02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Neo-sabenyl Oplossing 200ml

Oplossing 200ml
9,83
Op voorraad
9,83
Wassen van handen, voorbereiding van het operatieveld, reinigen van de wonden. Reiniging van met korsten bedekte letsels, behandeling van bevuilde of etterende wonden of door een mycose (schimmel) geïnfecteerde huid. Ontsmetting van sanitair materiaal, recipiënten, linnen, lakens, luiers, vaat, tegels, muren, enz.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Neo-Sabenyl is aangewezen bij:
- Wassen van bevuilde of etterende wonden of door een schimmel (mycose) geïnfecteerde huid.
- Reiniging van met korsten bedekte letsels en van bepaalde zweren (variceuze ulcera).
- Verwijdering van oorsmeerproppen en reiniging van geïnfecteerd eczeem van de gehoorgang.
- Ontsmetting van sanitair materiaal, recipiënten, linnen, lakens, luiers, vaat, tegels, muren, enzovoort.
- Ontsmetting van instrumenten.
- Wassen van handen, voorbereiding van het operatieveld en verloskundige ontsmetting (obstetrische
antisepsis).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Neo-Sabenyl bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
- Irritatie van huid en slijmvliezen.
- Allergisch contacteczeem.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Neo-Sabenyl?
- De werkzame stof in Neo-Sabenyl is chlorofeen 0,8 g/100 ml.
- De andere stoffen in Neo-Sabenyl zijn trolamine laurylsulfaat, dinatriumedetaat, lavendelolie,
isopropylalcohol, gezuiverd water.

Hoe ziet Neo-Sabenyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Fles van 200 ml en 1 l.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Neo-Sabenyl niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Neo-Sabenyl?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
- Gebruik Neo-Sabenyl verdund in water.
- Om het beste ontsmettende (antiseptische) effect te bekomen, wordt aanbevolen Neo-Sabenyl te verdunnen in zacht water of gekookt water (15 minuten).
- Vermijd contact met ogen.
- Vermijd langdurig gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken geïnfecteerde huid.
- Bloed en etter verminderen de activiteit van Neo-Sabenyl.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Neo-Sabenyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Ether (een vluchtige vloeistof) vermindert de activiteit van Neo-Sabenyl.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Bij zwangere vrouwen dient het gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken en gedurende lange tijd
te worden vermeden.
Borstvoeding
Bij vrouwen die borstvoeding geven, dient het gebruik van Neo-Sabenyl op grote oppervlakken en
gedurende lange tijd te worden vermeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Neo-Sabenyl bevat geen hulpstoffen met gekend effect.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Neosabenyl
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Ontsmettend
Kleurloos available
Prikt niet not available
Generisch middel? not available

Neo-sabenyl is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek