02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Loratadine Teva 10mg Tabletten 50 stuks

Tabletten 50 stuks
7,84
Op voorraad
7,84
Geneesmiddel op basis van loratadine in de vorm van tabletten, voor de behandeling van allergie.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Welke producten bevatten loratadine?


Loratadine is de werkzame stof in Loratadine EG, Loratadine Sandoz en Loratadine Teva.

Wat doet dit geneesmiddel?

Loratadine is een geneesmiddel tegen allergie (bv voor pollen, stof of huisdieren). Loratadine kan gebruikt worden bij hooikoorts, door allergie ontstoken ogen of neus, jeuk en netelroos

Hoe kan je een allergie herkennen?
 • Niezen, jeuk aan de neus, loopneus/verstopte neus (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie);
 • Jeukende en tranende rode ogen (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie);
 • Jeuk aan gehemelte en kriebelhoest (hooikoorts, minder bij niet-seizoensgebonden allergie);
 • Kindjes kunnen bijkomend moe en hangerig zijn (hooikoorts en niet-seizoensgebonden allergie).
 • Hooikoorts: De klachten zijn het hevigste in het voorjaar en de zomer, tijdens de middag bij droog, warm en winderig weer. De klachten zijn minder uitgesproken aanwezig tijdens regenbuien.
 • Niet-seizoensgebonden: De klachten treden op bij blootstelling aan het allergeen.
 • De klachten verdwijnen spontaan wanneer er geen contact meer is met het allergeen.
Welke hygiënische maatregelen kan je treffen?

Vermijd zoveel mogelijk contact met het allergeen.
 • Bij hooikoorts:
  • Droog schone was binnenshuis.
  • Stofzuig je huis regelmatig.
  • Houd ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, verlucht indien nodig enkel in de vroege ochtend.
  • Raadpleeg het pollennieuws.
 • Bij last aan de ogen:
  • Draag GEEN contactlenzen tot alle symptomen verdwenen zijn.
  • Koude kompressen (bv koud washandje) verminderen de zwelling, roodheid en irritatie en geven verlichting.
  • Vermijd wrijven in je ogen.
  • Bevochtigende kunsttranen of oogdruppels tegen allergie kunnen bijkomende verlichting van de symptomen geven.
 • Bij jeuk:
  • Koud kompres kan de jeuk verzachten.
  • Vermijd wrijven op plaatsen waar het jeukt aangezien dit de jeuk kan verergeren en eventueel krabwonden kan veroorzaken.
  • Wordt de jeuk veroorzaakt door droge huid, hydrateer je huid dan met een vochtinbrengende crème.
Hoe en wanneer moet je dit geneesmiddel innemen?
 • Loratadine mag gebruikt worden vanaf een lichaamsgewicht van meer dan 30kg.
 • Neem dit geneesmiddel 1x per dag (10mg) in met een half glas water (de dosering is hetzelfde voor kinderen en volwassenen).
 • Een tablet loratadine werkt vanaf een uur na inname. De werking houdt tot 24 uren aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel bevat lactose.
 • Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar met een lichaamsgewicht van minder dan 30kg: contacteer je dokter voor advies
 • Belangrijke maar weinig voorkomende bijwerkingen: slaperigheid, zenuwachtigheid, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, diarree en misselijkheid.
 • Heb je een leveraandoening of neem je een geneesmiddel tegen HIV? Contacteer je huisarts voor advies.
 • Neem contact op met je huisarts indien je ooit hartproblemen gehad hebt of nog hebt.
Zwangerschap en borstvoeding
 • De voorkeur gaat uit naar lokale oogdruppels of neusdruppels indien mogelijk.
 • Indien lokale behandeling en hygiënische maatregelen onvoldoende effect hebben, contacteer ons dan voor persoonlijk advies.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Geneesmiddelengroep
Loratadine behoort tot de groep van de antihistaminica geneesmiddelen. Deze middelen worden
gebruikt bij overgevoeligheidsreacties (allergie).

Therapeutische indicaties
- verlichting van de verschijnselen die optreden bij overgevoeligheid van het neusslijmvlies zoals
niezen, loopneus en jeuk, branderig gevoel en jeuk aan de ogen.
- verlichting van de symptomen bij langdurige (chronische) huiduitslag met hevige jeuk en vorming
van bultjes (urticaria) bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Loratadine Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
In klinische studies bij kinderen van 2 tot 12 jaar waren de meest frequente bijwerkingen hoofdpijn 
(2,7%), zenuwachtigheid (2,3%), en vermoeidheid (1%).
In klinische studies bij volwassenen en adolescenten werden bijwerkingen waargenomen bij patiënten 
die behandeld werden met loratadine: de meest frequente bijwerkingen waren slaperigheid (1,2%), 
hoofdpijn (0,6%), toegenomen eetlust (0,5%) en insomnia (0,1%). De andere gerapporteerde 
bijwerkingen worden hieronder vermeld.
De bijwerkingen worden ingedeeld in groepen volgens de frequenties van de MedDRA- Conventie:
vaak (≥1/100 tot <1/10); soms (≥1/1000 tot ≤1/100); zelden (≥1/10.000 tot ≤1/1000).

Tabel met bijwerkingen: zie bijsluiter.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is loratadine 10 mg per tablet.
• De andere stoffen in dit middel zijn lactose monohydraat, maiszetmeel, pregelatineerd zetmeel en
magnesiumstearaat.

Hoe ziet Loratadine Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Witte, ovale tabletten met een breukstreep aan de ene zijde en vlak aan de andere zijde, met de
inscripties “L” en “10” aan beide zijden van de breukstreep.
De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen met 5, 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 100 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- bij kinderen jonger dan 2 jaar 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
- als u een verminderde leverfunctie heeft: loratadine kan in dit geval een sterker effect hebben.
- bij kinderen jonger dan 2 jaar: de veiligheid en werkzaamheid van loratadine bij deze leeftijdsgroep
werd nog niet aangetoond.
- als u een droge mond krijgt na inname van dit geneesmiddel. Een goede mondhygiëne is dus
belangrijk, aangezien een droge mond het risico op tandbederf kan verhogen.
- indien u te kampen hebt met zeldzame erfelijke problemen zoals galactose intolerantie, Lapp lactase
deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie: u mag in dit geval dit geneesmiddel niet innemen.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of
bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
- cimetidine, erythromycine, ketoconazol: deze moleculen versterken de werking van loratadine
zonder dat er hierbij meer bijwerkingen worden waargenomen. 
Gebruikt u naast Loratadine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er is gebleken dat loratadine de effecten van alcohol niet versterkt.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Over het gebruik van loratadine tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de
veiligheid aan te tonen. Loratadine mag dus niet toegediend worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Loratadine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Bij vrouwen die borstvoeding geven moet worden
afgewogen om òf de borstvoeding òf de medicatie stop te zetten. 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Loratadine Teva kan slaperigheid veroorzaken. Alhoewel dit zeldzaam is, moet u er rekening mee
houden dat dit effect kan optreden. Bestuur in dat geval geen voertuig, gebruik geen gereedschap en
bedien geen machines.

 Overdreven alcoholverbruik moet vermeden worden.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat lactose. U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u aan galactose
intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of glucose/galactose malabsorptie lijdt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type allergie Huid, Luchtwegen, Neus, Ogen
Werkzaam bestanddeel Loratadine
Keyword Allergie, Behandelend, Hooikoorts, Preventie
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal

Loratadine Teva 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Loratadine Teva 10mg

Je immuunsysteem herkent lichaamsvreemde stoffen en reageert daarop. Bij herhaald contact met zo'n lichaamsvreemde stof, kan je immuunsysteem abnormaal en overdreven reageren. Een allergie is zo'n overdreven reactie van het immuunsysteem.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek