02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Medica Menthol Keelspray 30ml

Keelspray 30ml
9,35
Op voorraad
9,35
Geneesmiddel met een ontsmettende en lokaal verdovende werking, in de vorm van een spray. Voor de symptomatische behandeling van aandoeningen in de mond- en keelholte. Helpt snel bij keelpijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Medica keelspray menthol is een spray voor plaatselijke werking in mond en keelholte.
Het is een ontsmettingsmiddel en plaatselijk pijnstillend middel.
Medica keelspray menthol is aangewezen bij:
- Behandeling van de symptomen van keelpijn, rode keel, aandoeningen van de
keelholte gepaard gaande met irritatie.
- In geval van een bacteriële infectie met koorts, is een aanvullende behandeling
nodig.
- Medica keelspray menthol bevat geen suiker en is dus ook geschikt voor
suikerzieken.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Medica keelspray menthol bijwerkingen hebben, al
krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Zeer zelden: allergische huid- en slijmvliesreacties.
- Er kunnen smaakstoornissen, branderig gevoel aan de tong en ernstige allergische reacties (anafylactische reacties) optreden.
- Bij langdurig, ononderbroken gebruik kan een bruinverkleuring van de tanden optreden.
Deze verkleuring is echter gemakkelijk verwijderbaar.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Medica keelspray menthol?
- De werkzame stoffen in Medica keelspray menthol zijn: chloorhexidine gluconaat 20 mg/10 ml – lidocaïne hydrochloride 5 mg/10 ml.
- De andere stoffen in Medica keelspray menthol zijn: ethanol – glycerol – menthol –eucalyptol – natriumsaccharine – citroenzuur monohydraat – gezuiverd water.

Hoe ziet Medica keelspray menthol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Medica keelspray menthol is verkrijgbaar in een fles met spraypomp met 30 ml spray voor oromucosaal gebruik (opname door het mondslijmvlies).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Medica keelspray menthol niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Medica keelspray menthol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Medica keelspray menthol
gebruikt.
- Medica keelspray menthol mag niet langdurig, ononderbroken of steeds opnieuw gebruikt worden. Beperk het gebruik tot strikt noodzakelijke verlichting van pijn en irritatie.
- Contact met de ogen en oren dient vermeden te worden. Indien de spray toch in contact komt met de ogen, dienen deze onmiddellijk en overvloedig met water gespoeld te worden.
- Als een te hoge dosis (meer dan 1 flacon per dag) wordt gebruikt, is er een klein risico op vermindering van de controle op de slikreflex.
- Bij jonge kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben. Dit geneesmiddel bevat namelijk menthol.
- Medica keelspray menthol bevat alcohol.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Medica keelspray menthol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
- Niet gelijktijdig gebruiken met geneesmiddelen voor lichte vormen van Alzheimer (cholinesterase-remmers).
- Niet gelijktijdig gebruiken met andere ontsmettingsmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Medica keelspray menthol bevat alcohol. Gelieve ook de rubriek “Medica keelspray menthol bevat menthol en alcohol” te lezen.
Als de bovengenoemde voorzorgen worden gerespecteerd, mag Medica keelspray menthol gebruikt worden bij zwangerschap en borstvoeding. Stel uw arts op de hoogte van het gebruik van dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen bijzondere voorzorgen nodig.

Medica keelspray menthol bevat menthol en alcohol
Medica keelspray menthol bevat menthol: wees voorzichtig bij jonge kinderen die reeds een aanval van stuipen doorgemaakt hebben.
Medica keelspray menthol bevat alcohol (44,4 vol % ethanol), d.w.z. max. 180 mg per 5 verstuivingen, hetgeen overeenkomt met 4,5 ml bier of 2 ml wijn per 5 verstuivingen. Dit is schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Medica
Aflevervorm Keelspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Pijn, Zwelling
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Smaak Munt
Specifiek voor Keel, Mond
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine, Lidocaïne
Keyword Lokaal verdovend, Munt, Ontsmettend
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? available
Zonder suiker? available

Medica Menthol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek