02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Ibuprofen 2% Teva Siroop 200ml

Siroop 200ml
6,46
Op voorraad
6,46
Geneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van een siroop met aardbeiensmaak voor de behandeling van pijn en koorts. Voor kinderen en baby's vanaf 6 maanden of 7kg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen Teva 2 % wordt gebruikt voor de kortstondige, symptomatische behandeling van:
· lichte tot matige pijn.
· koorts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Ibuprofen Teva 2 % bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende lijst van bijwerkingen omvat alle bekende bijwerkingen die in verband gebracht werden
met een behandeling met ibuprofen, inclusief die ondervonden door patiënten met reuma die een
langdurige therapie met hoge doses kregen. De frequentiegegevens zijn, behalve zeer zeldzame
verslagen, gebaseerd op een kortdurende toediening van de maximale dagelijkse dosis van 1200 mg
ibuprofen voor orale doseringsvormen en een maximum van 1800 mg voor zetpillen.
De volgende frequenties worden gebruikt in de evaluatie van bijwerkingen:
zeer vaak bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
vaak bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
soms bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
zelden bij 1 tot 10 van de 10000 gebruikers
zeer zelden bij minder dan 1 van de 10000 gebruikers
niet bekend kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
De mogelijke bijwerkingen zijn:
Als de volgende bijwerkingen optreden, moet er rekening mee gehouden worden dat deze meestal
dosisafhankelijk zijn en variëren naar gelang van de persoon.
De vaakst waargenomen bijwerkingen treffen maag en darmen.
Maag/darmzweren (ulcus pepticum), perforatie of bloeding in maag en darmen, soms fataal, vooral
bij bejaarden, kan optreden (zie rubriek 2. "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel").
Misselijkheid, braken, diarree, winderigheid, constipatie, verteringsklachten, buikpijn, teerachtige
stoelgang, bloedbraken, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het slijmvlies van de mond met
zweervorming), verergering van de darmziekten colitis ulcerosa en ziekte van Crohn (zie rubriek 2. "
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?") werden gemeld na gebruik.
Minder vaak werd ontsteking van het slijmvlies van de maag (gastritis) waargenomen.
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva 2 % kunnen verband houden met een lichte stijging in het risico
op hartaanvallen (“myocardinfarct”) of beroertes.
Vaak:
· maag-darmklachten, zoals zuurbranden, buikpijn, misselijkheid, braken, winderigheid, diarree,
constipatie en licht bloedverlies uit maag en darmen dat in uitzonderlijke gevallen anemie kan
veroorzaken.
Soms:
· hoofdpijn, duizeligheid, slapeloosheid, opwinding, irriteerbaarheid of vermoeidheid.
· overgevoeligheidsreacties met huiduitslag en jeuk, alsook astma-aanvallen (mogelijk met
bloeddrukdaling).
· gezichtstoornissen.
· maagdarmzweren, in sommige gevallen met bloeding en perforatie.
· ulceratieve stomatitis, verergering van colitis en ziekte van Crohn, gastritis.
Zelden:
· oorsuizingen (tinnitus).
· nierweefselletsel (papillaire necrose), vooral bij langdurige therapie.
· verhoogde urinezuurconcentratie in het bloed.
Zeer zelden:
· verminderde urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem), vooral bij patiënten met
hoge bloeddruk of verstoorde nierfunctie. Deze tekenen kunnen wijzen op nieraandoeningen, soms
ook nierfalen.
· nefrotisch syndroom (vochtophoping in het lichaam [oedeem] en versterkte eiwituitscheiding in de
urine), inflammatoire nieraandoeningen (interstitiële nefritis) die gepaard kunnen gaan met acuut
nierfalen.
· verstoorde leverfunctie, leverschade, vooral bij langdurige therapie, leverfalen, ontsteking van de
lever.
· Bloedvormingsstoornissen (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytose).
· ernstige huidreacties, zoals huiduitslag met roodheid en blaarvorming (tot stevensjohnsonsyndroom
en syndroom van Lyell), haaruitval (alopecia).
· in uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige huidinfecties en complicaties in de zachte weefsels
optreden tijdens waterpokkeninfecties.
· tekenen van aseptische meningitis, zoals ernstige hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts, stijve
nek of bewustzijnsdaling. Patiënten die eerder bepaalde immuunsysteemaandoeningen hebben
ondervonden (systemische lupus erythematosus en gemengde bindweefselaandoeningen) lijken
een hoger risico te lopen.
· verergering van ontstekingen die verband houden met infectie (bv. ontwikkeling van fasciitis
necroticans) samenvallend met het gebruik van bepaalde anti-inflammatoire geneesmiddelen (nietsteroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen, waartoe Ibuprofen Teva 2 % ook behoort) werden
beschreven.
· ernstige overgevoeligheidsreacties.
· psychotische reacties, depressie
· voelbare hartslag, hartfalen, hartaanval.
· hoge bloeddruk.
· ontsteking van de slokdarm (oesofagitis), ontsteking van de pancreas (pancreatitis).
· vorming van diafragma-achtige vernauwingen in de darm.
Tegenmaatregelen:
Als één van de voorvallen hieronder optreedt, stopt u met het gebruik van Ibuprofen Teva 2 % en brengt
u uw arts onmiddellijk op de hoogte:
· huiduitslag en jeuk.
· astma-aanval.
· ernstige overgevoeligheidsreacties. Deze kunnen gekenmerkt worden door zwelling in het gezicht,
tong en larynx met vernauwing van de luchtwegen, kortademigheid, snelle hartslag en een daling
van de bloeddruk, die levensbedreigende shock kan omvatten.
· bloedvormingsstoornissen. De eerste tekenen kunnen zijn: koorts, keelpijn, oppervlakkige
mondletsels, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding. U moet alle
zelfmedicatie met geneesmiddelen tegen pijn of koorts vermijden.
· verergering van ontstekingen als gevolg van infecties: Wanneer tekenen van infectie optreden of
verergeren tijdens het gebruik van Ibuprofen Teva 2 %.
· gezichtstoornissen.
· vrij ernstige pijn in de bovenbuik, bloedbraken, bloed in de stoelgang of zwarte verkleuring van de
stoelgang.
· verminderde urine-uitscheiding en vochtophoping in het lichaam (oedeem).
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Het werkzame bestanddeel is ibuprofen.
1 ml siroop bevat 2 mg ibuprofen.
2,5 ml siroop bevat 50mg ibuprofen.
· De andere bestanddelen zijn: xanthaangom, polysorbaat 80, kaliumsorbaat (Ph. Eur.), citroenzuur
monohydraat, sacharine natrium, sucrose, glucose, aardbeiensmaak, roomsmaak, gezuiverd
water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· als uw kind allergisch (overgevoelig) is voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen van
Ibuprofen Teva 2 %. Deze stoffen kunt vinden onder punt 6.
· als uw kind eerder heeft gereageerd met bronchospasme, astma-aanvallen, zwelling van het
neusslijmvlies, angio-oedeem of huidreacties na inname van acetylsalicylzuur of andere nietsteroïdale
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID).
· bij onverklaarbare bloedvormingsstoornissen.
· actieve of voorgeschiedenis van terugkerende maag- of darmzweren of bloedingen in het
maagdarmkanaal (twee of meer afzonderlijke episodes van bewezen zweren of bloeding).
· als uw kind ooit een maag-darmbloeding of perforatie heeft gehad als gevolg van een eerdere
behandeling met NSAID’s.
· cerebrovasculaire of andere actieve bloeding.
· als uw kind lijdt aan een ernstig verstoorde lever- of nierfunctie of ernstige, ongecontroleerde
hartklachten.
· als uw kind lijdt aan ernstig hartfalen.
· ernstige dehydratie (door braken, diarree of onvoldoende vochtinname).
· tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· erfelijke bloedvormingsziekten (acute intermitterende porfyrie).
· sommige immuunsysteemaandoeningen (systemische lupus erythematosus en gemengde
bindweefselaandoening).
· verstoorde nier- of leverfunctie.
· als uw kind lijdt aan dehydratie (bv. bij braken of diarree).
· hoge bloeddruk of hartfalen.
· als uw kind lijdt aan allergieën (bv. huidreacties op andere middelen, astma, hooikoorts),
neuspoliepen, chronische zwelling van de neusslijmvliezen of chronische, obstructieve
luchtwegaandoeningen, omdat uw kind dan een hoger risico loopt op een
overgevoeligheidsreactie.
· onmiddellijk na een grote operatie.
De bijwerkingen kunnen beperkt worden door gebruik van de laagste werkzame dosis voor de kortst
mogelijk duur die nodig is om de symptomen onder controle te krijgen.
Het product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan
verstoren. Dit effect is omkeerbaar als de inname van het geneesmiddel gestopt wordt.
Veiligheid in het maagdarmkanaal
Het gebruik van Ibuprofen Teva 2 % met gelijktijdige NSAID’s, waaronder selectieve cyclo-oxygenase-
2-remmers, moet vermeden worden.
Oudere patiënten: Bejaarden vertonen een hogere frequentie van bijwerkingen van NSAID’s, vooral
maagdarmbloedingen en perforaties, die dodelijk kunnen zijn.
Maag-darmbloeding, ulceratie en perforatie: maag-darmbloeding, zweren of perforatie, die dodelijk
kunnen zijn, werden gemeld voor alle NSAID’s op elk moment tijdens de behandeling, met of zonder
waarschuwingssymptomen of een voorgeschiedenis van ernstige maag-darmvoorvallen.
Het risico op maag-darmbloeding, zweren of perforatie is hoger met hogere doses van NSAID’s, als u
ooit al een zweer hebt gehad, vooral als deze gecompliceerd was door bloeding of perforatie, en bij
bejaarden. U moet de behandeling beginnen met de laagst beschikbare dosis. Spreek erover met uw
arts omdat combinatietherapie met beschermende stoffen (bv. misoprostol of protonenpompremmers)
overwogen kan worden. Dit geldt ook als u tegelijk een lage dosis acetylsalicylzuur gebruikt of andere
werkzame stoffen die het risico voor maag en darm verhogen.
Als u ooit al toxiciteit in maag en darmen hebt meegemaakt, vooral als u bejaard bent, moet u alle
ongebruikelijke symptomen in de buik aan uw arts melden (vooral maag-darmbloedingen), vooral in het
begin van de behandeling. Voorzichtigheid is ook aan te raden als u gelijktijdige medicatie gebruikt die
het risico op zweren of bloedingen kan verhogen, zoals orale corticosteroïden, anticoagulantia zoals
warfarine, selectieve serotonineheropnameremmers of trombolytica zoals acetylsalicylzuur.
De behandeling moet stopgezet worden en een arts geraadpleegd bij gastro-intestinale bloedingen of
zweervorming tijdens de behandeling met Ibuprofen Teva 2 %.
NSAID’s moeten voorzichtig worden toegediend aan patiënten met een voorgeschiedenis van gastrointestinale
aandoeningen (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn), omdat hun toestand kan verergeren (zie
rubriek 4. “Mogelijke bijwerkingen”).
Effecten op het cardiovasculaire en cerebrovasculaire stelsel
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Teva 2 % kunnen verband houden met een kleine stijging in het risico
op hartaanvallen (“myocardinfarct”) of beroertes. De risico's kunnen hoger zijn met hogere doses en
langdurige behandeling. Neem niet meer dan de aanbevolen dosis en gebruik het niet langer dan voor
de aanbevolen behandelingsduur (3 dagen). Als u hartproblemen of een beroerte heeft gehad of denkt
dat u risico loopt op deze aandoeningen (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, suikerziekte of hoge
cholesterolspiegel heeft of als u rookt), moet u de behandeling bespreken met uw arts of apotheker.
Huidreacties
Zeer zelden werden ernstige huidreacties met roodheid en blaarvorming gemeld, waarvan sommige
dodelijk waren, tijdens de behandeling met NSAID (dermatitis exfoliativa, stevens-johnsonsyndroom en
syndroom van Lyell; zie rubriek 4). Patiënten lijken vroeg in de loop van de behandeling het hoogste
risico te lopen op deze reacties: het begin van de reactie treedt in de meeste gevallen op in de eerste
behandelingsmaand. Bij de eerste tekenen van huiduitslag, slijmvliesafwijkingen of andere tekenen van
een overgevoeligheidsreactie, moet u stoppen met Ibuprofen Teva 2 % en onmiddellijk uw arts
raadplegen.
Bij waterpokken (windpokken) is het raadzaam om het gebruik van Ibuprofen Teva 2 % te vermijden.
Aanvullende informatie
Ernstige acute overgevoeligheidsreacties (bv. anafylactische shock) werden waargenomen in zeer
zeldzame gevallen. De therapie moet stopgezet worden bij de eerste tekenen van een
overgevoeligheidsreactie na inname/toediening van Ibuprofen Teva 2 %. Afhankelijk van de symptomen
moeten de vereiste medische procedures worden ingezet door opgeleid personeel.
Uw kind moet genoeg drinken tijdens de behandeling, vooral in het geval van koorts, diarree of braken.
Ibuprofen, het werkzame bestanddeel van Ibuprofen Teva 2 %, kan de werking van bloedplaatjes
tijdelijk verstoren (trombocytaggregatie). Patiënten met bloedstollingsstoornissen moeten daarom
onder nauwlettend toezicht gehouden worden.
Tijdens langdurig gebruik van Ibuprofen Teva 2 % is opvolging van leverenzymen, nierfunctie en de
telling van bloedcellen vereist.
Bij langdurig gebruik van pijnstillers kan hoofdpijn optreden die niet te behandelen valt met hogere
doses van het geneesmiddel.
Over het algemeen kan een geregelde inname van pijnstillers, vooral bij combinatie van verschillende
pijnstillers, leiden tot permanente nierschade met kans op nierfalen (analgeticumnefropatie).
NSAID’s zoals ibuprofen kunnen de symptomen van infectie en koorts maskeren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Breng uw arts of apotheker op de hoogte als uw kind andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige stollingsremmers (bv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, ticlopidine), sommige
geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers bv. captopril, betareceptorblokkers, angiotensine
II-antagonisten), en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen
beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd advies aan een arts voordat u ibuprofen
samen met andere geneesmiddelen gebruikt/toedient.
Het effect van de volgende geneesmiddelen kan beïnvloed worden door simultane behandeling met
Ibuprofen Teva 2 %.
Versterkt effect met een mogelijk e stijging in het risico op bijwerkingen:
· Digoxine (geneesmiddel tegen hartzwakte en onregelmatige hartritmes), fenytoïne (geneesmiddel
gebruikt bij epilepsie of tegen neuropathische pijn), lithium (geneesmiddel voor de behandeling van
bepaalde psychische stoornissen): Mogelijke stijging in de bloedconcentraties van deze werkzame
bestanddelen. Controle van de bloedconcentraties is over het algemeen niet vereist bij correct
gebruik (maximum 3 dagen).
· Anticoagulantia (zoals warfarine): Uw bloedstolling moet gevolgd worden.
· Methotrexaat (geneesmiddel tegen kanker en sommige types reumatische aandoeningen): Gebruik
Ibuprofen Teva 2 % niet binnen 24 uur vóór of na toediening van methotrexaat. Dit kan leiden tot
verhoogde concentraties van methotrexaat en de bijwerkingen ervan versterken.
· Acetylsalicylzuur en andere ontstekingsremmende pijnstillers (niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen), alsook glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortison of cortisonachtige stoffen
bevatten): Er is een hoger risico op zweren en bloeding in het maagdarmkanaal.
· Bloedplaatjesremmers en selectieve serotonineheropnameremmers (geneesmiddelen voor de
behandeling van depressieve stemmingen): Er is een hoger risico op bloedingen in het
maagdarmkanaal.
Verzwakt effect:
· Plastabletten (diuretica) en geneesmiddelen die de bloeddruk verminderen (antihypertensiva).
Bovendien kan er een hoger risico zijn voor de nieren.
· ACE-remmers (voor de behandeling van hartfalen en hoge bloeddruk). Bovendien is er een hoger
risico op verstoring van de nierwerking.
· Acetylsalicylzuur: Na gelijktijdige toediening van ibuprofen kan het antitrombotische effect van laag
gedoseerd acetylsalicylzuur verstoord worden.
Andere mogelijke interacties:
· Zidovudine (geneesmiddel voor de behandeling van hiv/aids): Toegenomen risico op
vochtuitstortingen in de gewrichten en blauwe plekken bij hiv-positieve patiënten met
bloederziekte.
· Ciclosporine (antibioticum): er zijn aanwijzingen van nierschade.
· Tacrolimus: Als de twee geneesmiddelen gelijktijdig worden toegediend, kan
niervergiftiging/overdosering optreden.
· Kaliumsparende waterafdrijvende stoffen (sommige diuretica): Als ze tegelijk worden gebruikt, kan
de kaliumconcentratie stijgen.
· Sulfonylurea (antidiabetica): Hoewel interacties tussen ibuprofen en sulfonylurea, zoals voor
andere NSAID, nog niet beschreven werden. Controle van de bloedglucosewaarden bij wijze van
voorzorg is aanbevolen bij gelijktijdige inname.
· Probenecide en sulfinpyrazon (tegen jicht): Deze kunnen de uitscheiding van ibuprofen vertragen.
· Quinolonantibiotica: Er kan een hoger risico zijn op stuipaanvallen.
· Voriconazol en fluconazol (antimycotica) kunnen de blootstelling aan ibuprofen versterken.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Alcoholinname moet vermeden worden tijdens de behandeling met Ibuprofen Teva 2 %.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Als zwangerschap wordt vastgesteld tijdens gebruik van Ibuprofen Teva 2 %, moet de arts
gewaarschuwd worden. U mag ibuprofen alleen tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap
gebruiken nadat u uw arts geraadpleegd heeft. Vanwege een hoger risico op complicaties voor moeder
en kind, mag Ibuprofen Teva 2 % niet gebruikt worden tijdens de laatste 3 maanden van de
zwangerschap.
Borstvoeding
Het werkzame bestanddeel ibuprofen en de afbraakproducten worden slechts in kleine hoeveelheden
uitgescheiden in de moedermelk. Aangezien er nog geen negatieve gevolgen voor de baby bekend zijn,
is onderbreking van de borstvoeding over het algemeen niet vereist bij kortdurend gebruik van de
aanbevolen dosis om lichte tot matige pijn of koorts te behandelen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Aangezien bijwerkingen, zoals vermoeidheid, duizeligheid en gezichtstoornissen kunnen optreden bij
gebruik van Ibuprofen Teva 2 %, kan het reactievermogen en het vermogen om actief deel te nemen
aan het verkeer en om machines te gebruiken in geïsoleerde gevallen verstoord zijn. Dit is nog sterker
bij combinatie met alcohol.

Ibuprofen Teva 2 % siroop bevat glucose en sucrose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
2,5 ml siroop bevat 0,5 g sucrose en 0,23 g glucose, equivalent aan 0,06 broodeenheden.
Hiermee moet rekening gehouden worden bij patiënten met suikerziekte.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Ratiopharm
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 6 maanden, Voor kinderen
Smaak Aardbei
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontzwellend, Pijn, Koorts
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? not available
Zonder suiker? not available

Ibuprofen 2% Teva is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Ibuprofen 2% Teva

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek