Stoffen in Gaviscon suspensie waarmee u rekening moet houden
Elke dosis van 10 ml bevat 145mg natrium. Als u een strikt zoutarm dieet moet volgen, zoals bij
sommige nier- of hart- en vaataandoeningen, moet rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van natrium.
Vooral bij zuigelingen dient men rekening te houden met een bijkomende belasting voor de nieren
door de aanwezigheid van zout.
Het is belangrijk de aanbevolen dosis te respecteren.
Gaviscon suspensie bevat methylparahydroxibenzoaat (E218) en propylparahydroxibenzoaat
(E216), die allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Gaviscon
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur, Reflux
Effect Beschermt de maag, Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Natriumalginaat, Natriumbicarbonaat
Keyword Anti-reflux, Maagpijn
Generisch middel? not available

Gaviscon Anijs suspensie is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek