Gyno-Daktarin 1200mg Ovulen 1 stuks

Ovulen 1 stuks
8,06
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
8,06
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van miconazole in vorm van een ovule om vaginale schimmelinfecties te behandelen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

GYNO-DAKTARIN is een middel tegen gistinfecties.
GYNO-DAKTARIN wordt gebruikt voor de behandeling van gistinfecties van de schede en
de ruimte tussen de schaamlippen. Uw arts zal bepalen welke vorm in uw geval het best kan
worden gebruikt.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan GYNO-DAKTARIN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Van Gyno-Daktarin zijn de onderstaande bijwerkingen bekend. Deze zijn als volgt
onderverdeeld:
- zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
- vaak (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten)
- soms (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten)
- zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 patiënten)
- zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)
- niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
Infecties:
Vaak: urineweginfectie.
Afweersysteem:
Niet bekend: allergische reactie of overgevoeligheidsreactie. In ernstige gevallen: een reactie
waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust,
en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie met
plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Als u last krijgt van
dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van GYNO-DAKTARIN en raadpleeg uw
arts.
Maag en darmen:
Vaak: buikpijn, maagpijn, misselijkheid.
Huid:
Vaak: huiduitslag eventueel met jeuk.
Soms: rosacea, opgezwollen gelaat, urticaria (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van
bultjes).
Niet bekend: jeuk.
Nieren en urinewegen:
Vaak: pijn bij het plassen.
Borsten en geslachtsorganen:
Zeer vaak: jeuk, vervelend en branderig gevoel aan de vagina.
Vaak: pijnlijke soms onregelmatige menstruatie, vaginale afscheiding, bloeding en pijn aan
de vagina.
Niet bekend: irritatie in de vagina.
Algemeen en in/om de vagina:
Niet bekend: reactie op de plaats waar de capsules werden aangebracht.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in GYNO-DAKTARIN?
- De werkzame stof in GYNO-DAKTARIN is miconazolenitraat. GYNO-DAKTARIN
capsules voor vaginaal gebruik, zacht 200 en 1200 bevatten respectievelijk 200 mg of 1200
mg miconazolenitraat per capsule voor vaginaal gebruik.
- De andere stoffen in GYNO-DAKTARIN zijn vloeibare paraffine, witte petrolatum,
soyalecithine (enkel 1200 mg), gelatine, glycerol, titaniumdioxide, natrium
ethylparahydroxybenzoaat en natrium propylparahydroxybenzoaat.
Hoe ziet GYNO-DAKTARIN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
GYNO-DAKTARIN 200 is beschikbaar in een blisterverpakking met 7 capsules voor
vaginaal gebruik.
GYNO-DAKTARIN 1200 is beschikbaar in een blisterverpakking met 1 capsule voor
vaginaal gebruik.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u GYNO-DAKTARIN niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten of voor andere
azool-derivaten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Uw arts zal u daarover alle
nodige inlichtingen geven.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met GYNO-DAKTARIN?
- Als u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals warfarine neemt. Indien dit
het geval is informeer dan uw arts of apotheker. GYNO-DAKTARIN kan hun effect
immers versterken.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek
“Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
Let erop dat u geen andere personen besmet: laat geen andere personen uw washandje of
handdoek gebruiken. U moet steeds eerst uw handen grondig wassen vooraleer u het
geneesmiddel aanbrengt.
Als de sexuele partner eveneens is besmet, moet deze ook met een middel tegen gistinfecties
worden behandeld.
Neem contact op met uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast GYNO-DAKTARIN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Indien u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals warfarine gebruikt, moet u uw arts of
apotheker informeren. GYNO-DAKTARIN kan hun effect immers versterken.
Indien u nog andere geneesmiddelen neemt zoals hypoglycemiërende geneesmiddelen en
fenytoïne, raadpleeg dan uw arts of apotheker omdat GYNO-DAKTARIN hun effect kan
versterken.
De bestanddelen van GYNO-DAKTARIN kunnen rubberen diafragma’s of condooms
beschadigen en aldus hun doeltreffendheid verminderen. Daarom mag GYNO-DAKTARIN
niet gebruikt worden als u of uw partner een diafragma of een condoom gebruikt als
voorbehoedmiddel.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Er wordt weinig GYNO-DAKTARIN opgenomen in de bloedbaan. Hoewel experimenteel
onderzoek bij dieren, voor de zwangerschap, op geen schadelijke effecten wijst moeten de
mogelijke risico’s van GYNO-DAKTARIN worden afgewogen tegen de verwachte
therapeutische voordelen.
Borstvoeding
Er wordt weinig GYNO-DAKTARIN opgenomen in de bloedbaan en het is niet bekend of
miconazol via de moedermelk wordt uitgescheiden.
Men moet voorzichtig zijn bij het gebruik van miconazolenitraat tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Gynodaktarin
Aflevervorm Ovulen
Type product Geneesmiddel
Aangewezen bij Schimmelinfectie, Vaginale infectie
Keyword Anti-schimmel, Vaginale infectie

Gyno-Daktarin 1200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek