02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Imodium Instant Smelttabletten 20 stuks

Smelttabletten 20 stuks
11,21
Op voorraad
11,21
Geneesmiddel op basis van loperamide in vorm van zuigtabletten voor de behandeling van acute diarree.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Imodium Instant orodispergeerbare tabletten zijn snel oplosbare smelttabletten om op de
tong te leggen en met het speeksel door te slikken.

Imodium Instant is een snel werkend middel tegen diarree.

Imodium Instant is aangewezen bij de behandeling van de symptomen van plotseling
optredende of langdurige diarree. Imodium Instant kan aanbevolen worden bij
reizigersdiarree.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Imodium Instant bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Verstopping, een gezwollen buik en moeilijk urineren kunnen voorkomen. In deze gevallen,
en als die nevenwerkingen ernstig zijn, stop dan de behandeling met Imodium Instant en
raadpleeg uw arts.
Overgevoeligheidsreacties zijn zeldzaam en kan u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag,
jeuk, kortademigheid of een opgezwollen gelaat. Raadpleeg uw arts wanneer één of
meerdere van deze verschijnselen zich voordoen.

De volgende klachten kunnen optreden, alhoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de
typische ziektetekens van diarree:
- buikpijn en ongemak in de buik
- winderigheid
- constipatie
- misselijkheid en braken
- vermoeidheid
- sufheid of duizeligheid
- droge mond
- bewustzijnsverlies of verminderd bewustzijn, zeer zelden.

Bij het gebruik van Imodium Instant orodispergeerbare tabletten kan onmiddellijk na inname
een brandend of prikkelend gevoel op de tong optreden dat snel weer verdwijnt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- Het werkzaam bestanddeel is loperamidehydrochloride. Elke orodispergeerbare
tablet bevat 2 mg loperamidehydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn: gelatine, mannitol, aspartaam, muntsmaakstof en
natriumbicarbonaat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Imodium Instant niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor loperamidehydrochloride of voor één van de
andere bestanddelen van Imodium Instant;
- bij kinderen onder de 6 jaar;
- in alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De
toediening moet onmiddellijk worden stopgezet bij verstopping of buikzwelling;
- bij ernstige leverstoornissen;
- bij verschillende vormen van dikke-darmontsteking (b.v. ulceratieve colitis of pseudomembraneuze
colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica);
- bij patiënten met bacteriële ontsteking van de dikke en/of dunne darm veroorzaakt door
invasieve organismen, met inbegrip van Salmonella, Shigella en Campylobacter;
- als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.

Wees extra voorzichtig met Imodium Instant
- In ieder geval moet u bij ernstige diarree (vooral bij kinderen en bejaarden) er eerst voor
zorgen dat voldoende vocht wordt ingenomen. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel
moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (b.v. orale rehydratiezouten) u
daarvoor het best gebruikt;
- Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt. U moet de toediening van
Imodium Instant stopzetten en uw arts raadplegen;
- Als u AIDS heeft en voor diarree behandeld wordt met Imodium Instant. Bij de eerste
tekenen van buikzwelling moet u stoppen met de inname van Imodium Instant en uw arts
raadplegen.
- Indien u lijdt aan leverstoornissen. Waarschuw uw arts of apotheker; in dat geval kan
medisch toezicht nodig zijn;
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere
geneesmiddelen” te lezen.
Bewaar Imodium Instant steeds buiten het bereik van kinderen.
Hoewel Imodium Instant de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar
mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Breng uw dokter of apotheker op de hoogte als u reeds andere geneesmiddelen inneemt
die de activiteit van maag en darmen vertragen (b.v. anticholinergica), omdat ze het effect
van Imodium Instant kunnen versterken.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Imodium Instant met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Imodium Instant gedurende de zwangerschap,
vooral tijdens de eerste drie maanden.
U kunt beter geen Imodium Instant gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft,
omdat kleine hoeveelheden Imodium Instant in de moedermelk kunnen terechtkomen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermoeidheid, duizeligheid of sufheid kunnen voorkomen bij diarree. Daarom is het
raadzaam voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Imodium Instant
Imodium Instant orodispergeerbare tabletten bevatten aspartaam als zoetmiddel. Personen
met fenylketonurie dienen er rekening mee houden dat één orodispergeerbare tablet 0,75
mg aspartaam bevat, hetgeen overeenkomt met 0,42 mg fenylalanine.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Imodium
Aflevervorm Smelttabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree, Prikkelbare darm syndroom
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Loperamide
Keyword Diarree
Generisch middel? not available

Imodium Instant is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Imodium Instant

Imodium® mag gebruikt worden bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar. Kinderen ouder dan 6 jaar mogen 1 capsule Imodium® nemen na elke losse stoelgang. Kinderen mogen nooit meer dan 3 capsules Imodium® per 20 kg lichaamsgewicht per dag nemen. Voorbeeld: een kind van 40 kg (=2x20kg) mag nooit meer dan 6 capsules (=2x3 capsules) innemen. Raadpleeg de bijsluiter voor de doseringstabel. Volwassenen mogen starten met 2 capsules Imodium® en mogen na elke losse stoelgang 1 capsule. Zowel kinderen als volwassenen mogen nooit meer dan 8 capsules Imodium® per dag nemen.

Een te hoge dosering van Imodium® geeft een hogere kans op bijwerkingen ter hoogte van de maag en darmen zoals misselijkheid, braken en buikpijn. Daarnaast kan een te hoge dosering van Imodium® eveneens nadelige effecten hebben ter hoogte van het centraal zenuwstelsel (bv. coördinatieproblemen en onderdrukking van de ademhaling) en het hart (bv. hartstilstand).


Neem daarom nooit meer dan 8 capsules Imodium® per dag in en raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering voor kinderen. Beperk je behandeling zowel in dosering als in tijd. Heb je toch teveel Imodium® genomen en heb je last van bijwerkingen? Raadpleeg dan zo snel mogelijk je huisdokter of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Indien je plots last hebt van diarree, kan je Imodium® nemen totdat de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uren geen stoelgang meer geweest is.

Als er geen verbetering optreedt na 48 uren, contacteer je best je huisarts. Neem nooit langer dan 14 dagen Imodium® in zonder doktersadvies.

Neem Imodium® enkel langdurig onder medisch toezicht en indien je chronische darmproblemen hebt. Ook bij chronische darmproblemen is het belangrijk om regelmatig op controle te gaan bij je arts en een lagere dosering of onderbreking van je behandeling met Imodium® te bespreken.

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Imodium® vermindert diarree en stoelgangdrang door het remmen van de darmbeweging en een betere werking van de sluitspier.

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek