02/793 09 34

Lun - ven9h - 17h30 (Mercredi : 16h)

Actuellement indisponible

Microlax 5ml Lavement 50x5ml

Lavement 50x5ml
38,16
En stock
38,16
Médicament sous forme de micro lavement pour le traitement de la constipation.
Quand l'utiliser Afficher plus Afficher moins

MICROLAX is een laxeermiddel voor rectale toediening (via de anus).
MICROLAX wordt gebruikt telkens als een lavement (klysma) vereist is om constipatie (verstopping)
te behandelen en als voorbereiding voor X-stralenonderzoek of rectoscopie (inspectie van de
binnenkant van het uiteinde van de darmen). MICROLAX is een snel werkend lavement; het verweekt
de ontlasting zonder darmirritatie te veroorzaken.

Effets secondaires Afficher plus Afficher moins

Zoals elk geneesmiddel kan MICROLAX bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Occasioneel werd een licht branderig gevoel waargenomen ter hoogte van het rectum.
Individuele gevallen van overgevoeligheid (algemene huidreactie met of zonder lage bloeddruk of
ademhalingsnood) werden gerapporteerd.
Een verstoorde elektrolytenbalans (bijv. hypernatriëmie) kan optreden.
Het risico op gewenning is minimaal.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

De werkzame stoffen in dit middel zijn natriumlaurylsulfoacetaat 45 mg, sorbitol 3,125 g en
natriumcitraat dihydraat 0,45 g per 5 ml oplossing voor rectaal gebruik.
De andere stoffen in dit middel zijn glycerol, sorbinezuur en gezuiverd water.

Avertissements Afficher plus Afficher moins

Wanneer mag u MICROLAX niet gebruiken?
- bij buikpijn van ongekende oorsprong;
- bij acute buikaandoening;
- bij patiënten die geen sorbitol kunnen verdragen;
- bij plots optredende aambeien; kloofjes in de aars; ontsteking van de dikke darm met
bloedverlies;
- wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met MICROLAX?
- Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een onvoldoende werking van de nieren of met
hartzwakte en bij bejaarden.
- MICROLAX mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder voorafgaand
advies van een arts.
- Een langdurige behandeling met MICROLAX moet vermeden worden. Het is beter uw
voedings- en levensgewoonten te wijzigen om zo een vlotte stoelgang te krijgen. Voldoende
vochtinname, vezelrijke voeding en lichaamsbeweging zijn factoren die hierbij een belangrijke
rol spelen. Raadpleeg hierover uw arts of apotheker.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast MICROLAX nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u waterafdrijvende middelen neemt, de vocht- en
mineralenbalans in uw lichaam zou immers kunnen verstoord worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
MICROLAX mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
MICROLAX mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Op basis van de ervaring en de gerapporteerde bijwerkingen, lijkt MICROLAX geen enkel effect uit te
oefenen op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Spécificités Afficher plus Afficher moins
Marque Microlax
Conditionnement Lavement
Type de produit Médicament
Sorte de troubles gastriques et intestinaux Constipation
Effet Laxatif
Catégorie d'âge Pour les enfants, Pour les adultes
Principe actif Autre
Médicament générique ? not available

Microlax 5ml est un médicament. Ne l’utilisez pas de façon prolongée sans conseil médical. Lisez attentivement la notice. Conservez ce médicament hors de la portée des enfants. Gardez la notice, car elle contient des informations importantes. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Consultez votre médecin en cas d’effets indésirables. Les médicaments ne peuvent pas être retournés.Si un médicament est fourni avec un dispositif de mesure (seringue, pipette, mesure), il est recommandé de ne PAS utiliser un autre dispositif de mesure que celui fourni avec ce médicament.
Remarque : une notice n'est pas toujours disponible pour les médicaments homéopathiques.

Questions fréquemment posées

sur Microlax 5ml

Si vous allez à la selle moins de trois fois par semaine pendant plusieurs semaines, vous souffrez peut-être de constipation. Les selles sont plus dures car elles restent plus longtemps dans le côlon. La constipation peut être causée par votre mode de vie, les médicaments que vous prenez ou un trouble.

Les causes suivantes peuvent être à l'origine de la constipation ou du blocage:

  • un mode de vie malsain;
  • une affection (par exemple, diabète, problèmes de thyroïde, dépression, tumeur du côlon);
  • les médicaments (par exemple, les suppléments de fer, certains analgésiques narcotiques, certains antidépresseurs, etc. 

Il est préférable de ne pas boire de boissons light si vous souffrez de diarrhée. Les boissons light contiennent des sucres de substitution qui peuvent déclencher ou aggraver la diarrhée.

Un lavement est un médicament sous forme de liquide qui est inséré dans la dernière partie du côlon, augmentant ainsi la pression dans cette partie de l'intestin. Cela crée une forte envie de déféquer. Il est donc souvent utilisé chez les personnes souffrant de problèmes de constipation.

Chat personnel

Avez-vous une autre question?

Notre équipe d'experts est à votre service.

* Prix permanent pratiqué dans notre officine, TVA comprise
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine