Mobistix Junior instant 250mg Zakjes 24 stuks

Zakjes 24 stuks
5,76
5,76
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts, in de vorm van instant poederzakjes met aardbei-vanillesmaak. Voor kinderen van 17 tot 25 kg.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Paracetamol behoort tot de farmacotherapeutische groep van analgetica (pijnstillende middelen),
welke tegelijkertijd werken als antipyretica (koortsverlagende middelen) met zwakke anti-ontstekings
effecten.

Mobistix Junior Instant 250 mg granulaat wordt gebruikt om koorts te verlagen en voor de verlichting
van milde tot matige pijn.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Mobistix Junior Instant bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

De frequentie "zelden" betekent: beïnvloedt 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers.
De volgende bijwerkingen treden zelden op:
· anemie
· niet-hemolytische en beenmergdepressie
· trombocytopenie
· exocriene alvleesklier aandoeningen acute en chronische ontsteking van de alvleesklier
· allergische aandoeningen
· netelroos
· anafylactische reacties
· allergieën voor voedingspreparaten?
· nefropathie en tubulaire aandoeningen

Paracetamol wordt veel gebruikt en de gemelde bijwerkingen komen zelden voor en worden over het
algemeen geassocieerd met een overdosering.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Mobistix Junior Instant?
De werkzame stof in Mobistix Junior Instant is paracetamol.
1 zakje bevat 250 mg paracetamol

De andere stoffen in Mobistix Junior Instant zijn:

Sorbitol, talk, basisch gebutyleerd methacrylaat polymeer, magnesiumoxide licht, natriumcarmellose
sucralose, magnesiumstearaat (Ph.Eur.), hypromellose, stearinezuur, natriumlaurylsulfaat,
titaniumdioxide (E171), simethicone, aardbeiensmaakstof (bevat maltodextrine, arabische gum
(E414), natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen, propyleenglycol (E1520), triacetine (E1518),
maltol (E636)), vanillesmaakstof (bevat maltodextrine, natuurlijke en natuuridentieke smaakstoffen,
propyleenglycol (E1520), sucrose)

Hoe ziet Mobistix Junior Instant 250 mg granulaat eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Aluminium zakje met wit tot bijna wit granulaat
Mobistix Junior Instant is verkrijgbaar in verpakkingen met 48, 50, 96 zakjes
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingen op de markt zijn.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Mobistix Junior Instant niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Als u een ernstig verminderde leverfunctie heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mobistix Junior Instant?
- als u een ernstig verminderde nier- of leverfunctie heeft
- De schadelijke gevolgen van een overdosering zijn groter bij patiënten met een niet-cirrotische
alcoholische leverziekte
- Overschrijd de aanbevolen dosis niet
- als u chronisch alcoholist bent
- als u glucose-6-fosfaatdehydrogenase deficiëntie heeft
- als u hemolytische anemie heeft
- als u syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht) heeft.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden. Het wordt afgeraden gelijktijdig andere paracetamolbevattende middelen te gebruiken. Inname van meerdere dagelijkse doses in één keer kan de lever ernstig beschadigen; in zulke gevallen zal bewustzijnsverlies niet voorkomen. Echter, medische hulp
dient onmiddellijk gezocht te worden. Langdurig gebruik, behalve onder medisch toezicht, kan
schadelijk zijn. Bij kinderen die behandeld worden met 60 mg/kg paracetamol per dag is een
combinatie met een ander antipyreticum niet gerechtvaardigd, behalve in het geval van ineffectiviteit.

Voorzichtigheid is geboden bij de toediening van paracetamol aan patiënten met een ernstig
verminderde nierfunctie (renale klaring ≤ 30 mL/min) of een verminderde leverfunctie (mild tot
matig).

De schadelijke gevolgen van een overdosering zijn groter bij patiënten met een niet-cirrotische
alcoholische leverziekte. Voorzichtigheid is geboden in gevallen van chronisch alcoholisme. In zulke
gevallen mag de dagelijkse dosis niet hoger zijn dan 2 gram.

Bij hoge koorts, of bij tekenen van een secundaire infectie of bij aanhoudende symptomen na 3 dagen,
dient de behandeling opnieuw geëvalueerd te worden.
Paracetamol dient voorzichtig gebruikt te worden in geval van uitdroging en chronische ondervoeding.
De totale dosis van paracetamol mag, bij volwassenen en kinderen die zwaarder wegen dan 50 kg, niet
hoger zijn dan 3 gram per dag.
Als uw symptomen na 3 dagen verergeren of niet verminderen, of bij hoge koorts, neem dan contact
op met uw arts.

Gebruik paracetamol niet wanneer u een alcoholverslaving of leverschade heeft, tenzij het is
voorgeschreven door uw arts, en gebruik paracetamol niet tegelijkertijd met alcohol. Paracetamol
versterkt het effect van alcohol niet.

Als u tegelijkertijd andere pijnstillende middelen die paracetamol bevatten gebruikt, gebruik dan
Mobistix Junior Instant niet voordat u eerst met uw arts of apotheker heeft overlegd.

Neem nooit meer Mobistix Junior Instant dan aanbevolen. Een hogere dosis geeft geen extra
verlichting van de pijn; in plaats daarvan kan het ernstige leverschade veroorzaken. De symptomen
van leverschade openbaren zich na een paar dagen. Daarom is het zeer belangrijk dat u direct uw arts
raadpleegt als u meer van Mobistix Junior Instant heeft gebruikt dan aanbevolen in deze bijsluiter.

Bij langdurige hoge doseringen en bij incorrect gebruik van pijnstillers, kan hoofdpijn ontstaan die
niet behandeld kan worden met hogere doses van het geneesmiddel.

Over het algemeen kan regelmatig gebruik van pijnstillers, met name in combinatie met verschillende
analgetica, leiden tot blijvende nierschade met het risico op nierfalen (analgetische nefropathie).

Plotseling beëindigen van langdurig gebruik van hoge doseringen en incorrect gebruik van pijnstillers
kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, nervositeit en vegetatieve symptomen. Deze
ontwenningsverschijnselen verdwijnen binnen enkele dagen. Begin ondertussen niet opnieuw met het
gebruik van pijnstillers zonder uw arts te raadplegen.

U mag Mobistix Junior Instant niet langdurig of in hoge doseringen gebruiken zonder eerst uw arts of
tandarts (zie hierboven) te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Mobistix Junior Instant nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Geneesmiddelen die de effecten van Mobistix Junior Instant kunnen beïnvloeden:
- probenecide (een geneesmiddel om jicht te behandelen)
- mogelijk leverbeschadigende geneesmiddelen, bijvoorbeeld fenobarbital (slaaptabletten),
fenitoïne, carbamazepine, primidon (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie) en
rifampicine (een geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose). Gelijktijdig gebruik van
deze geneesmiddelen en paracetamol kan leverschade veroorzaken.
- metoclopramide en domperidon (geneesmiddelen voor de behandeling van misselijkheid). Deze
geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van paracetamol verhogen.
- geneesmiddelen die het ledigen van de maag vertragen. Deze geneesmiddelen kunnen de
absorptie en het begin van het effect van paracetamol vertragen.
- colestyramine (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de verhoogde lipide niveaus in het serum
te verlagen). Deze geneesmiddelen kunnen de absorptie en het begin van het effect van
paracetamol verminderen. Hierdoor dient u geen colestyramine in te nemen binnen een uur na
paracetamol gebruik.
- bloedverdunnende geneesmiddelen (orale anti-coagulantia, met name warfarine). Herhaalde
paracetamol inname, langer dan een week, verhoogt de bloedingneiging. Daarom dient langdurig
gebruik van paracetamol alleen onder medisch toezicht plaats te vinden. Incidentele inname van
paracetamol heeft geen significant effect op de bloedingsneiging.

Gelijktijdig gebruik van paracetamol en AZT (zidovudine, een geneesmiddel om HIV infecties te
behandelen) verhoogt de neiging tot vermindering van witte bloedcellen (neutropenie). Dit kan een
effect hebben op het immuunsysteem en kan leiden tot een verhoogd risico op infecties. Mobistix
Junior Instant mag daarom alleen onder medisch toezicht gelijktijdig met zidovudine gebruikt worden.

Effecten van de inname van paracetamol op laboratoriumtesten
Testen voor urinezuur en bloedsuikerspiegels kunnen beïnvloed worden.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Tijdens de zwangerschap mag paracetamol niet voor langere perioden in hoge doses of in combinatie
met andere geneesmiddelen worden ingenomen.
Therapeutische doses van paracetamol mogen tijdens de zwangerschap of borstvoeding gebruikt
worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Mobistix Junior Instant beïnvloedt uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te
gebruiken niet.

Stoffen in Mobistix Junior Instant waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat sorbitol en sucrose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mobistix
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor kinderen
Smaak Aardbei, Vanille
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Chronische pijn, Met smaak, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? not available

Mobistix Junior instant 250mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek