02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Inderm Lotion 50ml

Lotion 50ml
23,49
Op voorraad
23,49
Lokaal behandelende lotion voor acne op basis van erythromycine.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Inderm Lotion is een ontsmettende lotion voor de uitwendige behandeling van (jeugd)puistjes (acne). Het
is een geneesmiddel op basis van het antibioticum erythromycine. Erythromycine remt de groei van de
bacteriën die een rol spelen bij het ontstaan van (jeugd)puistjes.
Inderm Lotion wordt gebruikt bij de lokale behandeling van acne, vooral ontstekingsachtige vormen van
acne die gepaard gaan met knobbeltjes (papels) en puistjes (pustels).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Inderm Lotion altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat
heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Indien er na 14 dagen geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts.

Wijze van gebruik:
Breng Inderm Lotion ’s morgens en ’s avonds aan, na het reinigen van uw huid, tenzij uw arts het anders
heeft voorgeschreven.
Breng de lotion aan op het aangedane huidgedeelte met een watje, een tissue of iets gelijkaardigs.

Behandelingsduur:
De behandeling met Inderm Lotion moet minstens 6 weken duren. Meestal zijn 8 weken voldoende om
een goed resultaat te verkrijgen. In bepaalde gevallen kan de behandelingsduur, op advies van de arts,
worden verlengd.
Dit geneesmiddel mag niet langer dan 8 weken gebruikt worden zonder medisch advies.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Wanneer u te veel van Inderm Lotion heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Er werd tot op heden nog geen enkel geval van overdosering met Inderm Lotion gemeld. Een
overdosering is trouwens onwaarschijnlijk gezien de uitwendige toepassingswijze.
Indien u Inderm Lotion toevallig heeft ingeslikt, is het aangeraden een grote hoeveelheid water te drinken
om de oplossing te verdunnen.


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Hervat zo snel mogelijk de behandeling.
Breng geen dubbele hoeveelheid Inderm Lotion aan om een vergeten toepassing in te halen.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

Als u de behandeling te vroeg stopt, is het mogelijk dat de bacteriën immuun worden voor Inderm Lotion
(= bacteriële resistentie. Zie ook "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inderm Lotion?"). Een
minimum behandelingstermijn van 6 weken is noodzakelijk.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.


Hoe bewaren?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Gebruik Inderm Lotion niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de
buitenverpakking na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Inderm Lotion bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Vooral aan het begin van de behandeling kan de alcohol in de lotion een voorbijgaand branderig gevoel,
een lichte roodheid of afschilfering van de huid of jeuk veroorzaken. Breng in dergelijke gevallen de
lotion minder vaak aan. Als de reactie sterk uitgesproken is, stop dan de behandeling.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Inderm Lotion?

- De werkzame stof in Inderm Lotion is erythromycine. Eén gram lotion bevat 10 mg erythromycine
(overeenkomend met 1%).
- De andere stoffen in Inderm Lotion zijn isopropylalcohol, isopropylmyristaat en dibutyladipaat.
Hoe ziet Inderm Lotion eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor gebruik op de huid.
Fles met 50 ml lotion.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Inderm Lotion niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Inderm Lotion?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Inderm Lotion gebruikt.
- Inderm Lotion bevat alcohol. Breng het daarom niet in contact met open wonden, de slijmvliezen of
de ogen.
- Inderm Lotion is ontvlambaar.
- Als u weet dat u allergisch bent voor de verwante macroliden (bepaalde groep antibiotica). In dit
geval is het mogelijk dat u ook allergisch bent voor erythromycine. Men spreekt dan van
kruisovergevoeligheid (overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid).
- Als u weet dat u resistent (immuun) bent voor andere antibiotica van de macrolidengroep of voor de
antibiotica lincomycine en clindamycine. In dit geval is het mogelijk dat u ook resistent (immuun)
bent voor erythromycine. Men spreekt dan van kruisresistentie (gekruiste weerstand).
- Het is mogelijk dat u tijdens de behandeling een bacteriële resistentie ontwikkelt. Dit wil zeggen dat
de bacteriën immuun worden voor erythromycine. Als u geen of onvoldoende verbetering vaststelt,
stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts. Hij/zij zal gepaste maatregelen treffen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Inderm
Aflevervorm Lotion
Type product Geneesmiddel
Gelaatsverzorging Dagverzorging, Nachtverzorging
Verzorging of reiniging Verzorging
Verzorging van Gelaat, Lichaam
Type probleem Acne
Huidtype Normale, gemengde huid, Onzuivere, vette huid
Doelgroep Man, Vrouw
Keyword Acne, Behandelend
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige huid? not available
Hydraterend? not available
Zonder parabenen? available
Zonder parfum? available

Inderm is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek