02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Lamisil Once 1% Oplossing 4g

Oplossing 4g
13,10
Op voorraad
13,10
Geneesmiddel op basis van terbinafine in de vorm van oplossing voor eenmalig gebruik voor het behandelen van schimmel.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lamisil Once is ontwikkeld voor de behandeling in één enkele toepassing van tinea pedis
(atleetvoet of voetschimmel).
Lamisil Once doodt de schimmel die tinea pedis (atleetvoet) veroorzaakt. Wanneer het product op
de voeten wordt aangebracht, laat het op de huid een kleurloze film achter, die de actieve stof aan
de huid afgeeft.

Hoe weet je of je aan tinea pedis (atleetvoet) lijdt?
Tinea pedis (atleetvoet) komt enkel en alleen op de voeten voor. Vaak begint het tussen de tenen,
maar het kan zich ook naar de voetzolen en de zijkanten van de voeten verspreiden.
Het meest voorkomende type tinea pedis (atleetvoet of zwemmerseczeem) veroorzaakt kleine
kloofjes en afschilfering van de huid. Hierbij kunnen de voeten ook lichte zwelling vertonen en er
kunnen zich blaren of vochtige wondjes vormen. Dit gaat vaak gepaard met jeuk of een branderig
gevoel.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Lamisil Once bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Soms voorkomende bijwerkingen (die bij 1 tot 10 personen op de 1000 voorkomen)
Reacties op de plaats waar het product wordt aangebracht, waaronder uitdroging van de huid,
huidirritatie of een branderig gevoel na toepassing van het product, komen soms voor. Het gaat
meestal om milde, voorbijgaande en ongevaarlijke reacties.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 persoon op de 10.000)
In uitzonderlijke gevallen kunnen mensen allergisch zijn voor het product, waardoor ze last kunnen
krijgen van huiduitslag, jeuk, blaren op de huid of netelroos.
Als er bij u een allergische reactie of eender welke van de bovengenoemde verschijnselen zou
optreden na het gebruik van dit product, dient u de film te verwijderen met behulp van
gedenatureerde alcohol (die je in de apotheek kunt krijgen) en vervolgens uw voeten te wassen met
warm water en zeep, ze af te spoelen en af te drogen, en uw arts of apotheker te raadplegen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
Lamisil Once niet gebruiken als u allergisch bent voor een van deze bestanddelen.
Het actieve bestanddeel is Terbinafine (als hydrochloride). Elke gram oplossing voor cutaan
gebruik bevat 10 mg terbinafine (als hydrochloride).
De overige bestanddelen zijn acrylaat /octylacrylamide copolymeer, hydroxypropylcellulose,
medium ketenlengte triglyceriden en ethanol.

Hoe ziet Lamisil Once er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Lamisil Once is een heldere tot lichtjes gewolkte gel-achtige oplossing.
Het is verkrijgbaar in tubes van 4 gram.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Kinderen en jongeren onder 18 jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken aangezien men
onvoldoende ervaring heeft met dit product in deze leeftijdsgroep.
· Als u al een hele tijd last hebt van een schimmelinfectie op de voetzolen of de hielen, waarbij
de huid harder en/of duidelijk afgeschilferd is, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken.
Raadpleeg uw arts als u denkt dat u aan deze aandoening lijdt, omdat het zou kunnen dat u
dan een ander geneesmiddel nodig heeft.
· Gebruik dit geneesmiddel enkel en alleen om de huid van uw voeten te behandelen. Let erop
dat u het product niet in uw gezicht of in uw ogen krijgt, en ook niet op beschadigde huid
(buiten de zone die behandeld dient te worden), want dat kan irritatie veroorzaken.
Als het product per ongeluk in uw ogen terechtkomt, spoel die dan overvloedig met lopend
water. Raadpleeg uw arts als u daar last van blijft ondervinden.
· Enkel voor uitwendig gebruik.
· Houd het product uit de buurt van een open vuur (bevat alcohol).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
· Breng nooit andere geneesmiddelen of behandelingen gelijktijdig met Lamisil Once aan op uw
voeten. Ook niet indien het producten betreft die u zonder voorschrift hebt gekocht.
· Gebruikt u naast Lamisil Once nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
· Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens u Lamisil Once begint te gebruiken indien u zwanger
bent, aangezien er slechts weinig ervaring is met het gebruik van dit geneesmiddel bij
zwangerschap.
· Gebruik Lamisil Once niet wanneer u borstvoeding geeft, aangezien terbinafine in de
moedermelk wordt uitgescheiden;

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
· Het gebruik van Lamisil Once heeft geen impact op uw rijvaardigheid en evenmin op het
bedienen van machines.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lamisil
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Effect Anti-schimmel
Aangewezen bij Schimmelinfectie
Keyword Behandelend, Voetschimmel
Generisch middel? not available

Lamisil Once 1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek