Mucoangin Cassis Zuigtabletten 30 stuks

Zuigtabletten 30 stuks
8,42
8,42
Op voorraad
Geneesmiddel met een lokaal verdovende werking, in de vorm van zuigtabletten. Wordt gebruikt om acute keelpijn te verlichten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Acute keelpijn.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 zuigtablet opzuigen als u de pijn wil verlichten. U mag niet meer dan 6 zuigtabletten per dag gebruiken.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Mucoangin Cassis bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Als één van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Mucoangin
Cassis en neem onmiddellijk contact op met uw arts:
- allergische reacties met lokale zwellingen van het gezicht, de lippen, mond, tong en/of keel
(angio-oedeem). Dit kan een beklemmend gevoel in de keel veroorzaken en moeite met slikken of
ademhalen.
- Snel opkomende allergische reacties van het hele lichaam (anafylactische reacties inclusief
anafylactische shock).

De ernst van de allergische reactie kan toenemen als u het geneesmiddel opnieuw inneemt of als u een
geneesmiddel inneemt met dezelfde actieve stof (zie rubriek 2 "Wat u moet weten voordat u
Mucoangin Cassis gebruikt").

Overige bijwerkingen die zich kunnen voordoen:

Vaak (bij minder dan 1/10, maar meer dan 1/100 behandelde patiënten):
–zich ziek voelen (misselijkheid)
–gevoelloze mond, tong en keel (orale en faryngeale hypoesthesie)
–smaakstoornissen (dysgeusie)

Soms (bij minder dan 1/100, maar meer dan 1/1.000 behandelde patiënten):
–diarree
–indigestie (dyspepsie)
–buikpijn (pijn in de bovenbuik)
–droge mond

De frequentie van de hieronder vermelde bijwerkingen kon niet bepaald worden aan de hand van de
beschikbare gegevens:
–jeuk (urticaria, pruritus)
–huiduitslag
–allergische reacties (overgevoeligheid)
–braken
–droge keel

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is: ambroxolhydrochloride.
Eén zuigtablet bevat 20 mg ambroxolhydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn:
–Zwarte-bessenaroma
–Muntaroma
–Sorbitol
–Sucralose
–Macrogol 6000
–Talk

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
–Als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel (ambroxolhydrochloride).
– Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de andere bestanddelen van Mucoangin Cassis.
Zie rubriek 6 "AANVULLENDE INFORMATIE" voor de lijst van de andere bestanddelen.
–Als u lijdt aan de zeldzame erfelijke aandoening fructose-intolerantie.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
–Als u jonger bent dan 12 jaar, mag u Mucoangin Cassis niet gebruiken.
–U mag Mucoangin Cassis niet langer dan 3 dagen gebruiken. Als u nog symptomen heeft na 3 dagen
of als u hoge koorts heeft, raadpleeg dan een arts.
–Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u dit
geneesmiddel inneemt. Zie ook "Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mucoangin
Cassis".
–Als u problemen heeft aan de lever of nieren, raadpleeg dan uw arts voordat u Mucoangin Cassis
gaat gebruiken.
–Mucoangin Cassis is niet aangewezen voor de behandeling van pijnlijke mondletsels (bijv. zweren
of wonden). In dergelijke gevallen moet u een arts raadplegen.
–Kortademigheid (dyspneu) kan zich voordoen als gevolg van een onderliggende aandoening (bijv.
een opgezette keel). Een andere oorzaak zou een gevoel van beklemming in de keel kunnen zijn door
de lokale verdovende werking van Mucoangin Cassis. Nog een andere oorzaak kan een allergische
reactie zijn waardoor uw mond en keel opzwellen.
–Uw keel en uw mond kunnen minder gevoelig lijken dan normaal (verdoving).
–Als uitgebreide huid- of slijmvliesafwijkingen zich voordoen, dient uit voorzorg te worden gestopt
met de behandeling met Mucoangin Cassis en dient onmiddellijk medisch advies te worden
gevraagd. Er zijn zeer weinig gevallen gemeld van ernstige huidletsels (gediagnosticeerd als
Stevens-Johnson syndroom en toxisch epidermische necrolyse (TEN) die een tijdelijk gevolg
kunnen zijn van de toediening van een slijmverdunner zoals bijv. ambroxol. Ambroxol is ook het
werkzame bestanddeel van Mucoangin Cassis. Dergelijke huidletsels kunnen meestal worden
verklaard door de mate van ernst van andere aandoeningen die de patiënt heeft (verschillende
infecties) of de geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen of
andere gelijktijdige aandoeningen of al aanwezige ernstige huidletsels, waarbij in het begin
algemene griepachtige verschijnselen zich voordoen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de zwangerschap
of de borstvoeding.
Ambroxol gaat over in het lichaam van het ongeboren kind. U mag Mucoangin Cassis niet innemen
als u zwanger bent, vooral niet tijdens de eerste drie maanden.
Ambroxol gaat over in de moedermelk. U mag Mucoangin Cassis niet innemen als u borstvoeding
geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten van Mucoangin Cassis bekend op uw rijvaardigheid en op uw vermogen om
machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Eén zuigtablet bevat 1,381 g sorbitol (8,3 g sorbitol per maximaal aanbevolen dagelijkse dosering),
dat een bron van fructose (een soort suiker) is. Als u lijdt aan fructose-intolerantie, mag u dit
geneesmiddel niet innemen.

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u dit
geneesmiddel inneemt.

Mucoangin Cassis is nagenoeg suikervrij.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mucoangin
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Pijn
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Smaak Zwarte bes
Specifiek voor Keel
Werkzaam bestanddeel Ambroxol
Keyword Keel, Lokaal verdovend, Met smaak
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? not available
Specifiek voor diabetici? available
Zonder suiker? available

Mucoangin Cassis is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek