02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Mucoangin Citroen Zuigtabletten 30 stuks

Zuigtabletten 30 stuks
8,42
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Voor acute keelpijn te verlichten bij volwassen en kinderen vanaf 12 jaar.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Verlicht acute keelpijn.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 1 zuigtablet, tot 6 x/dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder


Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Ambroxolhydrochloride is het werkzame bestanddeel van Mucoangin Citroen.
Eén zuigtablet bevat 20 mg ambroxolhydrochloride. Sorbitol (E420), citroen-aroma (bevat sacharose), frescofort-aroma, sucralose, macrogol 6000, talk.


Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 –Als u allergisch (overgevoelig) bent voor het werkzame bestanddeel (ambroxolhydrochloride) ofvoor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6). 
–Als u lijdt aan de zeldzame erfelijke aandoening fructose-intolerantie. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 –Als u jonger bent dan 12 jaar, mag u Mucoangin Citroen niet gebruiken. 
–U mag Mucoangin Citroen niet langer dan 3 dagen gebruiken. 
Als u nog symptomen heeft na 3dagen of als u hoge koorts heeft, raadpleeg dan een arts.
 –Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u ditgeneesmiddel gebruikt. Zie ook "Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden".
 –Als u problemen heeft aan de lever of nieren, raadpleeg dan uw arts voordat u Mucoangin Citroengaat gebruiken. 
–Mucoangin Citroen is niet aangewezen voor de behandeling van pijnlijke mondletsels (bijv. zwerenof wonden). In dergelijke gevallen moet u een arts raadplegen. 
–Kortademigheid (dyspneu) kan zich voordoen als gevolg van een onderliggende aandoening (bijv.een opgezette keel). 
Een andere oorzaak zou een gevoel van beklemming in de keel kunnen zijn doorde lokale verdovende werking van Mucoangin Citroen. Nog een andere oorzaak kan een allergischereactie zijn waardoor uw mond en keel opzwellen. 
Mucoangin Citroen 20 mg zuigtabletten 
 –Uw keel en uw mond kunnen minder gevoelig lijken dan normaal (verdoving). 
–Als uitgebreide huid- of slijmvliesafwijkingen zich voordoen, dient uit voorzorg te worden gestoptmet de behandeling met Mucoangin Citroen en dient onmiddellijk medisch advies te wordengevraagd. Er zijn zeer weinig gevallen gemeld van ernstige huidletsels (gediagnosticeerd alsStevens-Johnson syndroom en toxisch epidermische necrolyse (TEN) die een tijdelijk gevolg kunnenzijn van de toediening van een slijmverdunner zoals bijv. ambroxol. Ambroxol is ook het werkzamebestanddeel van Mucoangin Citroen. Dergelijke huidletsels kunnen meestal worden verklaard doorde mate van ernst van andere aandoeningen die de patiënt heeft (verschillende infecties) of degeneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen of anderegelijktijdige aandoeningen of al aanwezige ernstige huidletsels, waarbij in het begin algemenegriepachtige verschijnselen zich voordoen. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Mucoangin Citroen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voornodig heeft. 

Zwangerschap en borstvoeding
 Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de zwangerschapof de borstvoeding.Ambroxol gaat over in het lichaam van het ongeboren kind. U mag Mucoangin Citroen niet innemenals u zwanger bent, vooral niet tijdens de eerste drie maanden.Ambroxol gaat over in de moedermelk. U mag Mucoangin Citroen niet innemen als u borstvoedinggeeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Er zijn geen effecten van Mucoagin Citroen bekend op uw rijvaardigheid en op uw vermogen ommachines te bedienen.Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 

Eén zuigtablet bevat 1,37 g sorbitol (8,2 g sorbitol per maximaal aanbevolen dagelijkse dosering) en6,3 mg sacharose (37,8 mg per maximaal aanbevolen dagelijkse dosering), die een bron van fructose(een soort suiker) zijn. Als u lijdt aan fructose-intolerantie, mag u dit geneesmiddel niet innemen.Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg hem dan vooraleer u dit inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mucoangin
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Pijn
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Smaak Citroen
Specifiek voor Keel
Werkzaam bestanddeel Ambroxol
Keyword Keel, Pijn
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? not available
Specifiek voor diabetici? available
Zonder suiker? available

Mucoangin Citroen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek