02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Ippracid Tabletten 14 stuks

Tabletten 14 stuks
9,41
Op voorraad
9,41
Geneesmiddel op basis van pantoprazol in de vorm van tabletten voor de behandeling van reflux, maagontsteking. Remt de zuurproductie af.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Welke geneesmiddelen bevatten pantoprazol?


Pantoprazol is de werkzame stof in Brandocare en Ippracid.

Wat doet dit geneesmiddel?

Dit geneesmiddel verhindert de aanmaak van maagzuur. Hierdoor verzacht het de pijn en voorkomt het ontstekingen of zweren van de slokdarm, maag en darm. Daarnaast beschermt pantoprazol je maag als je andere geneesmiddelen neemt die maagklachten veroorzaken. Pantoprazol kan eveneens gebruikt worden bij reflux indien geneesmiddelen die het maagzuur neutraliseren onvoldoende effect hebben.

Bij welke klachten kan je dit geneesmiddel innemen?

De volgende klachten kunnen wijzen op oprispingen/reflux:
 • Brandend gevoel ter hoogte van de slokdarm, dat toeneemt wanneer je neerligt of vooroverbuigt;
 • Oprispingen na een maaltijd en ‘s nachts;
 • Meer last van oprispingen na eten of drinken van chocolade, koffie, fruitsap, sterk gekruide maaltijd… (zie verder);
 • Prikkelhoest (vooral 's nachts) en heesheid;
 • Maagpijn.

Niet-medicamenteuze tips?

Vaak kunnen refluxklachten vermeden en verholpen worden door gezondere eetgewoonten.
 • Vermijd of beperk het gebruik van fruitsap, alcohol, chocolade en caffeïne, koolzuurhoudende dranken, tomaten en sterk gekruide gerechten.
 • Sommige geneesmiddelen kunnen brandend maagzuur uitlokken of verergeren (bv sommige pijnstillers, ontstekingsremmers, geneesmiddelen tegen osteoporose).
 • Vermijd overvloedige en vette maaltijden. Geef de voorkeur aan lichte maaltijden, maar frequenter, desnoods 5 kleinere porties per dag.
 • Eet langzaam en kauw goed. Zo vermijd je een te volle maag.
 • Heb je ‘s nachts last van reflux, verhoog dan het hoofdeinde van je bed door blokjes van ± 10 cm onder de poten van je bed te plaatsen.
 • Probeer te vermageren in geval van zwaarlijvigheid.
 • Stop met roken.
Hoe mag je dit geneesmiddel innemen?
 • Dit geneesmiddel is geschikt voor volwassenen (vanaf 18 jaar).
 • Eén maal per dag, bij voorkeur 20 minuten voor het ontbijt.
 • Dit geneesmiddel werkt niet onmiddellijk. De klachten verminderen na 1, soms 2 à 3 dagen.
Let op!
 • Pantoprazol heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. Contacteer ons voor persoonlijk advies.
 • Indien je leverproblemen hebt, neem je best eerst contact op met je dokter vooraleer je dit geneesmiddel begint te nemen.
 • Bijwerkingen komen niet vaak voor. De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, diarree en hoofdpijn.
 • Verwittig onmiddellijk de dokter:
  • Bij uitstralende pijn naar arm, kaken of rug;
  • Bij pijn bij het slikken of slikproblemen;
  • Bij braken, verminderde eetlust, gewichtsverlies, ernstige vermoeidheid en/of hevige pijn;
  • Bij zwarte ontlasting en/of braken van bloed;
  • Indien je ouder bent dan 55 jaar en voor de eerste maal last hebt van maagzuur en zure oprispingen;
  • Indien je eerder al een maag- of darmzweer had;
  • Indien je aanhoudend hoest of je astma-aanvallen verergeren.
Zwangerschap en borstvoeding

 • De voorkeur wordt gegeven aan niet-medicamenteuze maatregelen.
 • Blijven de klachten aanhouden? Dan probeer je best eerst de klachten te verminderen door het zuur te neutraliseren en te voorkomen dat de maaginhoud terugvloeit. Contacteer ons voor persoonlijk advies.
 • Heb je daarna nog steeds klachten? Bespreek verdere mogelijkheden dan met je gynaecoloog of huisarts
Lees aandachtig de bijsluiter voor meer informatie.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

IPPRACID bevat het werkzame bestanddeel pantoprazol, dat de ‘pomp’ die maagzuur produceert,
blokkeert. Hierdoor vermindert het de hoeveelheid zuur in uw maag. Ippracid wordt gebruikt voor de
kortdurende behandeling van refluxsymptomen (bijvoorbeeld brandend maagzuur, zure oprispingen) bij
volwassenen. Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag in de slokdarm, die ontstoken en pijnlijk kan
worden. Dit kan symptomen bij u veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de borst tot aan de
keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in de mond (zure oprispingen).
U kan verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijke verlichting te brengen.
Het kan nodig zijn de tabletten gedurende 2-3 opeenvolgende dagen in te nemen om de symptomen te
verlichten.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts, of neem contact op met de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde
ziekenhuis als u één van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt. Stop onmiddellijk met het gebruik van
dit geneesmiddel, maar neem deze bijsluiter en/of de tabletten met u mee.
- Ernstige allergische reacties (zelden): Overgevoeligheidsreacties, zogenaamde anafylactische
reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen zijn: zwelling van het
gezicht, de lippen, de tong en/of keel, wat moeilijkheden bij het slikken of ademhalen kan
veroorzaken, galbulten (netelroos), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten.
- Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): huiduitslag met zwelling, blaarvorming
of afschilfering van de huid; loslaten van de huid en bloedingen rond de ogen, neus, mond of
geslachtsdelen en snelle verslechtering van uw algemene gezondheid, of huiduitslag bij
blootstelling aan de zon.
- Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): gele verkleuring van de huid en ogen (te
wijten aan ernstige leverschade), of nierproblemen zoals pijn bij het plassen en lage rugpijn met
koorts.
Bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt gedefinieerd worden:
· zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
· vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers
· soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
· zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
· zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
· niet bekend: frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens.
- Soms voorkomende bijwerkingen:
hoofdpijn; duizeligheid; diarree; misselijk voelen, braken; opgezwollen gevoel en winderigheid;
verstopping; droge mond; pijn en onaangenaam gevoel in de buik; huiduitslag of netelroos;
jeuk; zich zwak, uitgeput en algemeen onwel voelen; slaapstoornissen; toename in
leverenzymen in een bloedtest.
- Zelden voorkomende bijwerkingen:
volledig gebrek aan of gewijzigde smaak, stoornissen van het zicht zoals wazig zien;
gewrichtspijn; spierpijn; gewichtsveranderingen; verhoogde lichaamstemperatuur; opzwellen
van de ledematen; allergische reacties; depressie; verhoogde waarden van bilirubine en vet in
het bloed (gezien in bloedtesten); borstvergroting bij mannen; hoge koorts en een sterke daling
in het aantal witte bloedcellen (gezien in bloedtesten).
- Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
desoriëntatie; daling in het aantal bloedplaatjes, wat er voor kan zorgen dat u meer bloedt of
blauwe plekken heeft dan normaal; daling in het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot
meer frequente infecties; een abnormale afname van zowel het aantal rode en witte bloedcellen,
als van het aantal bloedplaatjes (gezien in bloedtesten).
- Frequentie niet bekend:
hallucinaties, verwardheid (in het bijzonder bij patiënten met een voorgeschiedenis van deze
symptomen); verminderde hoeveelheid natrium in het bloed; verminderde hoeveelheid
magnesium in het bloed.
Krijgt u veel last van een van de bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is pantoprazol. Iedere tablet bevat 20 mg pantoprazol (als natriumsesquihydraat).
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Kern: Maltitol (E965), crospovidon type B, carmellosenatrium, natriumcarbonaat watervrij,
calciumstearaat.
Omhulling: poly(vinylalcohol), talk, titaniumdioxide (E171), macrogol 3350, sojalecithine, ijzeroxidegeel
(E172), natriumcarbonaat, watervrij, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat,
polysorbaat 80, triëthylcitraat

Hoe ziet Ippracid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ippracid zijn ovale, gele tabletten
Ippracid is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7 en 14 tabletten en in flessen met 7 en 14 tabletten

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor pantoprazol, gesubstitueerde benzimidazolen soja-olie of één van de stoffen die in
dit geneesmiddel zitten. 
- als u een geneesmiddel neemt dat atazanavir (voor de behandeling van HIV-infectie) bevat
- als u jonger bent dan 18 jaar
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Raadpleeg eerst uw arts als:
- u eerder continu behandeld werd voor brandend maagzuur of indigestie gedurende 4 of meer
weken
- u ouder bent dan 55 jaar en dagelijks niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen tegen
spijsverteringsstoornissen inneemt
- u ouder bent dan 55 jaar met nieuwe of recent gewijzigde symptomen
- u eerder een maagzweer of maagchirurgie heeft gehad
- u leverproblemen of geelzucht (geelverkleuring van de huid of ogen) heeft gehad
- u regelmatig uw arts bezoekt voor ernstige klachten of aandoeningen
- u een endoscopie of een ademhalingstest genaamd C-ureumtest krijgt.
Raadpleeg uw arts onmiddellijk, vóór of na het nemen van dit geneesmiddel, als u één van de volgende
symptomen opmerkt, wat een teken van een andere, meer ernstige ziekte zou kunnen zijn:
- een onbedoeld gewichtsverlies (niet gerelateerd aan een dieet of een fitnessprogramma)
- (bij herhaald) braken
- bloedbraken; dit kan eruit zien als donker koffiegruis in uw braaksel
- bloed in uw stoelgang; die er zwart of teerachtig kan uitzien
- moeilijkheden of pijn bij het slikken
- bleek gelaat en gevoel van zwakte (bloedarmoede)
- pijn op de borst
- maagpijn
- ernstige en/of aanhoudende diarree, omdat Ippracid in verband gebracht werd met
een kleine toename in infectieuze diarree.
Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan.
Als u een bloedtest dient te ondergaan, vertel uw arts dan dat u dit geneesmiddel inneemt.
U kunt verlichting van uw zure reflux en symptomen van brandend maagzuur ervaren na slechts één dag
behandeling met Ippracid, maar dit geneesmiddel is niet bedoeld om onmiddellijk verlichting te brengen.
U dient het niet te nemen als een preventieve maatregel.
Als u reeds enige tijd herhaaldelijk lijdt aan brandend maagzuur of indigestiesymptomen, vergeet dan niet
uw arts regelmatig te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
IPPRACID kan de werking van sommige andere geneesmiddelen negatief beïnvloeden.
Vertel uw arts of apotheker als u geneesmiddelen gebruikt die één van de volgende werkzame
bestanddelen bevat:
- ketoconazol (gebruikt bij schimmelinfecties)
- warfarine en fenprocoumon (gebruikt om het bloed te verdunnen en bloedstolsels te
voorkomen). U kan verdere bloedtesten nodig hebben.
- atazanavir (gebruikt bij de behandeling van HIV-infectie). U mag Ippracid niet
innemen als u atazanavir inneemt.
Neem Ippracid niet in met andere geneesmiddelen die de hoeveelheid zuur geproduceerd in uw maag
beperken, zoals een andere protonpompremmer (omeprazol, lansoprazol of rabeprazol) of een H2-
antagonist (bv. ranitidine, famotidine).
Desondanks mag u Ippracid innemen met antacida (vb. magaldraat, alginezuur, natriumbicarbonaat,
aluminiumhydroxide, magnesiumcarbonaat, of combinaties hiervan), indien nodig.
Gebruikt u naast Ippracid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit houdt ook
behandelingen op basis van planten of homeopathie in.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De tabletten dienen in hun geheel ingeslikt te worden met water vóór een maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding
Neem Ippracid niet in als u zwanger bent, denkt zwanger te zijn of borstvoeding geeft.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u bijwerkingen ervaart zoals duizeligheid of verstoord zicht, dient u niet te rijden of machines te
bedienen.


Ippracid bevat sojalecithine. Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor pinda of soja.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Apotex
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagontsteking, Maagzuur, Reflux
Effect Maagzuurproductie remmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Pantoprazole
Keyword Maagzuur remmend, Maagzweer, Reflux
Generisch middel? not available

Ippracid is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Ippracid

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

 • een ongezonde levensstijl;
 • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
 • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek