02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Lysotossil Siroop 200ml

Siroop 200ml
6,98
Op voorraad
6,98
Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het actieve bestanddeel van Lysotossil 3,54 ml/mg siroop is cloperastine fendizoaat voor de 
symptomatische behandeling van hinderlijke hoest die niet gepaard gaat met (het ophoesten van) slijmen

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
De tabel in de bijsluiter geeft de ongewenste effecten weer die werden gerapporteerd bij het gebruik van 
Lysotossil tijdens klinische studies of uit de post-marketing ervaring.
De frequentie van de bijwerkingen zijn als volgt gedefinieerd: zeer vaak (≥ 1/10); vaak (≥ 1/100, < 1/10);
soms (≥ 1/1000, < 1/100); zelden (≥ 1/10000, < 1/1000); zeer zelden (≤ 1/10000), niet bekend (kan met 
de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Lysotossil 3,54 mg/ml siroop?
- De werkzame stof in dit middel is cloperastine fendizoaat.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn polyoxyl 40 stearaat, 
methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216) , microkristallijne 
cellulose, natriumcarboxymethylcellulose, saccharose, bananenaroma en gezuiverd water. 

Hoe ziet Lysotossil 3,54 mg/ml siroop eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Doos met een fles met 200 ml siroopen een maatbekertje met aanduiding van 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml 
en 20 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Lysotossil 3,54 mg/ml siroop niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Indien u overgevoeligheid vertoont voor geneesmiddelen behorend tot de groep van de 
antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie).
- Indien u reeds behandeld wordt met geneesmiddelen behorend tot de groep van M.A.O inhibitoren
(geneesmiddelen tegen depressie).
- Onder de leeftijd van 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Lysotossil 3,54 mg/ml siroop?
- Als u lijdt aan een verhoogde druk in het oog
- Als u prostaatproblemen heeft
- Als u bepaalde suikers niet verdraagt, zie rubriek: “Lysotossil 3,54 mg/ml siroop bevat:”.
- Als u lijdt aan diabetes mellitus, zie rubriek: “Lysotossil 3,54 mg/ml siroop bevat:”.
- Als u nog andere geneesmiddelen inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Lysotossil 3,54 mg/ml siroop nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.
Het effect van welbepaalde geneesmiddelen kan versterken indien u één of meerdere van deze
geneesmiddelen samen met Lysotossil inneemt. Deze geneesmiddelen zijn: geneesmiddelen tegen depressie,
slaap- en kalmeermiddelen en sterke pijnstillers.
De effecten zoals droge mond en het optreden van slaperigheid zullen sterker zijn indien u Lysotossil
inneemt met geneesmiddelen behorend tot de groep van de antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergie)
en de groep van de anticholinergica.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Het is aangeraden om Lysotossil tussen de maaltijden in te nemen.
Indien u Lysotossil samen met alcohol inneemt is er een verhoogd risico op slaperigheid.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik Lysotossil bij voorkeur niet tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. 
Bij het bestaan van hoestverschijnselen, raadpleeg eerst uw behandelende arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Rijd niet, omdat Lysotossil slaperigheid kan veroorzaken. Gebruik ook geen gereedschap of gebruik geen
machines.

Lysotossil 3,54 mg/ml siroop bevat:
- Saccharose. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt (bv. zeldzame 
erfelijke aandoening van fructose-intolerantie), contacteer dan uw arts vooraleer dit geneesmiddel 
in te nemen.
- Methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). 
Parahydroxybenzoaten kunnen allergische reacties (mogelijks vertraagd) veroorzaken.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Lysotossil
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Prikkelhoest
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Lysotossil is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek