Mitosyl Zalf 150g

Geneesmiddel op basis van visleverolie en zinkoxide in de vorm van een zalf voor de behandeling van rode geïrriteerde en licht ontstoken huid.

Mitosyl is een huidzalf. Het bevat zinkoxide dat een wondhelende en licht ontsmettende
werking heeft, alsook visleverolie dat vitamine A en D bevat.
Mitosyl wordt gebruikt voor de behandeling van een irritatieve ontsteking van de huid,
voornamelijk een rode en geïrriteerde huid in de luierstreek bij baby's (luiererytheem).
Zoals elk geneesmiddel kan Mitosyl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Huidaandoeningen: zoals voor elke stof die aangebracht wordt op de huid, is een allergische
reactie op een van de bestanddelen van Mitosyl, vooral op lanoline, mogelijk.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Mitosyl?
De werkzame stoffen in Mitosyl zijn visleverolie 200 mg en zinkoxide 270 mg per gram zalf
De andere stoffen zijn methylsalicylaat, butylhydroxyanisol (E320), vaseline, lanoline,
geraniumolie, gezuiverd water.

Hoe ziet Mitosyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Mitosyl is een huidzalf.
Tubes van 65 g en 150 g.
Wanneer mag u Mitosyl niet gebruiken?
- In geval van "nattende" (vochtige) of "supergeïnfecteerde" letsels (dit betekent dat er een
infectie optreedt bovenop of naast een ander ziekteproces).
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mitosyl?
- Sommige bestanddelen van Mitosyl kunnen allergische reacties veroorzaken: lanoline,
vaseline, parfum en het bewaarmiddel (butylhydroxyanisol: E320).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mitosyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.
Tot nu toe werden geen geneesmiddeleninteracties of andere interacties beschreven.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap:
Gebruik Mitosyl enkel tijdens de zwangerschap als uw arts dit nodig vindt.
Borstvoeding:
Breng Mitosyl niet aan op de borsten als u borstvoeding geeft omdat het risico bestaat dat
uw baby het product inneemt tijdens het zuigen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mitosyl had tot nu toe geen effect op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te
bedienen.

Stoffen in Mitosyl waarmee u rekening moet houden
Butylhydroxyanisol (: E320, een bewaarmiddel) kan irritatie veroorzaken wanneer het in
contact komt met de ogen, de huid of de slijmvliezen (zie ook “Wanneer moet u extra
voorzichtig zijn met Mitosyl?").
Merk Mitosyl
Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Effect Genezend, Huidbeschermend
Aangewezen bij Huidirritatie, Luieruitslag, Roodheid, Uitslag
Generisch middel? not available

Mitosyl is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.