Hibiscrub Unidosis 25ml Vloeibare zeep 24 stuks

Vloeibare zeep 24 stuks
34,47
Op voorraad
34,47
Geneesmiddel op basis van chloorhexidine in de vorm van een ontsmettende en reinigende zeep.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

HIBISCRUB is een vloeibare, ontsmettende en reinigende zeep op basis van chloorhexidine.
HIBISCRUB is aangewezen bij :
- de ontsmetting en reiniging van de handen en voorarmen vóór een heelkundige ingreep ;
- in de verpleegdiensten ter voorkoming van een kruisbesmetting ;
- voor de totale lichaamshygiëne vóór en na een heelkundige ingreep.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan HIBISCRUB bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
De volgende ongewenste effecten kunnen occasioneel voorkomen :
- allergische reactie met verschijnselen zoals misselijkheid, duizeligheid, kortademigheid en sterke
bloeddrukdaling. Allergische huidreacties (rash, contactdermatitis) kunnen voorkomen;
- prikkeling van de huid en de slijmvliezen;
- schade aan het oor bij direct contact met het middenoor;
- er zijn gevallen gemeld van onomkeerbare en ernstige schade aan het oog, meer bepaald na lang
contact met het oog van chloorhexidine oplossingen die veel meer geconcentreerd waren dan de
concentratie aanbevolen voor gebruik in het oog, of na gebruik van chloorhexidine formules die
niet in aanmerking komen voor gebruik in het oog.
Stop in deze gevallen met het gebruik van HIBISCRUB.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in HIBISCRUB?
De werkzame stof is : Chloorhexidine digluconaat aanwezig als chloorhexidine digluconaat oplossing
20% (20 ml), overeenkomend met 4,0 g.
Andere bestanddelen zijn : Poloxameer, Lauryl dimethylamino-oxide, cochenillerood (kleurstof: E
124), isopropanol, D-gluconolacton, glycerine, PEG –7 glyceryl cocoaat, synthetisch citroenzuur aroma,
natriumhydroxide, gezuiverd water.
Hoe ziet HIBISCRUB eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
HIBISCRUB is een vloeibare, ontsmettende en reinigende zeep.
HIBISCRUB is verpakt in een:
doos met 4 unit dosis ampullen van 25 ml (publieksverpakking).
doos met 24 unit dosis ampullen van 25 ml (ziekenhuisverpakking).
doos met fles met 250 ml (publieksverpakking).
doos met fles met 500 ml en spraypomp (ziekenhuisverpakking).
doos met 20 flessen van 500 ml en 20 spraypompen (ziekenhuisverpakking).
vat van 5 l (ziekenhuisverpakking).
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u HIBISCRUB niet gebruiken?
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel chloorhexidine of voor één
van de andere bestanddelen van HIBISCRUB.

- Zoals met de meeste ontsmettingsmiddelen mag HIBISCRUB niet in aanraking komen met de
hersenen, het hersenvlies, het ruggenmergkanaal of het middenoor.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met HIBISCRUB?
- HIBISCRUB is enkel voor uitwendig gebruik.
- Elk contact met de ogen, oren of mond moet worden vermeden. Bij eventueel contact dient
onmiddellijk en grondig te worden gespoeld met water.
- In geval van een voorgeschiedenis van eczeem is voorzichtigheid geboden.
- Indien u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u het medisch personeel inlichten dat u
HIBISCRUB gebruikt.
- Vermits HIBISCRUB ontvlambaar is, mag het niet gebruikt worden in de nabijheid van een vlam
of een elektrisch toestel.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing, HIBISCRUB is enkel voor uitwendig gebruik.

Zwangerschap en borstvoeding
HIBISCRUB mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
De opname doorheen de huid is immers zeer beperkt of zelfs afwezig.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat U een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat HIBISCRUB het vermogen om voertuigen te besturen of machines te
gebruiken zou beïnvloeden.

Stoffen in HIBISCRUB waarmee u rekening moet houden
HIBISCRUB, dat chloorhexidine bevat, is onverenigbaar met anionische stoffen (vb. zepen).
Linnen dat in contact is geweest met HIBISCRUB moet eerst grondig gespoeld worden, zodat alle
sporen verwijderd zijn. Pas daarna mag het linnen gebleekt worden met chloorhoudende middelen.
Indien het linnen niet grondig gespoeld is, kunnen bruine vlekken ontstaan. Daarom is bleken met
perboraat te verkiezen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Hibiscrub
Aflevervorm Vloeibare zeep
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine
Keyword Handen, Lichaam, Onstmettende zeep
Kleurloos available
Prikt niet available
Generisch middel? not available

Hibiscrub Unidosis 25ml is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek