02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Kleanprep shaker + 4 zakjes Zakjes 1 stuks

Zakjes 1 stuks
16,83
Op voorraad
16,83
Geneesmiddel voor het reinigen van de darmen voor een medisch onderzoek of ingreep.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Laxativum.
· Darmspoeling ter voorbereiding van een diagnostisch onderzoek of van een chirurgische ingreep ter hoogte van de dikke darm.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfels uw arts of uw apotheker. Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.
Tenzij andersluidend advies van de behandelende geneesheer, wordt Klean-Prep de avond voor het onderzoek toegediend.
Ten minste 2 uur vóór de toediening van Klean-Prep en tot aan het einde van het onderzoek, mag de patiënt geen vast voedsel meer gebruiken. Heldere dranken (thee
zonder melk, niet alcoholische dranken) zijn wel toegelaten. 
Volwassenen:
1. De inhoud van 1 zakje Klean-Prep wordt opgelost in 1 liter water. Goed mengen tot het poeder geheel is opgelost.
2. Drink alle 10 minuten een groot glas (250 ml) van de oplossing tot deze is opgebruikt. De oplossing is smakelijker wanneer ze goed gekoeld is.
3. Herhaal dit tot de 4 zakjes zijn opgebruikt (mengen met water en opdrinken). Dit moet binnen een termijn van 4 tot 6 uren gebeuren.
4. Klean-Prep is bedoeld om het darmkanaal te spoelen en dit heeft een diarreeachtige ontlasting tot gevolg. De eerste waterige ontlasting moet binnen de 1 tot 2 uur na aanvang van de behandeling geschieden.

Kinderen:
De dosering is ongeveer 80 ml/kg aan te passen aan de leeftijd (90 ml/kg bij kinderen jonger dan 5 jaar; 70 ml/kg vanaf 10 jaar).
De snelheid van toediening mag 30 ml/kg/uur niet overschrijden.
Toedieningsschema: het is aangeraden de bereiding ‘s morgens toe te dienen in 2 afzonderlijke halve doses met een interval van minstens 2 uur.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Klean-Prep bijwerkingen hebben.
Bijwerkingen van het maagdarmstelsel
Misselijkheid, darmoverlast, opgeblazen gevoel, darmkrampen, braken en anale irritatie.
Algemene bijwerkingen
Netelroos, vochtophoping en allergische reacties zijn zelden gerapporteerd.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u
als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stoffen zijn (gehalte per zakje poeder):
  • Polyethyleenglycol 3350 59,000 g
  • Watervrij natriumsulfaat 5,685 g
  • Natriumwaterstofcarbonaat 1,685 g
  • Natriumchloride 1,465 g
  • Kaliumchloride 0,7425 g
 Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aspartaam, vanille.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Klean-Prep niet:
· als u weet of vermoedt dat u lijdt aan een onderbreking van de darmtransit of
belemmering van de darmwerking.
· als u weet of vermoedt dat u een maagzweer hebt.
· als u weet of vermoedt dat u een overgevoeligheid van de darmwand hebt.
· als u lijdt aan ernstig hartfalen (klasse III + IV) of ernstige uitdroging.
· als u een bekende overgevoeligheid hebt voor één van de bestanddelen van
Klean-Prep.
Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.
Pas goed op met Klean-Prep:
· bij personen met een slechte hoestreflux, met slokdarmontsteking ten gevolge van
reflux, bij patiënten met een verminderd bewustzijn en bij ouderen met een
verslechterde algemene toestand.
· als u lijdt aan een ontsteking van de darmwand of de endeldarm. Dan dient
Klean-Prep met de grootste omzichtigheid worden toegediend.
· als u lijdt aan fenylketonurie en in het bijzonder bij kinderen en zwangere
vrouwen. Klean-Prep bevat immers aspartaam dat o.a. in fenylalanine wordt
omgezet.
Het wordt aanbevolen om (semi-) bewusteloze patiënten, patiënten die moeite
hebben met de ademhaling of te kampen hebben met slikproblemen, bij wie Klean-
Prep wordt toegediend via een maagsonde, tijdens de toediening nauwkeurig te
observeren. Bij pijn of zwelling moet de toediening worden vertraagd of stopgezet,
totdat deze symptomen verdwijnen.
Het gehalte aan elektrolyten in Klean-Prep is van dien aard dat een significante
verandering in de elektrolytenbalans tussen darm en plasma niet te verwachten is. De
kans dit toch gebeurt is groter bij patiënten met een verminderde nierfunctie.
Zwangerschap:
Klean-Prep mag alleen gebruikt worden tijdens de zwangerschap als de arts het
onontbeerlijk acht.
Over het gebruik van Klean-Prep tijdens de zwangerschap bestaan geen gegevens.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding:
Klean-Prep mag alleen gebruikt worden tijdens de borstvoeding als de arts het
onontbeerlijk acht.
Over het gebruik van Klean-Prep tijdens de borstvoeding bestaan geen gegevens.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Klean-Prep heeft geen invloed hierop.
Belangrijke informatie over een bestanddeel van Klean-Prep:
Dit geneesmiddel bevat aspartaam, u mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u aan
fenylketonurie lijdt.
Gebruik van Klean-Prep in combinatie met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk
is.
· Het risico bestaat dat geneesmiddelen die binnen het uur na toediening van
Klean-Prep via de mond ingenomen worden, het maag-darmkanaal passeren
zonder opgenomen te worden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Kleanprep
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Darmreinigend
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Darm reinigend, Laxerend, Medisch onderzoek
Generisch middel? not available

Kleanprep shaker + 4 zakjes is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Kleanprep shaker + 4 zakjes

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek