Louis Widmer Acneplus Crème 30g

Crème 30g
7,57
Op voorraad
7,57
Geneesmiddel voor de behandeling van acné.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Behandeling van acne vulgaris.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Acnéplus is een geneesmiddel behorende tot de groep van de anti-acne preparaten voor lokaal (topisch)
gebruik.
Acnéplus is aangewezen bij behandeling van acne. Bij acne zijn de talgklieren van de huid verstopt of
ontstoken. Eén van de active ingrediënten, miconazole, bestrijdt de microben die dikwijls voorkomen bij
acne. Het andere actieve ingrediënt, benzoylperoxide, zorgt ervoor dat de talgproducerende klieren open
blijven.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Naargelang van de individuele gevoeligheid van de huid wordt Acne Plus Crème 1 tot 2 maal per dag aangebracht. Om de huid geleidelijk aan het product te laten wennen en aldus irritatie te vermijden, beperkt men zich tot één behandeling per dag tijdens de eerste behandelingsweek (bij voorkeur 's avonds). Vanaf de tweede week mag men de crème tweemaal per dag ('s morgens en 's avonds) aanbrengen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
- Vooral bij het begin van de behandeling kan soms branderigheid, roodheid, afschilfering en/of
uitdroging van de huid voorkomen. In dat geval moet u de crème minder vaak aanbrengen, bijvoorbeeld
slechts 1 maal per dag of 1 maal om de twee dagen. Die ongewenste effecten nemen doorgaans af
naarmate de behandeling vordert.
- Een echte overgevoeligheidsreactie (een steeds terugkerende pijnlijk rode huid met jeuk) op
benzoylperoxide treedt slechts zelden op.
- Acnéplus kan gekleurde kleding en stoffen doen verbleken. Vermijd zoveel mogelijk elk contact van de
crème met de kleding en linnen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Ancéplus?
- De werkzame stoffen in Acnéplus zijn miconazolenitraat (R 14 889) 20 mg/g en benzoylperoxide 50 mg/g.
- De andere stoffen in Acnéplus zijn stearylalcohol - polysorbaat 20 - cetylalcohol - propyleenglycol -

natriumlaurylsulfaat - witte bijenwas - gezuiverd water.
Hoe ziet Acnéplus eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Een tube bevat 20g of 30 g crème.
Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Acnéplus niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Acnéplus gebruikt.
- Acnéplus is uitsluitend voor uitwendig gebruik op de huid bestemd. Dat betekent dat u ieder contact met
de ogen en de slijmvliezen van de mond moet vermijden. Komt de crème per ongeluk toch in contact
met deze lichaamsdelen, dan moet u die overvloedig spoelen met water.
- Vermijd overmatige blootstelling aan ultraviolet licht (zoals aan zonlicht, zonnebaden of zonnebank) op
de aangetaste huid als u Acnéplus hebt aangebracht.
- Als u een allergische (overgevoelige) huid hebt of vroeger reeds allergisch (overgevoelig) gereageerd
hebt op andere acneproducten, breng Acnéplus dan de eerste keer bij voorkeur op een kleine oppervlakte
aan (achter het oor of op de binnenkant van uw arm). Als uw huid branderig aanvoelt of pijnlijk rood
wordt, dan kunt u het best geen Acnéplus aanbrengen.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Acnéplus nog andere geneesmiddelen of neemt u naast Acnéplus nog andere
geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat gebruiken/innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Indien uw acne heel ernstige vormen aanneemt en gepaard gaat met huidontstekingen, kan Acnéplus samen
met antibiotica worden gebruikt. Raadpleeg in dat geval eerst uw arts of apotheker, die kan eventueel ook
aangepaste dieetmaatregelen voorstellen. De crème mag niet met andere stoffen worden vermengd.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Acnéplus mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding als het werkelijk nodig is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Acnéplus bevat propyleenglycol, cetylalcohol en stearylalcohol
Dit geneesmiddel bevat propyleenglycol. Dit kan huidirritatie veroorzaken.
Dit geneesmiddel bevat cetylalcohol en stearylalcohol. Deze stoffen kunnen plaatselijke huidreacties
veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Louis Widmer
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Gelaatsverzorging Nachtverzorging
Verzorging of reiniging Verzorging
Verzorging van Gelaat
Type probleem Acne
Huidtype Onzuivere, vette huid
Doelgroep Man, Vrouw
Keyword Acne, Behandelend
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige huid? not available
Hydraterend? not available
Zonder parabenen? available
Zonder parfum? available

Louis Widmer Acneplus is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek