02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Mucodox 300mg Capsules 14 stuks

Capsules 14 stuks
9,63
Op voorraad
9,63
Geneesmiddel in de vorm van capsules, dat het slijm in de bronchiën vloeibaar maakt. Wordt gebruikt bij verstopte luchtwegen ten gevolge van een chronisch obstructieve longziekte.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Geneesmiddel dat het slijm in de bronchiën vloeibaar maakt.

Behandeling van stoornissen door overmatige afscheiding van de bronchiën, bij volwassenen, wanneer de
luchtwegen verstopt zijn ten gevolge van een chronisch obstructieve longziekte

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Mucodox bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De bijwerkingen zijn in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid geneesmiddel.

Als u de instructies voor het correcte gebruik van dit geneesmiddel opvolgt, treden er zelden bijwerkingen
op:
- zenuwstelsel: hoofdpijn, duizeligheid.
- maag-darmstelsel: maagpijn, misselijkheid.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is erdosteïne. Eén harde capsule bevat 300 mg erdosteïne.
- De andere stoffen in dit middel zijn:
Inhoud van de harde capsule: magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, povidon.
Harde capsule: gelatine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en indigotine (E132).

Hoe ziet Mucodox eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Mucodox is verkrijgbaar in de vorm van geel-groene harde capsules die 300 mg erdosteïne bevatten.
Dit geneesmiddel is verpakt in dozen met 14 of 56 harde capsules in een blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Mucodox niet gebruiken?
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de bestanddelen van Mucodox.
· Als u een ernstig verminderde nierfunctie heeft (creatinineklaring lager dan 25 ml/min).
· Als u een verminderde leverfunctie heeft.
· Bij kinderen jonger dan 15 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Mucodox?
Als u het slijm dat uw bronchiën verstopt, niet kunt ophoesten. In dat geval moeten uw bronchiën misschien
worden vrijgemaakt door middel van aspiratie of door een speciale houding aan te nemen die de
verwijdering van het slijm vergemakkelijkt (posturale drainage).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Mucodox nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Mucodox mag samen met erythromycine (een antibioticum) en theofylline (een geneesmiddel dat de
bronchiën verwijdt) worden gebruikt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Mucodox mag in combinatie met voedsel en drank worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van erdosteïne bij zwangere vrouwen is niet voldoende bestudeerd. Daarom mag u geen
Mucodox gebruiken als u zwanger bent, en zeker niet tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, tenzij uw arts anders oordeelt.
Gebruik Mucodox niet als u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mucodox heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mucodox

Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mucodox
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 15 jaar
Keyword Slijmen, Volwassene
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Mucodox 300mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek