02/793 09 34

Lun - ven9h - 18h

Actuellement indisponible

Molaxole solution buvable Sachets 20 pièces

Sachets 20 pièces
10,22
En stock
10,22
Médicament à base de macrogol, sous forme de sachets, pour le traitement de la constipation. Facilite le transit intestinal.
Quand l'utiliser Afficher plus Afficher moins

Molaxole helpt u een betere stoelgang te krijgen, zelfs als u al lange tijd last hebt van 
verstopping (obstipatie). Molaxole werkt ook bij zeer ernstige obstipatie (dit heet ‘fecale 
impactie’).
Macrogol 3350 vergroot het volume van de ontlasting door water te binden, wat leidt tot 
normalisatie van de dikke darm beweging. Het fysiologische gevolg is een verbeterde 
beweging van de verzachte ontlasting door de dikke darm en vergemakkelijking van de 
stoelgang. De zouten in de samenstelling helpen bij het handhaven van de zout- of 
waterbalans van het lichaam.

Effets secondaires Afficher plus Afficher moins

Zoals elk geneesmiddel kan Molaxole bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken.
Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen): Maagpijn en kramp, 
diarree, braken, misselijkheid, maag rommelt en gastro-intestinale gas problemen.
Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen): jeuk, hoofdpijn, zwelling van
handen, voeten of enkels.
Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen): Huiduitslag, indigestie en 
opgeblazen gevoel.
Zeer zelden (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen): Ernstige 
allergische reacties, die ademhalingsmoeilijkheden of zwelling van het gezicht, 
lippen, tong of keel veroorzaken. Als een van deze symptomen zich voordoen, dan 
dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen en te stoppen met Molaxole. Allergische 
reacties (bijv. huidreactie en loopneus), hoge en lage niveaus van kalium in het bloed
en anale ongemakken.

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn macrogol 3350 (ook wel polyethyleenglycol 
3350 genoemd), 13,125 g, natriumchloride 350,7 mg, natriumwaterstofcarbonaat 178,5 
mg, kaliumchloride 46,6 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn kalium acesulfaam (E950) (zoetstof) en 
citroenaroma (smaakstof).

Hoe ziet Molaxole eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Wit poeder voor drank.
Sachets van 13,8 g in een doos van 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, en 100 sachets.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Avertissements Afficher plus Afficher moins

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de werkzame bestanddelen macrogol 
3350, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumchloride of voor één van de 
andere bestanddelen die in dit geneesmiddel zitten. 
- als u een afsluiting van de darm hebt, een geperforeerde darmwand of ernstige 
inflammatoire darmziekten, zoals terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm 
(colitis ulcerosa), ziekte van Crohn, toxisch megacolon, of een ileus.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- als u zich zwak voelt, buiten adem bent, veel dorst en hoofdpijn hebt, indien uw hart 
onvoldoende werkt (hartinsufficiëntie) of indien u gezwollen enkels krijgt. Stop in dit 
geval het gebruik van Molaxole en breng uw arts onmiddellijk op de hoogte.
Neem Molaxole niet gedurende langere perioden in, tenzij uw arts u dit heeft voorgeschreven,
bij voorbeeld indien u geneesmiddelen inneemt die verstopping kunnen veroorzaken of indien
u lijdt aan een ziekte die verstopping kan veroorzaken zoals de ziekte van Parkinson of 
multipele sclerose.
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Molaxole nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 
Vertel het dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen 
voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding en vruchtbaarheid
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met 
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Molaxole heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te 
bedienen.

Spécificités Afficher plus Afficher moins
Marque Molaxole
Conditionnement Sachets
Type de produit Médicament
Sorte de troubles gastriques et intestinaux Constipation
Effet Faciliter les selles
Catégorie d'âge Pour les enfants, Pour les adultes
Principe actif Macrogol
Mot-clé Constipation, Utilisation quotidienne, Constipation, Favorise le transit intestinal
Médicament générique ? not available

Molaxole solution buvable est un médicament. Ne l’utilisez pas de façon prolongée sans conseil médical. Lisez attentivement la notice. Conservez ce médicament hors de la portée des enfants. Gardez la notice, car elle contient des informations importantes. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Consultez votre médecin en cas d’effets indésirables. Les médicaments ne peuvent pas être retournés.
Remarque : une notice n'est pas toujours disponible pour les médicaments homéopathiques.

Questions fréquemment posées

sur Molaxole solution buvable

Si vous allez à la selle moins de trois fois par semaine pendant plusieurs semaines, vous souffrez peut-être de constipation. Les selles sont plus dures car elles restent plus longtemps dans le côlon. La constipation peut être causée par votre mode de vie, les médicaments que vous prenez ou un trouble.

Les causes suivantes peuvent être à l'origine de la constipation ou du blocage:

  • un mode de vie malsain;
  • une affection (par exemple, diabète, problèmes de thyroïde, dépression, tumeur du côlon);
  • les médicaments (par exemple, les suppléments de fer, certains analgésiques narcotiques, certains antidépresseurs, etc. 

Chat personnel

Avez-vous une autre question?

Notre équipe d'experts est à votre service.

* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine