02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Loperamide EG 2mg Capsules 20 stuks

Capsules 20 stuks
6,49
Op voorraad
6,49
Geneesmiddel op basis van loperamide in de vorm van capsules voor de behandeling van acute diarree.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Loperamide EG is een snelwerkend middel tegen diarree.

Loperamide EG is aangewezen:
- bij de behandeling van uiteenlopende vormen van plotseling optredende of langdurige diarree.
- bij reizigersdiarree. Bij deze indicatie moet een behandeling van 2 dagen volstaan. Als u samen met diarree ook koorts hebt en bloed in de stoelgang vaststelt, moet u wachten met het innemen van Loperamide EG tot uw arts de oorzaak daarvan heeft achterhaald.
- na een operatie aan de dunne darm. Loperamide EG kan het aantal stoelgangen verminderen, de omvang ervan beperken en de ontlasting vaster maken.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Loperamide EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Verstopping en een gezwollen buik kunnen voorkomen. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, kortademigheid en een gezwollen gezicht zijn zeldzaam. In deze gevallen, en als die nevenwerkingen ernstig zijn, stop dan de behandeling met Loperamide EG.

De volgende klachten kunnen optreden, hoewel zij moeilijk te onderscheiden zijn van de typische ziektetekens van diarree:
- buikpijn en ongemak in de buik
- misselijkheid en braken
- vermoeidheid
- loomheid of duizeligheid
- droge mond

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Loperamide EG?
- De werkzame stof in Loperamide EG is loperamidehydrochloride, 2 mg per harde capsule.
- De andere stoffen in Loperamide EG zijn: Lactose – Maïszetmeel – Talk – Magnesiumstearaat
Capsule: Gelatine – Patentblauw (E131) – Zonnegeel FCF (E110) – Titaandioxide (E171) – Erythrosine (E127) – Indigokarmijn (E132)

Hoe ziet Loperamide EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Capsules, hard
Blisterverpakking met 20, 60 of 200 capsules, hard.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Loperamide EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in Loperamide EG zitten.
- Bij kinderen onder de 6 jaar.
- In alle gevallen waarbij de normale darmbewegingen niet mogen worden onderdrukt. De toediening moet onmiddellijk worden stopgezet als zich verstopping of buikzwelling voordoen.
- U heeft ernstige leverstoornissen.
- Bij verschillende vormen van dikke darmontsteking (b.v. ulceratieve colitis of pseudomembraneuze colitis ten gevolge van het gebruik van bepaalde antibiotica).
- Als er bloed in de stoelgang aanwezig is of hoge koorts optreedt.

Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Loperamide EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Loperamide EG inneemt.
In geval van ernstige diarree (en vooral bij kinderen) moet ervoor gezorgd worden dat voldoende vocht wordt toegediend. Als u diarree hebt, zou u daarom steeds veel moeten drinken. Vraag uw arts of apotheker welke dranken (bv. orale rehydratiezouten) u daarvoor het best gebruikt. Als bij plotse diarree binnen 48 uur geen verbetering optreedt, moet u de toediening van Loperamide EG stopzetten en uw arts raadplegen.
Personen met een ernstige ontsteking van de dikke darm moeten eerst hun arts raadplegen alvorens Loperamide EG in te nemen.
Waarschuw uw arts of apotheker als u lijdt aan leverstoornissen; in dat geval kan medisch toezicht nodig zijn.
Hoewel Loperamide EG de diarree stopt, behandelt het niet de oorzaak ervan. Waar mogelijk, moet ook de oorzaak zelf worden behandeld.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Loperamide EG nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u al andere geneesmiddelen inneemt die de activiteit van maag en darmen vertragen (bv. anticholinergica), omdat ze het effect van Loperamide EG kunnen versterken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Loperamide EG gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste 3 maanden. Raadpleeg uw arts of apotheker.
Borstvoeding
U kunt beter geen Loperamide EG gebruiken in de periode waarin u borstvoeding geeft, omdat kleine hoeveelheden Loperamide EG in de moedermelk kunnen terechtkomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Mocht vermoeidheid, duizeligheid of loomheid zich voordoen (zie rubriek “Mogelijke bijwerkingen”), dan is het aangewezen geen voertuigen te besturen of machines te gebruiken.

Loperamide EG bevat:
- Lactose: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Zonnegeel FCF (E110): Kan allergische reacties veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Diarree
Effect Diarree behandelen
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Loperamide
Keyword Diarree
Generisch middel? available

Loperamide EG 2mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Loperamide EG 2mg

Loperamide mag gebruikt worden bij volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar.

Kinderen ouder dan 6 jaar mogen 1 capsule loperamide (2mg) nemen na elke losse stoelgang. Het maximale aantal per dag is bij kinderen afhankelijk van het lichaamsgewicht en kan geraadpleegd worden in de bijsluiter.
Volwassenen mogen starten met 2 capsules loperamide (van 2mg elk) en mogen na elke losse stoelgang 1 capsule nemen met maximaal 8 capsules per dag.

Een te hoge dosering van loperamide geeft een hogere kans op bijwerkingen ter hoogte van de maag en darmen zoals misselijkheid, braken en buikpijn. Daarnaast kan een te hoge dosering van loperamide eveneens nadelige effecten hebben ter hoogte van het centraal zenuwstelsel (bv. coördinatieproblemen en onderdrukking van de ademhaling) en het hart (bv. hartstilstand).


Neem daarom nooit meer dan 8 capsules loperamide (van 2mg elk) per dag in en raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering voor kinderen. Beperk je behandeling zowel in dosering als in tijd. Heb je toch teveel loperamide genomen en heb je last van bijwerkingen? Raadpleeg dan zo snel mogelijk je huisdokter of bel het Antigifcentrum (070 245 245).

Indien je plots last hebt van diarree, kan je loperamide nemen totdat de stoelgang vaster wordt of indien er meer dan 12 uren geen stoelgang meer geweest is.

Als er geen verbetering optreedt na 48 uren, contacteer je best je huisarts. Neem nooit langer dan 14 dagen loperamide in zonder doktersadvies.

Neem loperamide enkel langdurig onder medisch toezicht en indien je chronische darmproblemen hebt. Ook bij chronische darmproblemen is het belangrijk om regelmatig op controle te gaan bij je arts en een lagere dosering of onderbreking van je behandeling met loperamide te bespreken.

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Loperamide vermindert diarree en stoelgangdrang door het remmen van de darmbeweging en een betere werking van de sluitspier.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek