02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Maalox Antacid 200/400 lemon suikervrij Kauwtabletten 40 stuks

Kauwtabletten 40 stuks
5,90
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van magnesiumhydroxide in de vorm van kauwtabletten, aangewezen voor het behandelen van kortdurende symptomatische behandeling van maagzuur en maagpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Maagzuur en maagpijn. 

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 tot 2 tabletten per inname, 4 maal per dag. Bij voorkeur een uur na de 3 belangrijkste maaltijden en bij het slapengaan.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
M aagdarmstelselaandoeningen  :
Bijwerkingen als verstopping, dat een frequente bijwerking van aluminiumhydroxide is, en
diarree, dat een frequente bijwerking van magnesiumhydroxide is, zijn aanzienlijk verminderd
wegens de combinatie van beide bestanddelen.
Ofschoon het gevaar voor diarree door deze verhouding Al/Mg in Maalox Antacid Forte
verminderd is, kan deze bijwerking zich toch voordoen, vooral in geval van overdreven
gebruik.
Immuunsysteemaandoeningen:
Overgevoeligheidsreacties zoals pruritus, netelroos, angio-oedeem en anafylactische
reacties kunnen voorkomen (frequentie onbekend).
Voedings-en stofwisselingsstoornissen:
Met onbekende frequentie : hypermagnesiemie, hyperaluminemie, hypofosfatemie, bij
langdurig gebruik of bij hoge dosissen of zelfs bij normale dosissen van het product bij
patiënten met een fosforarm dieet of bij kinderen minder dan 2 jaar, wat kan resulteren in
verminderde botresorptie, hypercalciëmie, osteomalacie.
Algemen e aandoeningen
Allergische reacties werden zelden gerapporteerd.
Ophouding van aluminium kan leiden tot neurotoxiciteit (hersenziekte).
Een langdurige behandeling kan leiden tot een ernstig fosfatentekort, beenverweking en een
opstapeling van aluminium.
In geval van nierinsufficiëntie kan magnesiumophouding optreden, wat op klinisch vlak
cardiovasculaire stoornissen kan veroorzaken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stoffen in dit middel zijn gehydrateerd aluminiumoxide en magnesiumhydroxide. 1 kauwtablet bevat 400 mg gehydrateerd aluminiumoxide (= 200 mg aluminiumoxide) en 400 mg magnesiumhydroxide.
De andere stoffen in dit middel zijn: sorbitol oplossing, maltitol, glycerol (85%), natriumsaccharine, limoen smaak, talk, magnesium stearaat, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Als u een ernstige nierbeschadiging heeft.
- indien u lijdt aan zeldzame erfelijke aandoeningen zoals fructose-intolerantie, glucosegalactose
malabsorptie (= slechte absorptie van glucose en galactose, soorten suikers)
of sucrase-isomaltase insufficiëntie (= tekort aan sucrase en isomaltase, stoffen die
suikers afbreken) dient u de kauwtabletten van Maalox Antacid en Maalox Antacid
230mg/400mg per 4,3 ml suspensie voor oraal gebruik niet te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte
gebruikt.
- Als u een fosforarm dieet volgt, raadpleeg dan eerst uw arts.
- Als u botpijn, malaise (algehele staat van ongemak, vermoeidheid of ziekte) of
spierzwakte krijgt, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.
- Als u een verminderde nierfunctie heeft. Er kunnen dan namelijk bepaalde stoornissen
optreden omdat het geneesmiddel zich opstapelt in het bloed.
- Als u last krijgt van spraakstoornissen, abnormale bewegingen, ernstige intellectuele
stoornissen, daling van de bloeddruk, slaperigheid, verminderde reflexen of stoornissen
van het hart of van de ademhaling, stop dan de behandeling en raadpleeg uw arts.
- Als u nierbeschadiging heeft. Langdurig gebruik van geneesmiddelen tegen maagzuur
(antacida) moet dan vermeden worden.
- Aluminiumhydroxide kan onveilig zijn als u lijdt aan porfyrie (een ziekte die berust op een
stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof) en een hemodialyse (een
nierfunctievervangende therapie) ondergaat.
- Als u allergisch bent voor methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat
(parabenen: bewaarmiddelen). De suspensievormen van dit geneesmiddel bevatten
namelijk parabenen die verantwoordelijk kunnen zijn voor het optreden van allergische
reacties. Zie ook "Stoffen in Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte waarmee u rekening
moet houden".
- Als u suikerziekte (diabetes) heeft, omwille van het suikergehalte in de kauwtabletten. Zie
ook "Stoffen in Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte waarmee u rekening moet houden".

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte nog andere geneesmiddelen, of heeft
u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan altijd eerst uw arts omdat
geneesmiddelen tegen maagzuur (antacida) de opname van andere geneesmiddelen
kunnen wijzigen.
Let op! Laat minimum 2 uur (4 uur voor fluorchinolonen) tussen de inname van Maalox
Antacid/Maalox Antacid Forte en één van de volgende geneesmiddelen:
- (tetra)cyclinen, fluorochinolonen, lincosamides (verschillende groepen van antibiotica)
- hartglycosiden zoals bv. digoxine (geneesmiddel gebruikt bij de behandeling van
acuut hartfalen)
- H2-receptorantagonisten, lansoprazol (geneesmiddelen tegen maagzuur)
- atropine (gebruikt bij ontstoken ogen, bij scheelzien en bij oogonderzoek)
- ijzerbevattende preparaten
- atenolol, metoprolol, propranolol (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk)
- bifosfonaten, strontiumranelaat (geneesmiddelen voor de preventie en behandeling
van botontkalking)
- chloroquine (geneesmiddel tegen malaria)
- efedrine, pseudo-efedrine (middelen die de luchtwegen verwijden)
- diflunisal, mefenaminezuur (geneesmiddelen tegen koorts en pijn)
- ethambutol, isoniazide (geneesmiddel tegen tuberculose)
- natriumfluoride (gebruikt om tandbederf te voorkomen)
- gabapentin (voor de behandeling van epilepsie)
- glucocorticoïden (geneesmiddel tegen allergische reacties en ontstekingen)
- ibuprofen, indometacine (ontstekingsremmende pijnstillers)
- itraconazol, ketoconazol (geneesmiddelen tegen schimmel)
- kayexalate (geneesmiddel tegen verhoogde kaliumconcentratie in het bloed)
- misoprostol (middel gebruikt om weeën op te wekken, bij abortus en om de kans op
maagirritatie / maagbloedingen te verkleinen)
- mycofenolaat (middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt)
- fenothiazines (middelen tegen psychose) en andere neuroleptica (middelen tegen
ernstige geestesziekte)
- penicillamine (middel dat ontstekingen afremt)
- kinidines (gebruikt bij bepaalde vormen van hartritmestoornissen)
- levothyroxine (middel gebruikt bij schildklierpathologieën)
- rosuvastatine (middel gebruikt bij te hoge cholesterol)
- raltegravir, elvitegravir, dolutegravir (middelen gebruikt bij HIV-infecties)
Aluminiumhydroxide en citraten kunnen leiden tot verhoogde aluminiumspiegels, in het
bijzonder bij patiënten met een verstoorde nierfunctie.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap
moet worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
- Neem geen hoge dosissen Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte tijdens uw
zwangerschap.
- Neem Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte niet langer dan twee weken tijdens de
zwangerschap.
- Raadpleeg een arts telkens u Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte langer dan twee
weken wilt gebruiken tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
- Aluminium verbindingen komen terecht in de moedermelk.
- Neem geen hoge dosissen van Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte wanneer u
borstvoeding geeft.
- Neem Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte niet langer dan twee weken tijdens de
borstvoeding.
- Er wordt aangenomen dat magnesium compatibel is met borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Maalox Antacid/Maalox Antacid Forte heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op de
bekwaamheid om machines te bedienen.

Maalox Antacid 220 mg/380 mg per 10 ml suspensie voor oraal gebruik en Maalox
Antacid Forte 900 mg/600 mg per 10 ml suspensie voor oraal gebruik bevatten
methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat (parabenen:
bewaarmiddelen).
Deze kunnen verantwoordelijk zijn voor het optreden van allergische reacties.

Maalox Antacid 200 mg/400 mg kauwtabletten en Maalox Antacid 230 mg/400 mg per
4,3 ml suspensie bevatten saccharose (suiker).
Gebruik deze vorm daarom niet indien u lijdt aan zeldzame erfelijke aandoeningen zoals
fructose-intolerantie, glucose-galactose malabsorptie (= slechte absorptie van glucose en
galactose, soorten suikers) of sucrase-isomaltase insufficiëntie (= tekort aan sucrase en
isomaltase, stoffen die suikers afbreken).

Maalox Antacid Suikervrij 200mg/400mg kauwtabletten bevatten geen suiker en zijn geschikt
als u diabetes hebt of als u een hypoglykemie dieet (regelt de bloedsuikerspiegel) volgt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Maalox
Aflevervorm Kauwtabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur
Effect Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Aluminiumoxide, Magnesiumhydroxide
Keyword Maagpijn, Maagzuur neutraliserend
Generisch middel? not available
Specifiek voor diabetici? available

Maalox Antacid 200/400 lemon suikervrij is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Maalox Antacid 200/400 lemon suikervrij

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek