02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Lysomucil 200mg Zuigtabletten 20 stuks

Zuigtabletten 20 stuks
6,26
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Slijmoplossend geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm zuigtabletten. Wordt ook gebruikt bij chronische ontsteking van de luchtwegen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten is acetylcysteïne voor het vloeibaar
maken van slijmen (lost slijmen op die bij aandoeningen van de ademhalingswegen worden gevormd) en
voor het behandelen van chronische problemen van de luchtwegen o.a. veroorzaakt door langdurig
tabaksgebruik.

Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten wordt gebruikt voor:
A. Het vloeibaar maken van storende slijmen die bij aandoeningen van de ademhalingswegen
worden gevormd.
B. Bij chronische ontsteking van de luchtwegen (meestal veroorzaakt door langdurig
tabaksgebruik), om het gevaar voor opstoten en de ernst ervan te verminderen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Het percentage van de gevallen waarbij een bepaald ongewenst effect mogelijk is, is hierna weergegeven:
Zeer vaak: ≥ 1/10; vaak: ≥ 1/100, < 1/10; soms: ≥ 1/1000, < 1/100; zelden: ≥ 1/10000, < 1/1000; zeer
zelden: < 1/10000.

- Maag-darmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid. Soms: ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis). Zelden: braken. Zeer
zelden: diarree.
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: netelroos (urticaria). Zelden: huiduitslag (rash).
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Soms: overvloedige slijmafscheiding uit de luchtwegen (bronchorroe) en neusloop (rhinorroe).
Zeer zelden: vernauwing van de luchtwegen (bronchospasme).
- Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden overgevoeligheidsreactie. Mogelijke allergische reacties zoals jeuk, netelroos,
huiduitslag met roodheid van de huid (erythemateuze rash), vochtophoping (oedeem) in het
aangezicht.
- Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
Zeer zelden: duizeligheid.
- Hartaandoeningen:
Zeer zelden: versnelde hartwerking (tachycardie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten?
- De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn anhydrisch citroenzuur, sorbitol (E420), mannitol
(E421), macrogol 6000, crospovidone, natriumbicarbonaat, citroenaroma, mandarijnaroma,
aspartaam, magnesiumstearaat, Avicel CE-15. (Zie rubriek "Lysomucil 600 mg bruistabletten
bevat:")

Hoe ziet Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met 20, 30, 60 of 90 zuigtabletten in blisterverpakking (alu/polyethyleenpolyethyleen/
alu/polyamide).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten?
- Als u astma heeft omdat acetylcysteïne, bij toediening via aërosol, vernauwing van de luchtwegen
kan uitlokken.
- Als u moeilijkheden heeft om de slijmen in de luchtwegen op te hoesten, moeten de luchtwegen
door houdingsdrainage of zo nodig door opzuiging (aspiratie) vrij worden gehouden.
- Als u aan hartzwakte of verhoogde bloeddruk lijdt: raadpleeg de rubriek “Lysomucil Pastille 200
mg zuigtabletten bevat:”.
- Als u aan fenylketonurie lijdt: raadpleeg de rubriek “Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten
bevat:”.
- Als u een onbehandelde actieve maagzweer heeft, vermijdt u best het gebruik van acetylcysteïne;
patiënten die vroeger een maagzweer gehad hebben, moeten in geval van zware maagklachten, hun
arts raadplegen.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Acetylcysteïne en zouten van zware metalen zoals goud- of ijzerzouten of calciumzouten kunnen elkaars
werking beïnvloeden. Het is daarom beter een tijdspanne te laten tussen de inname van acetylcysteïne en
van deze zouten, of een verschillende toedieningsweg te kiezen.
De inname van acetylcysteïne langs de mond samen met een antibioticum (stof die bacteriën vernietigt)
nl. amoxycilline, erythromycine, doxycycline, bacampicilline, thiamphenicol en amoxycilline in
associatie met clavulaanzuur, stelt geen probleem.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Geen specifieke gegevens.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Hoewel tot dusver nooit bijwerkingen tijdens de zwangerschap werden beschreven, is voorzichtigheid
geboden bij gebruik van dit product tijdens de zwangerschap.
Bij gebrek aan beschikbare gegevens is voorzichtigheid geboden bij gebruik van dit product tijdens het
geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er bestaan geen gegevens die erop wijzen dat dit geneesmiddel de aandacht of het reactievermogen kan
wijzigen.

Lysomucil Pastille 200 zuigtabletten bevat:
- Aspartaam. Als u aan fenylketonurie lijdt, mag u Lysomucil Pastille 200 mg zuigtabletten niet
innemen, omdat dit geneesmiddel aspartaam bevat, een zoetstof die een bron van fenylalanine
bevat en schadelijk kan zijn bij mensen met fenylketonurie.
- 67,9 mg natrium per zuigtablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd
natriumdieet zoals patiënten met een hartziekte of verhoogde bloeddruk
- Sorbitol. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bv. zeldzame erfelijke
aandoening van fructose-intolerantie), contacteer dan uw arts vooraleer dit geneesmiddel in te
nemen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysomucil
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Luchtwegen, Met smaak, Slijmen
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Lysomucil 200mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek