Maalox antacid 230mg/400mg Vloeibaar 250ml

8,26
8,26
Op voorraad
Medicijn op basis van magnesiumhydroxide in handige unidose. Aangewezen bij een kortdurende symptomatische behandeling van maagzuur en maagpijn
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Darmproblemen en pijn.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: Suspensie in flesje (230 mg/400 mg per 10 ml): 2 tot 4 koffielepels (= 10 à 20 ml) per inname, 4 maal per dag. Bij voorkeur een uur na de 3 belangrijkste maaltijden en bij het slapengaan. Suspensie in zakje (230 mg/400 mg per 4,3 ml): 1 tot 2 zakjes (= 4,3 à 8,6 ml) per inname, 4 maal per dag. Bij voorkeur een uur na de 3 belangrijkste maaltijden en bij het slapengaan.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Maagdarmstelselaandoeningen: Bijwerkingen als verstopping, dat een frequente bijwerking van aluminiumhydroxide is, en diarree, dat een frequente bijwerking van magnesiumhydroxide is, zijn aanzienlijk verminderd wegens de combinatie van beide bestanddelen. Ofschoon het gevaar voor diarree door deze verhouding Al/Mg in Maalox Antacid Forte verminderd is, kan deze bijwerking zich toch voordoen, vooral in geval van overdreven gebruik. Immuunsysteemaandoeningen: Overgevoeligheidsreacties zoals pruritus, netelroos, angio-oedeem en anafylactische reacties kunnen voorkomen (frequentie onbekend). Voedings-en stofwisselingsstoornissen: Met onbekende frequentie : hypermagnesiemie, hyperaluminemie, hypofosfatemie, bij langdurig gebruik of bij hoge dosissen of zelfs bij normale dosissen van het product bij patiënten met een fosforarm dieet of bij kinderen minder dan 2 jaar, wat kan resulteren in verminderde botresorptie, hypercalciëmie, osteomalacie. Algemene aandoeningen: Allergische reacties werden zelden gerapporteerd. Ophouding van aluminium kan leiden tot neurotoxiciteit (hersenziekte). Een langdurige behandeling kan leiden tot een ernstig fosfatentekort, beenverweking en een opstapeling van aluminium. In geval van nierinsufficiëntie kan magnesiumophouding optreden, wat op klinisch vlak cardiovasculaire stoornissen kan veroorzaken. Het melden van bijwerkingen: Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stoffen in dit middel zijn gehydrateerd aluminiumoxide en magnesiumhydroxide. 10 ml suspensie (2 koffielepels) bevat 460 mg gehydrateerd aluminiumoxide (= 230 mg aluminiumoxide) en 400 mg magnesiumhydroxide. De andere stoffen in dit middel zijn: domifen bromide, anhydrisch citroenzuur, natriumsaccharine, sorbitol (E420) aan 70%, mannitol (E421), pepermuntolie, geconcentreerd zoutzuur, waterstofperoxide, gezuiverd water.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Maalox
Aflevervorm Vloeibaar
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur
Effect Maagzuurproductie remmen
Bevat Aluminium
Keyword Maagzuur remmend, Pijn

Maalox antacid 230mg/400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek