02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Chat met ons

Lansoyl Gelei 225g

Gelei 225g
6,43
Op voorraad
6,43
Geneesmiddel op basis van paraffineolie in de vorm van een gelei, voor de symptomatische behandeling van constipatie.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Lansoyl gelei is aangewezen bij de behandeling van constipatie. Waarschuwing: constipatie moet op de eerste plaats worden behandeld door een verandering van leefgewoontes en een aangepast dieet. Langdurig gebruik van paraffineolie zou de resorptie van vetoplosbare vitamines (A, D, E, K) kunnen verminderen. Toediening van paraffineolie aan verzwakte en bedlederige personen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren omwillen van het risico op inademing via de luchtwegen. Dit risico is echter klein voor Lansoyl gezien zijn voorstelling onder de vorm van een gelei. In geval van een koolhydratenarm dieet, moet rekening worden gehouden met de concentratie aan saccharose: 2,12 g per soeplepel en 0,70 g per koffielepel. Langdurig gebruik van laxeermiddelen dient te worden vermeden. In geval van chronische constipatie dienen het voedingsdieet alsook de levensgewoonten te worden aangepast. geregistreerd voor deze indicatie

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Wegens zijn werking als laxeermiddel is LANSOYL PARAFFINE aangewezen bij de
symptomatische behandeling van constipatie (verstopping).
Waarschuwing: constipatie moet op de eerste plaats worden behandeld door een verandering van
leefgewoontes en een aangepast dieet. Raadpleeg hierover uw apotheker of arts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 14 jaar: 1 tot 3 soeplepels per dag. Kinderen van 4 tot 14 jaar: 1 tot 3 koffielepels per dag. Het gebruik van Lansoyl is afgeraden bij kinderen jonger dan 4 jaar. De inname mag in één enkele of meerdere keren gebeuren, bij voorkeur 's morgens nuchter, of twee uren voor of na de hoofdmaaltijd. In geval het middel 's avonds wordt ingenomen is het aangewezen niet te gaan liggen binnen de twee uren volgend op de inname en rekening te houden met het feit dat het effect van Lansoyl pas optreedt 6 tot 8 uur na de inname.

Hoe bewaren

Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25° C).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan LANSOYL PARAFFINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.

Het gebruik van hoge dosissen paraffineolie brengt een risico op anale lekkage mee (lekken van
paraffineolie uit de anus), soms met irritatie rondom de anus, en kan in sommige gevallen een
verergering van de symptomen van ontlastingsverlies (fecale incontinentie) teweegbrengen. In al
deze gevallen volstaat het om de behandeling te stoppen om de symptomen te doen verdwijnen.
Paraffineolie wordt zeer weinig geabsorbeerd door de slijmlaag die de binnenkant van het
maagdarm kanaal bekleedt (gastro-intestinale mucus) en kan, na langdurig gebruik, aanleiding
geven tot de vorming van allergische reacties (granulomateuze reacties /
weefselbeschadigingen).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is paraffineolie in een hoeveelheid van 78,230 g/100 g.
De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, citroenzuur monohydraat, gelatine, cochenillerood A,
aromaat en gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u LANSOYL PARAFFINE niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
- Bij kinderen jonger dan 4 jaar, omdat het geneesmiddel de normale functie van de
ontlastingsreflex kan belemmeren.
- Bij (intestinale) verstopping en buikpijn waarvan de oorzaak niet bekend is.
- Als u problemen heeft bij het slikken, omwille van het risico op inademing via de
luchtwegen en longontsteking (lipoïde pneumopathie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met LANSOYL PARAFFINE?
- Als u het langdurig gebruikt. Dit is af te raden zodat u niet in een situatie wordt gebracht
waarbij u niet meer zonder laxeermiddel kunt. Eveneens kan langdurig gebruik van
LANSOYL PARAFFINE de resorptie van vetoplosbare vitamines (A, D, E en K)
verminderen.
- Als u verzwakt en bedlegerig bent omwille van het risico op inademing via de luchtwegen en
longontsteking (lipoïde pneumopathie). Dit risico is echter klein voor LANSOYL
PARAFFINE gezien zijn voorstelling onder de vorm van een gel voor oraal gebruik.
- Als u een koolhydraatarm dieet moet volgen zult u rekening moeten houden met de
concentratie sucrose: 2,12 g per soeplepel en 0,70 g per koffielepel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Het gelijktijdig gebruik van een laxeermiddel voor rectaal gebruik zoals natriumdocusaat en
natriumdioctylsulfosuccinaat kan een verhoging van de opname van paraffineolie (inhoudsstof
van LANSOYL PARAFFINE) veroorzaken aangezien deze laatste zal geëmulgeerd worden.
Gebruikt u naast LANSOYL PARAFFINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Paraffineolie kan de absorptie van vetoplosbare vitamines verminderen.
LANSOYL PARAFFINE neemt u het best in ongeveer 2 uur voor of na de hoofdmaaltijd en de
eventuele inname van vetoplosbare vitamines.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap
Tot op heden zijn er geen tegenaanwijzingen bekend voor het gebruik van LANSOYL PARAFFINE
tijdens de zwangerschap bij de mens. Toch zal LANSOYL PARAFFINE enkel worden gebruikt
gedurende korte periodes.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Tot op heden zijn er geen tegenaanwijzingen bekend voor het gebruik van LANSOYL PARAFFINE
tijdens de borstvoeding bij de mens. Toch zal LANSOYL PARAFFINE enkel worden gebruikt
gedurende korte periodes.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in LANSOYL PARAFFINE waarmee u rekening moet houden
LANSOYL PARAFFINE bevat sucrose (2,12 g per soeplepel en 0,70 g per koffielepel). Indien uw
arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u
dit geneesmiddel inneemt. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.
LANSOYL PARAFFINE bevat cochenillerood A. Deze stof kan allergische reacties veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lansoyl
Aflevervorm Gelei
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Paraffineolie
Keyword Constipatie, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Lansoyl is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Lansoyl

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek