Lactulose Sandoz Siroop 500ml

Siroop 500ml
8,96
8,96
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van lactulose in de vorm van een siroop, werkt stoelgang bevorderend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lactulose Sandoz behoort tot een groep geneesmiddelen die bekend staan als laxeermiddelen.
Lactulose, de werkzame stof, maakt dat de stoelgang zachter wordt en gemakkelijker kan worden
uitgeperst door water in de darmen te trekken. Lactulose wordt niet in uw lichaam geabsorbeerd.
Lactulose Sandoz wordt gebruikt als behandeling voor
• Symptomen van verstopping

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Bijwerkingen kunnen optreden met de volgende frequenties:
Zeer vaak, kunnen optreden bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
• wind, vooral tijdens de eerste dagen van de behandeling
Dat verdwijnt gewoonlijk na enkele dagen
• buikpijn
Vaak, kunnen optreden bij tot 1 op de 10 gebruikers
• misselijkheid
• braken
• diarree als de dosis te hoog is
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is lactulose als vloeibaar lactulose.
Eén ml Lactulose Sandoz oplossing bevat 670 mg lactulose.
Er zitten geen andere stoffen in dit middel.

Hoe ziet Lactulose Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Lactulose Sandoz is een heldere, dik vloeibare, kleurloze of licht bruingele oplossing en is te
verkrijgen in de volgende verpakkingsgrootten:
Bruine PET-flessen met polyethyleenschroefdop of polypropyleensluiting met 100 ml, 10 x 100 ml,
200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1.000 ml
Witte PET-flessen met polyethyleenschroefdop of polypropyleensluiting met 100 ml, 200 ml, 300 ml,
500 ml, 1.000 ml
Bruine glazen flessen met polyethyleenschroefdop met 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1.000
ml

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• U hebt een blokkade in uw darmen die niet te wijten is aan verstopping
• U hebt een maag- of darmperforatie of u loopt risico op een dergelijke perforatie
• U hebt buikpijn waarvan de oorzaak niet bekend is
• U kunt geen galactose verteren als gevolg van een genetische aandoening, galactosemie genaamd.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Spreek met uw arts voor inname van Lactulose Sandoz als u hartproblemen hebt veroorzaakt door te
veel gas in de darmen of de maag, Roemheldsyndroom genoemd. Uw arts zal de behandeling in dat
geval zorgvuldig superviseren. Zet de behandeling stop en raadpleeg uw arts als u symptomen hebt
zoals wind of opzwelling na gebruik van Lactulose Sandoz.
Drink minstens 1,5 tot 2 l vloeistof per dag tijdens behandeling met laxeermiddelen.
Langdurig gebruik van onaangepaste doseringen - meer dan 2-3 zachte ontlastingen per dag - of
verkeerd gebruik kan leiden tot diarree en stoornissen van het elektrolytenevenwicht.
Oudere patiënten of patiënten in een slechte algemene toestand die Lactulose Sandoz langer dan 6
maanden innemen, moeten hun mineraalspiegels in het bloed regelmatig laten controleren.
Kinderen en adolescenten
Lactulose Sandoz mag alleen aan kinderen worden gegeven onder toezicht van een arts.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Lactulose Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
De volgende geneesmiddelen kunnen invloed hebben op of worden beïnvloed door Lactulose Sandoz:
• geneesmiddelen om het urinedebiet te verhogen met werkzame stoffen waarvan de naam meestal
eindigt met “thiazide” of “tizide”
• geneesmiddelen om ontsteking te behandelen of om afstoting van een orgaantransplantaat te
voorkomen zoals cortison
• amfotericine B: een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen
• geneesmiddelen om hartzwakte te behandelen zoals digitoxine en digoxine
• mesalazine, een geneesmiddel om een ziekte met een langdurige darmontsteking te behandelen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Lactulose Sandoz mag worden gebruikt tijdens de zwangerschap of de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machine
sLactulose Sandoz heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Lactulose Sandoz bevat bepaalde suikers
Lactulose Sandoz kan melksuiker (lactose), galactose of fructose bevatten. 15 ml Lactulose Sandoz
bevat 42,7 KJ (10,2 kcal) = 0,21 bu. Daar moet rekening mee worden gehouden bij patiënten met
diabetes mellitus.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Lactulose
Keyword Constipatie, Dagelijks gebruik, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? available

Lactulose Sandoz is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek