02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Chat met ons

Grains de Vals bij constipatie Tabletten 20 stuks

Tabletten 20 stuks
6,08
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor de behandeling van constipatie, werkt laxerend.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Constipatie.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Grains de vals Senna is een geneesmiddel behorende tot de groep van de middelen die de stoelgang
bevorderen (contactlaxativa).
Het is aangewezen bij behandeling van verstopping van de darm nadat elke ernstige aandoening werd
uitgesloten.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

1 tablet 's avonds.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Grains de vals Senna bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
 Bij gevoelige personen kan buikpijn en diarree optreden.
 Langdurig gebruik kan overmatig verlies van water en minerale zouten (voornamelijk kalium)
veroorzaken, vooral bij bejaarden.
 Grains de vals Senna kan een lichte rode verkleuring van de urine veroorzaken.
 Donkere verkleuring van de dikke darm en endeldarm.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Grains de vals Senna?
 De werkzame stof in Grains de vals Senna is Cassiae sennae L., vrucht, droog hydroalcoholisch (60 %
V/V) extract [7-12:1] 72mg - 88 mg, overeenkomend met 16 mg Sennoside B.
 De andere stoffen in Grains de vals Senna zijn lactose - microkristallijne cellulose - colloïdaal silica,
watervrij - magnesiumstearaat. Omhulling: polyvinylalcohol - titaniumdioxide - talk - sojalecithine -
xanthaangom - methylhydroxypropylcellulose - macrogol 600.

Hoe ziet Grains de vals Senna eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een doos bevat 20 omhulde tabletten in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Grains de vals Senna niet gebruiken?
 U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
 Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
 Bij verstopping wegens mechanisch darmobstakel of luie darm (darmatonie).
 Bij buikkrampen van ongekende oorsprong, misselijkheid (nausea) of braken.
 Bij ontsteking van de dikke darm.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Grains de vals Senna?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Grains de vals Senna inneemt.
 Wanneer u reeds een hoge leeftijd heeft bereikt of wanneer u een gebrekkige nier- en hartwerking heeft.
Neem contact op met uw huisarts voordat u dit middel gaat gebruiken.
 Hou de behandeling zo kort mogelijk om gewenning te vermijden.
 Neem Grains de vals Senna niet langer dan 10 dagen na elkaar in zonder doktersadvies.
 Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
 Bij gelijktijdig gebruik van zoethout. Gelieve ook de rubriek “Waarop moet u letten met eten en
drinken?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Grains de vals Senna nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts of apotheker indien u samen met Grains de vals Senna volgende geneesmiddelen neemt:
 Geneesmiddelen bij hartzwakte en tegen stoornissen van het hartritme, zoals anti-aritmica (middelen
tegen hartritmestoornissen), digitalispreparaten of glycosiden (middelen afgeleid van vingerhoedskruid
die de hartwerking versterken en het hartritme normaliseren) en bepaalde middelen die het hartritme
beïnvloeden, omdat er een mogelijke verstoring van hun effect kan zijn door het verlies van water en
zouten (elektrolyten).
Bepaalde hormonen (mineraalcorticoïde hormonen) en waterafdrijvende middelen omdat het gelijktijdig
innemen met Grains de vals Senna een tekort aan kalium kan bevorderen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van Grains de vals Senna met zoethout omdat dit een
tekort aan kalium (hypokaliëmie) kan bevorderen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Grains de vals Senna mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Grains de vals Senna mag niet gebruikt worden bij borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Grains de vals Senna bevat lactose
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Grain de vals
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Bevat Senna
Keyword Constipatie, Laxerend
Generisch middel? not available

Grains de Vals bij constipatie is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Grains de Vals bij constipatie

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek