Imodium Duo Tabletten 18 stuks

Tabletten 18 stuks
10,74
10,74
Op voorraad
Geneesmiddel voor de behandeling van kort durende diarreeaanvallen die zich voordoenmet krampen, opgeblazen gevoel en winderigheid.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De tabletten worden gebruikt voor de behandeling van kort durende diarreeaanvallen die zich voordoen
met krampen, opgeblazen gevoel en winderigheid.

De tabletten bevatten twee werkzame stoffen:
· Loperamidehydrochloride helpt diarree te verminderen door een overactieve darm te vertragen.
Het helpt het lichaam ook om meer water en mineralen uit de darm te absorberen.
· Simeticon breekt de gasbellen af die de oorzaak zijn van krampen en een opgeblazen gevoel.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Imodium Duo bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Als u een van de volgende verschijnselen vaststelt, dient u het gebruik van het geneesmiddel stop
te zetten en onmiddellijk medische hulp te zoeken:
Allergische reacties, zoals zwelling van het aangezicht, de tong of de keel, slikmoeilijkheden, niet te
verklaren fluitende ademhaling en kortademigheid, die gepaard kan gaan met huiduitslag of netelroos.

Als u één van de volgende verschijnselen vaststelt, dient u het gebruik van het geneesmiddel stop
te zetten en uw arts te raadplegen:
- moeilijkheden om te urineren
- maagpijn of een opgezette maag
- ernstige constipatie

Andere effecten die zich kunnen voordoen, zijn onder meer:
Vaak voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- misselijkheid of een verandering van smaak voor bepaalde zaken.

Soms voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1000 personen
vertonen deze bijwerkingen):
- sufheid, constipatie, huiduitslag

Andere effecten
- braken, indigestie, constipatie, winderigheid, duizeligheid, verlies of vermindering van bewustzijn

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Imodium Duo?
De werkzame stoffen in dit middel zijn loperamidehydrochloride (2 mg per tablet) en simeticon
(gemeten als 125 mg dimeticon per tablet).

De andere stoffen in dit middel zijn: watervrij dicalciumfosfaat, microkristallijne cellulose,
kaliumacesulfaam, kunstmatige vanillesmaak (met propyleenglycol, maltodextrine en benzylalcohol),
natriumzetmeelglycolaat (type A) en stearinezuur.

Hoe ziet Imodium Duo eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
De tabletten zijn witte, capsulevormige tabletten met een lijn tussen “2” en “125” langs één zijde en de
vermelding “IMO” langs de andere zijde van de tablet.
Elke verpakking bevat 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 of 20 tabletten in blisterverpakking.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Imodium Duo niet gebruiken?
· Als u een kind bent jonger dan 12 jaar.
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride, simeticon of één van de
andere stoffen in dit geneesmiddel.
· Als u koorts heeft (bv. meer dan 38º C) of bloed in uw stoelgang.
· Als u een opstoot heeft van een ontstekingsziekte in de darm zoals colitis ulcerosa.
· Als u ernstige diarree heeft na de inname van antibiotica.
· Als u geconstipeerd bent of uw buik gezwollen lijkt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Imodium Duo?
· Imodium Duo behandelt enkel de symptomen van diarree. In sommige gevallen kan het zijn dat
de oorzaak van uw diarree behandeld moet worden. Als de symptomen aanhouden of
verergeren, neem contact op met uw arts. Als u ernstige diarree heeft, verliest uw lichaam meer
vocht, suikers en mineralen dan normaal. Compenseer dit vochtverlies door meer te drinken dan
u normaal zou doen. Vraag uw apotheker om speciale poeders die de verloren suikers en
mineralen kunnen aanvullen.
· Als u aids heeft en uw maag opzwelt, moet u onmiddellijk stoppen met de inname van de
tabletten en contact opnemen met uw arts.
· Als u een leveraandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u de tabletten gebruikt.
Sommige van de bijwerkingen zouden lastiger kunnen zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Spreek erover met uw arts of apotheker als u andere medicijnen inneemt, zoals:
· kinidine (voor de behandeling van abnormaal hartritme of malaria),
· itraconazol of ketoconazol (schimmelwerende middelen),
· gemfibrozil (voor de behandeling van hoge cholesterolspiegels),
· ritonavir (gebruikt voor de behandeling van infectie met hiv en aids),
· desmopressine (gebruikt voor het controleren van de dorst en de urineproductie bij patiënten
met diabetes insipidus).
Gebruikt u naast Imodium Duo nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap: Als u zwanger bent of als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, vraag dan uw arts of
apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding: Neem Imodium Duo niet in als u borstvoeding geeft. Kleine hoeveelheden van het
geneesmiddel kunnen in de melk terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid, vermoeidheid of slaperigheid veroorzaken. Als u dit gewaarwordt,
mag u geen voertuig besturen of machines bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Imodium
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree, Krampen, Opgeblazen gevoel
Effect Diarree behandelen, Krampstillend
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Loperamide, Simeticon
Keyword Darmkrampen, Diarree, Winderigheid
Generisch middel? not available

Imodium Duo is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek