02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Gyno-Daktarin 20mg/g Vaginale crème 78gr

Vaginale crème 78gr
10,00
Op voorraad
10,00
Geneesmiddel voor vaginale gistinfecties, in de vorm van een crème. Aangewezen voor de behandeling van vaginale infecties die ontstaat door gisten.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Gyno-Daktarin is een geneesmiddel tegen gistinfecties. Gyno-Daktarin wordt gebruikt voor de behandeling van gistinfecties van de schede en de ruimte tussen de schaamlippen. Uw arts zal bepalen welke vorm in uw geval het best kan worden gebruikt.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Voor de behandeling van gistinfecties van de schede en de ruimte tussen de schaamlippen.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Druk 1 maal per dag voor het slapengaan de inhoud van één applicator ( 5 g crème) diep in de schede uit. Herhaal dit gedurende 7 dagen zelfs als de symptomen (bv. jeuk en witverlies) verdwenen zijn of indien de menstruatie begint. Indien nodig kan ook de partner mee worden behandeld. Hij brengt 2 maal per dag eenweinig crème aan op de eikel. De duur van de behandeling is dezelfde als voor de vrouw.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Infecties:
Soms: urineweginfectie.
Afweersysteem:
Niet bekend: allergische reactie of overgevoeligheidsreactie. In ernstige gevallen: een reactie waarbij de bloeddruk daalt en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust, en klamme huid (anafylactische reactie) of een ernstige overgevoeligheidsreactie metplotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem). Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van Gyno-Daktarin en raadpleeg uw arts.
Zenuwstelsel:
Zeer vaak: hoofdpijn.
Maag en darmen:
Vaak: buikpijn, maagpijn, misselijkheid.
Huid:
Soms: huiduitslag eventueel met jeuk.
Niet bekend: jeuk.
Nieren en urinewegen:
Soms: pijn bij het plassen.
Borsten en geslachtsorganen:
Zeer vaak: jeuk, vervelend en branderig gevoel aan de vagina.
Vaak: pijnlijke soms onregelmatige menstruatie.
Soms: vaginale afscheiding, bloeding en pijn aan de vagina.
Niet bekend: irritatie in de vagina.
Algemeen en in/om de vagina:
Niet bekend: reactie op de plaats waar de crème is aangebracht.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

1 gram crème bevat 20 mg miconazolenitraat, PEG-6 en PEG-32 en glycol stearate, oleoyl macrogol glyceriden, vloeibare paraffine, butylhydroxyanisol, benzoëzuur en gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Gyno-Daktarin niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- Als u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals warfarine neemt. Indien dit het geval is informeer dan uw arts of apotheker. Gyno-Daktarin kan hun effect immers versterken.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen. Let erop dat u geen andere personen besmet: laat geen andere personen uw washandje of handdoek gebruiken. U moet steeds eerst uw handen grondig wassen vooraleer u het geneesmiddel aanbrengt. Als de sexuele partner eveneens is besmet, moet deze ook met een middel tegen gistinfecties worden behandeld. Gyno-Daktarin mag niet gelijktijdig met een latex condoom of latex diafragma (pessarium) gebruikt worden omdat Gyno-Daktarin de latex producten kan beschadigen en hun goede werking kan verhinderen. Daarom mag Gyno-Daktarin niet gebruikt worden als u of uw partner een diafragma (pessarium) of een condoom gebruikt als voorbehoedmiddel. Neem contact op met uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Gyno-Daktarin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Indien u bloedverdunnende geneesmiddelen zoals warfarine gebruikt, moet u uw arts of apotheker informeren. Gyno-Daktarin kan hun effect immers versterken. Indien u nog andere geneesmiddelen neemt zoals hypoglycemiërende geneesmiddelen en fenytoïne, raadpleeg dan uw arts of apotheker omdat Gyno-Daktarin hun effect kan versterken.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Er wordt weinig Gyno-Daktarin opgenomen in de bloedbaan. Hoewel experimenteel onderzoek bij dieren, voor de zwangerschap, op geen schadelijke effecten wijst moeten de mogelijke risico’s van Gyno-Daktarin worden afgewogen tegen de verwachte therapeutische voordelen.
Borstvoeding
Er wordt weinig Gyno-Daktarin opgenomen in de bloedbaan en het is niet bekend ofmiconazol via de moedermelk wordt uitgescheiden. Men moet voorzichtig zijn bij het gebruik van miconazolenitraat tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Gynodaktarin
Aflevervorm Vaginale crème
Type product Geneesmiddel
Aangewezen bij Jeuk, Schimmelinfectie
Keyword Anti-schimmel, Jeuk, Schimmelinfectie, Vaginaal, Vaginale ontsmetting
Generisch middel? not available

Gyno-Daktarin 20mg/g is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek