02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Gaviscon Munt Kauwtabletten 48 stuks

Kauwtabletten 48 stuks
9,95
Op voorraad
9,95
Geneesmiddel voor het behandelen van de symptomen van reflux, maagzuur, maagpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

voorkomt dat het maagzuur uit de maag ontsnapt naar de slokdarm, om zo het brandend
gevoel van oprispingen en het gevoel van ongemak in de keel en de mond te verlichten.
Branderige oprispingen kunnen zich voordoen na de maaltijd, (bv. bij het eten van vet
en sterk gekruid voedsel) of tijdens de zwangerschap of bij patiënten met symptomen
van een ontsteking van de slokdarm (bv. moeilijk en/of pijnlijk slikken, mondzweertjes,
braken).
Gaviscon wordt gebruikt voor het behandelen van symptomen van gastro-oesofagale
reflux zoals zure oprispingen, brandend gevoel in de maagstreek en indigestie (door
reflux), bijvoorbeeld na een maaltijd, tijdens de zwangerschap of bij patiënten met
symptomen van slokdarmontsteking.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Oraal gebruik. Goed kauwen alvorens door te slikken.
Gebruik Gaviscon altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt
u over het juiste gebruik. Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Volwassenen, met inbegrip van bejaarden, en kinderen ouder dan 12 jaar: wanneer de
symptomen optreden 2 of 4 tabletten na de maaltijd en bij het slapengaan,tot 4 keer per
dag.
Kinderen jonger dan 12 jaar: enkel op medisch advies.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Indien u te veel van dit product heeft ingenomen kan u een opgezwollen gevoel hebben.
Het is weinig waarschijnlijk dat u last ondervindt bij inname van te hoge dosissen maar
raadpleeg toch uw arts of apotheker.
Bij inname van te veel Gaviscon neem contact met uw arts, uw apotheker of het
Antigifcentrum (070 / 245.245).


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Zet de behandeling gewoon
verder.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

/

Hoe bewaren?

Bewaren beneden 30°C.
Gebruik Gaviscon niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
doos en blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van
die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Gaviscon bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Indien u last heeft van deze bijwerkingen stop dan de inname van het product en neem
onmiddellijk contact op met uw arts.
Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000) is een allergische reactie mogelijk op de
bestanddelen.
Mogelijke symptomen kunnen zijn huiduitslag, jeuk, ademhalingsmoeilijkheden,
duizeligheid of zwelling van het gezicht, lippen, tong of keel.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Gaviscon?
- De werkzame stoffen per kauwtablet zijn: 250 mg natriumalginaat, 133,5 mg
natriumbicarbonaat en 80 mg calciumcarbonaat
- De andere stoffen zijn: pepermuntaroma, macrogol 20 000, mannitol (E421),
copovidon, aspartaam (E951), kaliumacesulfaam (E950), magnesiumstearaat
Deze tabletten bevatten geen suiker of gluten.

Hoe ziet Gaviscon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Gaviscon Aangepaste Formule Munt 250 mg kauwtabletten zijn ronde tabletten,
gebroken wit tot roomwit van kleur en licht gevlekt.
Kauwtabletten, in blisterverpakkingen per 4, 6 of 8 tabletten.
Dozen van 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 en 64 tabletten.
De polypropyleen tablettencontainers bevatten 8, 12, 16, 18, 20, 22 of 24 tabletten.
Multiple verpakkingen 32 (2 x 16), 36 (2 x 18), 40 (2 x 20), 44 (2 x 22) of 48 (2 x 24)
worden verpakt in een kartonnen doosje.
Verpakkingsgrootten 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 of 2 x 24
tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Gaviscon niet gebruiken?
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de bestanddelen van Gaviscon
aangezien heel zelden ademhalingsmoeilijkheden en huiduitslag zijn opgetreden
(voor een volledige lijst zie verder).
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Gaviscon?
Dit geneesmiddel bevat natrium (5,3 mmol per dosis van twee tabletten) en calcium (1,6
mmol per dosis van twee tabletten).
- als u werd aangeraden een dieet te volgen arm aan natrium of calcium, raadpleeg dan
uw arts alvorens dit product in te nemen.
Wanneer u lijdt aan ernstige nier- of hartaandoeningen bespreek deze zoutinhoud met
uw arts aangezien bepaalde zouten kunnen interfereren met deze aandoeningen.
Raadpleeg uw arts als u weet dat de hoeveelheid maagzuur in uw maag beperkt is
aangezien dit product minder doeltreffend kan zijn..
Wanneer de symptomen na 7 dagen niet verbeteren. Raadpleeg in dit geval uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Neem dit product niet in twee uur na inname van andere orale geneesmiddelen
aangezien het kan interfereren met de werking van sommige andere geneesmiddelen.
Gebruikt u naast Gaviscon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gaviscon kan tijdens de zwangerschap en de borstvoeding gebruikt worden.

Stoffen in Gaviscon waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel werd gezoet met aspartaam, een bron van fenylalanine. Kan
schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Gaviscon
Aflevervorm Kauwtabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur, Reflux
Effect Beschermt de maag, Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Natriumalginaat, Natriumbicarbonaat
Keyword Anti-reflux, Maagpijn
Generisch middel? not available

Gaviscon Munt is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Gaviscon Munt

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek