02/793 09 34

Lun - ven9h - 17h30 (Mercredi : 16h)

Actuellement indisponible

Hibitane plus teinture Solution 500ml

Solution 500ml
6,72
Ce produit est temporairement indisponible
En rupture de stock
  • Soyez le premier à savoir quand le produit sera à nouveau en stock
Désinfection de la peau intacte et nettoyage préopératoire.
Quand l'utiliser Afficher plus Afficher moins

Laxeermiddel.
DUPHALAC® vergemakkelijkt de ontlasting, ongeacht of de stoelgang te hard is, weinig volumineus
is of er helemaal geen stoelgang is.

Effets secondaires Afficher plus Afficher moins

Zoals elk geneesmiddel kan DUPHALAC bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Het kan tot 48 uur duren alvorens normale ontlasting optreedt.
In het begin van de behandeling kan U een opgeblazen gevoel in uw darmen of buikkrampen hebben.
Meestal verdwijnt dit gevoel spontaan bij het voortzetten van de behandeling.
Bij hoge doseringen kunnen misselijkheid en braken voorkomen.
Bij het optreden van diarree, moet de dosis worden verlaagd.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

- De werkzame stof in dit middel is Lactulose ……………….. 66,7 g per 100 ml siroop.
3
- De andere stoffen in dit middel zijn lactose, galactose, epilactose, tagatose, fructose, sacch.
aliën disp. 42/111 en gezuiverd water.

Avertissements Afficher plus Afficher moins

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Aangezien DUPHALAC galactose en lactose bevat mogen personen die een galactose- of
lactosevrij dieet volgen geen DUPHALAC nemen.
- Tevens te vermijden in geval van buikpijn van onbekende oorzaak, darmverstopping
(intestinale obstructie) of overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het
geneesmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Ook al is DUPHALAC zoet, het wordt niet in het lichaam opgenomen en veroorzaakt daarom
geen gewichtstoename. DUPHALAC mag dan ook in normale dosering door personen met
suikerziekte worden ingenomen.
- Indien de aanvangsdosis diarree tot gevolg heeft, moet de dosis verlaagd worden. Indien de
diarree niet verdwijnt, dient de behandeling onderbroken te worden.
- Bewaar dit geneesmiddel op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen. Dit
geneesmiddel kan diarree veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DUPHALAC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
DUPHALAC kan de werking van geneesmiddelen waarvan de afgifte afhankelijk is van de dikke
darm-pH (bv. 5-ASA-stoffen) tenietdoen.
Geneesmiddelen die uitdroging (dehydratatie) kunnen verergeren (bijv. diuretica: geneesmiddelen die
de urineproductie bevorderen) moeten bij diarree worden vermeden; de DUPHALAC dosering moet
verlaagd worden tot de diarree verdwenen is.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Het is aangetoond dat DUPHALAC zonder gevaar is en vrij van bijwerkingen. DUPHALAC mag
gebruikt worden in geval van zwangerschap of bij borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Aangezien DUPHALAC galactose en lactose bevat mogen personen die een galactose- of lactosevrij
dieet volgen geen DUPHALAC nemen.

Spécificités Afficher plus Afficher moins
Marque Hibitane
Conditionnement Solution
Type de produit Produit de soin
Effet Désinfectant
Principe actif Chlorhexidine
Mot-clé Anti-bactérien, Désinfectant, Lavage des plaies
Incolore not available
Ne pique pas not available

Hibitane plus teinture est un médicament. Ne l’utilisez pas de façon prolongée sans conseil médical. Lisez attentivement la notice. Conservez ce médicament hors de la portée des enfants. Gardez la notice, car elle contient des informations importantes. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Consultez votre médecin en cas d’effets indésirables. Les médicaments ne peuvent pas être retournés.
Remarque : une notice n'est pas toujours disponible pour les médicaments homéopathiques.

* Prix permanent pratiqué dans notre officine, TVA comprise
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine