Nasa Rhinathiol 0,1% Neusspray 10ml

Neusspray 10ml
7,48
7,48
Op voorraad
Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van een verstopte neus, in de vorm van een neusspray. Vermindert de zwelling van de neusslijmvliezen waardoor men weer vrijer kan ademen. Wordt gebruikt bij allergische rhinitis,sinusitis en neusverkoudheid.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nasa Rhinathiol is een nasaal decongestivum op basis van xylometazoline hydrochloride.
Het is een preparaat voor lokale toepassing (langs de neus) dat de zwelling van de
neusslijmvliezen vermindert waardoor men weer vrijer kan ademen.
U kunt Nasa Rhinathiol gebruiken voor de symptomatische behandeling van een verstopte
neus. Deze kan veroorzaakt zijn door een banale verkoudheid, vasomotorische rhinitis
(waarbij het neusslijmvlies overgevoelig reageert op tal van aspecifieke prikkels), allergische
rhinitis (vb. hooikoorts) en sinusitis.
Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Vervolgens kan
Nasa Rhinathiol gebruikt worden.
Nasa Rhinathiol 0,1% neusspray, oplossing is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder
dan 6 jaar. Voor kinderen van 2 tot 6 jaar is Nasa Rhinathiol 0,05% neusspray, oplossing
meer geschikt.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.

NASA RHINATHIOL kan volgende bijwerkingen veroorzaken:
Algemene nevenwerkingen:
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Slapeloosheid
- Verhoogde bloeddruk
- Hartkloppingen
- Allergische reacties
Deze bijwerkingen zijn specifiek voor dit type geneesmiddelen en komen voornamelijk voor
bij gevoelige personen en bij risicogroepen (kinderen en bejaarden). Zie ook rubriek "Heeft u
te veel Nasa Rhinathiol gebruikt?".

In geval van langdurig en/of frequent gebruik:
NASA RHINATHIOL kan op zijn beurt aanleiding geven tot een neusverstopping die kan
verergeren als het product nog frequenter en langduriger wordt gebruikt. Deze symptomen
verdwijnen na het stopzetten van de behandeling.

Krijgt u of uw kind veel last van een bijwerking? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet
in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Nasa Rhinathiol 0,1%?
- De werkzame stof in Nasa Rhinathiol is xylometazoline. Het is aanwezig onder de vorm van
xylometazoline hydrochloride. Eén verstuiving (ongeveer 70 μl) stemt overeen met ongeveer
70 μg xylometazoline hydrochloride.
- De andere stoffen in Nasa Rhinathiol 0,1% zijn Monokaliumfosfaat - Natriumchloride
-Dinatriumfosfaat dihydraat - Polysorbaat 20 - Dinatriumedetaat - Eucalyptol - Neroli olie -
Benzalkonium chloride (zie rubriek 2 “Nasa Rhinathiol 0,1% bevat benzalkoniumchloride”) -
Gezuiverd water.

Hoe ziet Nasa Rhinathiol 0,1% eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Neusspray, oplossing. Waterige oplossing voor uitwendig gebruik.
De neusspray, oplossing 0,1% wordt aangeboden in een glazen fles (type III glas), voorzien
van een verstuivingspompje, dat 10 ml oplossing met 0,1% actief bestanddeel aflevert.

Nasa Rhinathiol is ook beschikbaar onder de vorm van neusspray, oplossing 0,05% in een
glazen flesje (type III glas) voorzien van een verstuivingspompje, die 10 ml oplossing met
0,05% actief bestanddeel bevat en onder de vorm van neusdruppels, oplossing 0,1%
voorgesteld in een wit polyethyleen flesje van 10 ml, met polyethyleen stop en witte
druppelteller.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Nasa Rhinathiol niet gebruiken?
- U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
- U of uw kind lijdt aan gesloten hoek glaucoom (een zeldzame oogaandoening).
- Als u of uw kind een ingreep ter hoogte van de hypofyse onderging (een klier in de
hersenen gelegen achter de neusrug).
- Na een neusoperatie, behalve op advies van een arts.
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Nasa Rhinathiol?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Nasa Rhinathiol 0,1% gebruikt.
- Nasa Rhinathiol mag niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden, tenzij
op advies van een arts.
- Als u of uw kind middelen tegen depressie gebruikt (mono-amine-oxidase inhibitoren, of
tricyclische antidepressiva). Vraag advies aan uw arts vooraleer Nasa Rhinathiol te
gebruiken.
- In geval van krop (schildkliervergroting), hartziekten, verhoogde bloeddruk en suikerziekte
(diabetes). Vraag advies aan uw arts.

Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de
neusverstopping aanhoudt kan Nasa Rhinathiol gebruikt worden gedurende maximaal 5
opeenvolgende dagen.

Als u of uw kind reeds andere geneesmiddelen inneemt, lees dan ook de rubriek “Gebruikt u
nog andere geneesmiddelen?” aandachtig.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u of uw kind naast Nasa Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u of uw
kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw kind in de nabije
toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vermijd Nasa Rhinathiol als u of uw kind reeds behandeld wordt met mono-amine-oxidase
inhibitoren (MAOI) of met tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen tegen depressie).

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Tot op heden heeft dit geneesmiddel geen schadelijke effecten aangetoond bij gebruik
tijdens de zwangerschap als het gebruikt wordt in de aanbevolen dosering.
Borstvoeding:
Tot op heden heeft dit geneesmiddel geen schadelijke effecten aangetoond bij gebruik
tijdens de borstvoeding, als het gebruikt wordt in de aanbevolen dosering.
Vermijd langdurig gebruik tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens beschikbaar in verband met de invloed van Nasa Rhinathiol op de
rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Nasa Rhinathiol 0,1% bevat benzalkoniumchloride
Benzalkoniumchloride kan bronchospasme veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nasa rhinathiol
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar
Specifiek voor Neus
Keyword Allergie, Ontzwellend, Verkoudheid
Cat Keyword Wintervakantie
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Nasa Rhinathiol 0,1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek