Macrogol + elektrolyten Sandoz citroen Zakjes 50 stuks

Zakjes 50 stuks
23,40
Op voorraad
23,40
Geneesmiddel op basis van macrogol. Laxeermiddel voor het behandelen van langdurige obstipatie. In de vorm van zakjes.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Macrogol heeft een laxerende werking. Aangewezen bij langdurige obstipatie. De ontlasting wordt zachter en minder pijnlijk. Ontlasting bij aambeien wordt minder pijnlijk.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De naam van dit geneesmiddel is Sensidoz, poeder voor drank.
· Het is een laxeermiddel voor de behandeling van chronische verstopping bij volwassenen,
kinderen (van 12 jaar en ouder) en ouderen.
· Het helpt u om een comfortabele stoelgang te hebben, ook als u al lang geconstipeerd bent. Het
werkt ook bij een zeer ernstige verstopping, fecale impactio genaamd (volledige ernstige
verstopping).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Sensidoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u een van de volgende bijwerkingen krijgt, zet u de inname van Sensidoz stop en gaat u meteen naar
een arts:
· een ernstige allergische reactie die ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid of zwelling van het
gezicht, de lippen, de tong of de keel veroorzaakt.
· tekenen van allergie zoals huiduitslag, jeuk of kortademigheid.

Ook werden de volgende bijwerkingen gerapporteerd:
· Vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 100 gebruikers): gerommel in de maag, gezwollen maag
of maagpijn, winderigheid, braken, misselijkheid, indigestie of pijn aan de aars. Als u lichte
diarree krijgt als u begint met de inname van Sensidoz, zal dat doorgaans verbeteren als u de
hoeveelheid Sensidoz die u inneemt, verlaagt.
· Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): kwaddels, rood worden van
de huid of netelroos, zwelling van de handen, de voeten of de enkels.
· Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, hoog en laag kaliumgehalte in het bloed.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride (350,7 mg),
natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg) en kaliumchloride (46,6 mg).
De andere stoffen in dit middel zijn citroenaroma en acesulfaamkalium (E950) als zoetstof. Het
citroenaroma bestaat uit de volgende ingrediënten: acaciagom (E414) en aroma.

Hoe ziet Sensidoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Sensidoz is een wit poeder verpakt in sachets. Het is verkrijgbaar in dozen met 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50,
60 of 100 sachets. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch (overgevoelig) voor macrogol 3350, natriumchloride,
natriumwaterstofcarbonaat of kaliumchloride of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· U hebt een perforatie van de darmwand.
· U vertoont een blokkade van uw darmen (darmobstructie, ileus), bijvoorbeeld verlamming van
de darmen.
U hebt een ernstige inflammatoire darmaandoening zoals colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn
of toxisch megacolon.
Als een van die punten op u van toepassing is, moet u advies vragen aan uw arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u bijwerkingen krijgt zoals zwelling, kortademigheid, vermoeidheidsgevoel, uitdroging (mogelijke
symptomen zijn meer dorst, droge mond en zwakte) of hartproblemen, moet u de inname van Sensidoz
stopzetten en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.
Neem Sensidoz niet gedurende langere tijd in tenzij uw arts u dat gezegd heeft; bijvoorbeeld als u
geneesmiddelen inneemt die verstopping kunnen veroorzaken of als u een ziekte hebt die verstopping
veroorzaakt, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Sensidoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Er is geen gedocumenteerde ervaring met het gebruik van macrogol bij zwangere vrouwen of tijdens de
periode van borstvoeding. Er zijn evenwel geen effecten tijdens de zwangerschap of op de
pasgeborene/zuigeling die borstvoeding krijgt, te verwachten aangezien de systemische blootstelling
aan macrogol verwaarloosbaar is. Daarom mag Sensidoz indien nodig tijdens de zwangerschap of de
periode van borstvoeding worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voor u een
geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sensidoz heeft geen effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Constipatie, Dagelijks gebruik, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? available

Macrogol + elektrolyten Sandoz citroen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek