02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Moviprep Zakjes 2x2 stuks

Zakjes 2x2 stuks
18,50
Op voorraad
18,50
Geneesmiddel op basis van macrogol en electrolyten, te gebruiken voor een medisch onderzoek of ingreep als darmreinigingsmiddel.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

MOVIPREP is een laxeermiddel met citroensmaak dat verpakt is in vier zakjes. Er zijn twee
grote zakjes (‘Zakje A’) en twee kleine zakjes (‘Zakje B’). U hebt al deze zakjes nodig voor één
behandeling.
U moet MOVIPREP innemen om uw darmen te reinigen als voorbereiding op een onderzoek.
MOVIPREP maakt uw darmen leeg, zodat u mag verwachten dat u een waterige stoelgang zal
hebben.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan MOVIPREP bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Het is normaal dat u diarree krijgt als u MOVIPREP inneemt.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (d.w.z. treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) zijn:
Buikpijn, gezwollen buik, vermoeidheid, algemeen gevoel van onwel zijn, pijn rond de anus, en
misselijkheid.

Vaak voorkomende bijwerkingen (d.w.z. treden op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) zijn:
Honger, slaapproblemen, duizeligheid, hoofdpijn, braken, spijsverteringsstoornissen, dorst en
rillingen.
Soms voorkomende bijwerkingen (d.w.z. treden op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) zijn:
Ongemak, slikproblemen, en wijzigingen in de leverfunctietesten.
De volgende bijwerkingen werden soms gezien maar het is niet bekend hoe vaak deze
voorkomen omdat de frequentie niet kan worden geschat op basis van de beschikbare gegevens:
flatulentie (winderigheid), een tijdelijke toename van de bloeddruk, kokhalzen (neiging tot
overgeven), zeer lage natriumwaarden in het bloed welke kunnen leiden tot convulsies (stuipen)
en wijzigingen van de zoutwaarden in het bloed zoals afname van bicarbonaatwaarden, toename
of afname van calciumwaarden, toename of afname van chloridewaarden, en afname van
fosfaatwaarden. De kalium- en natriumwaarden in het bloed zouden ook kunnen afnemen,
voornamelijk bij patiënten die geneesmiddelen innemen met een effect op de nieren, zoals ACEremmers
en diuretica die gebruikt worden bij de behandeling van hartziekten.
Gewoonlijk treden deze reacties alleen op voor de duur van de behandeling. Wanneer de
problemen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.
Als u één van de volgende effecten ondervindt, stop dan met de inname van MOVIPREP en
contacteer onmiddellijk uw arts. U mag geen MOVIPREP meer innemen totdat u navraag heeft
gedaan bij uw arts.
- uitslag of jeuk
- zwelling van uw gezicht, enkels of een ander deel van uw lichaam
- hartkloppingen
- extreme vermoeidheid
- kortademigheid.
Als u geen stoelgang krijgt binnen de 6 uur na inname van MOVIPREP, stop dan de inname en
contacteer onmiddellijk uw arts.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in MOVIPREP?
De werkzame stoffen in MOVIPREP zijn:
Zakje A:
Macrogol (ook bekend als polyethyleenglycol) 3350 100 g
Watervrij natriumsulfaat 7,500 g
Natriumchloride 2,691 g
Kaliumchloride 1,015 g
Zakje B:
Ascorbinezuur 4,700 g
Natriumascorbaat 5,900 g
De concentratie aan elektrolyten als beide zakjes bereid zijn tot één liter oplossing is de
volgende:
Natrium 181,6 mmol/l (waarvan niet meer dan 56,2 mmol absorbeerbaar is)
Sulfaat 52,8 mmol/l
Chloride 59,8 mmol/l
Kalium 14,2 mmol/l
Ascorbaat 29,8 mmol/l
De andere stoffen in MOVIPREP zijn:
Citroenaroma (bevat maltodextrine, citral, citroenolie, limoenolie, xanthaangom, vitamine E),
aspartaam (E951) en kalium acesulfaam (E950) als zoetstoffen.

Hoe ziet MOVIPREP er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Deze verpakking bevat 2 doorzichtige folies die elk twee zakjes bevatten: zakje A en zakje B.
Elk paar zakjes (A en B) moet opgelost worden in water om één liter oplossing te maken.
MOVIPREP poeder voor drank in zakjes is beschikbaar in verpakkingsgroottes van 1, 10,
40, 80, 160 en 320 verpakkingen met éénmalige behandeling.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel verkrijgbaar zijn.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u MOVIPREP niet gebruiken?
 Als u allergisch (overgevoelig) bent voor een van de stoffen die in MOVIPREP zitten.
Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 Als u een obstructie (blokkade) hebt in uw darmen.
 Als u een geperforeerde (doorboorde) darmwand hebt.
 Als u een stoornis vertoont bij het legen van de maag.
 Als u een verlamming van de darm hebt (treedt vaak op na een operatie aan de buik).
 Als u lijdt aan fenylketonurie. Dit is een erfelijke ziekte waarbij het lichaam niet in staat is
om een specifiek aminozuur te verbruiken. MOVIPREP bevat een bron van fenylalanine.
 Als uw lichaam niet in staat is om voldoende glucose-6-fosfaatdehydrogenase aan te
maken.
 Als u een toxisch megacolon (een ernstige complicatie van acute ontsteking van de dikke
darm) hebt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met MOVIPREP?
Als u een zwakke gezondheid hebt of als u een ernstige medische aandoening hebt, moet u extra
rekening houden met de mogelijke bijwerkingen vermeld in rubriek 4. Raadpleeg uw arts of
apotheker als u zich zorgen maakt.
Voor u MOVIPREP inneemt, moet u uw arts laten weten of u een van de volgende problemen
hebt:
- u moet vloeistoffen dikker maken om ze zonder problemen te kunnen doorslikken
- neiging tot het overgeven van ingenomen drank, voedsel of maagzuur
- nierziekte
- hartfalen
- uitdroging
- acute opflakkering van een ontstekingsziekte van de darmen (ziekte van Crohn of ulceratieve
colitis).
MOVIPREP mag niet worden gegeven aan patiënten met een verstoord bewustzijn zonder
toezicht van een arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, neem ze dan minstens één uur voor u MOVIPREP
inneemt of minstens één uur nadien, omdat ze kunnen worden weggespoeld uit uw
spijsverteringsstelsel en daardoor niet zo doeltreffend kunnen zijn.
Gebruikt u naast MOVIPREP Orange nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eet geen vast voedsel vanaf het moment dat u start met de inname van MOVIPREP tot na het
onderzoek.

Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van MOVIPREP tijdens de zwangerschap of
het geven van borstvoeding; daarom mag het enkel worden gebruikt als de arts dit noodzakelijk
vindt. Als u dus zwanger bent of borstvoeding geeft, bespreek dit dan met uw arts voor u
MOVIPREP inneemt.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
MOVIPREP heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te
gebruiken.

Stoffen in MOVIPREP waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat 56,2 mmol absorbeerbaar natrium per liter. Voorzichtigheid is geboden
bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
Dit geneesmiddel bevat 14,2 mmol kalium per liter. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten
met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet.
Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Moviprep
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Darmreinigend
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander, Macrogol
Keyword Darmreinigingsmiddel, Laxerend, Medisch onderzoek
Generisch middel? not available

Moviprep is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Moviprep

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek