02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Medica Lemon Keelspray 30ml

Keelspray 30ml
9,35
Op voorraad
9,35
Geneesmiddel met een ontsmettende en lokaal pijnstillende werking, in de vorm van een spray. Aangewezen bij aandoeningen in de mond en keelholte. Helpt bij keelpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Medica keelspray lemon is een spray voor plaatselijke werking in mond en keelholte.
Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.

Medica keelspray lemon is aangewezen bij:
- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de keelholte gepaard gaande met irritatie.
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling nodig.
- Medica keelspray lemon bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor suikerzieken.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keelspray lemon bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Dit geneesmiddel wordt bij correct gebruik gewoonlijk goed verdragen.
- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden. Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Medica keelspray lemon?
- De werkzame stoffen in Medica keelspray lemon zijn chloorhexidine gluconaat 20 mg/10 ml - lidocaïne hydrochloride 5 mg/10 ml.
- De andere stoffen in Medica keelspray lemon zijn citroenaroma - sucralose - glycerol -propyleenglycol - citroenzuur monohydraat - ethanol - gezuiverd water.

Hoe ziet Medica keelspray lemon eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Medica keelspray lemon is verkrijgbaar in een fles met spraypomp met 30 ml spray voor oromucosaal gebruik (opname door het mondslijmvlies).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Medica keelspray lemon niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Bij kinderen jonger dan 2,5 jaar (30 maanden).Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keelspray lemon?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Medica keelspray lemon gebruikt.
- Medica keelspray lemon mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Als een te hoge dosis (meer dan 1 fles per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol. Gelieve ook de rubriek “Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol” te lezen.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 2,5 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Medica keelspray lemon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer
(cholinesterase-remmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Medica keelspray lemon bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Medica keelspray lemon bevat
ethanol en propyleenglycol” te lezen.
Als de bovengenoemde voorzorgen worden gerespecteerd, mag Medica keelspray lemon gebruikt
worden bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit
geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.
Medica keelspray lemon bevat alcohol en propyleenglycol
Medica keelspray lemon bevat alcohol (29,7 vol % ethanol), d.w.z. max. 108 mg per 5
verstuivingen, hetgeen overeenkomt met 2,7 ml bier of 1,1 ml wijn per 5 verstuivingen. Dit is
schadelijk voor mensen die lijden aan alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals
patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
Medica keelspray lemon bevat propyleenglycol, wat vergelijkbare symptomen als alcohol kan
veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Medica
Aflevervorm Keelspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Droge geïrriteerd, Pijn, Zwelling
Leeftijdscategorie Vanaf 30 maanden
Smaak Citroen
Specifiek voor Keel, Mond
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine, Lidocaïne
Keyword Keel, Met smaak, Suikervrij
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? available
Zonder suiker? available

Medica Lemon is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek