02/793 09 34

Ma - Vr9u - 18u

Chat met ons

Nesivine 0,05% Neusspray 10ml

Neusspray 10ml
6,88
Op voorraad
6,88
Geneesmiddel in de vorm van een neusspray om de verstopping te bestrijden . Voor de symptomatische behandeling van rinitis of sinusitis.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Het wordt gebruikt bij de behandeling van de symptomen van een verstopte neus, bijvoorbeeld bij neusverkoudheid of bij ontsteking van de sinussen.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Symptomatische behandeling van rinitis of sinusitis, bestrijden van de verstopping.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het normale gebruik is 2 tot 3 maal per dag 1 verstuiving in de neusgaten.Gewoonlijk volstaat het Nesivine 0,05% sine conservans slechts 1 maal per dag te gebruiken, indien nodig mag de neusspray toch 2 tot 3 maal per dag gebruikt worden. Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de neusverstopping aanhoudt kan Nesivine gebruikt worden gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen. Tussen elk gebruik van Nesivine moet telkens 5 tot 6 uur verstrijken.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Aangezien de meeste bijwerkingen gebaseerd zijn op spontane meldingen na het in de handel brengen is een precieze schatting van de frequentie niet mogelijk (frequentie onbekend).Nasaal ongemak (branderige neusslijmvliezen), droge neus, niezen (vooral bij gevoelige patiënten), verhoogde zwelling (reactieve hyperemie) van het neusslijmvlies, neusbloeding. Slaperigheid, sufheid (sedatie), hoofdpijn. Hartkloppingen, verhoogde hartslag, verhoogde bloeddruk. Overgevoeligheidsreacties (zwelling van gelaat en keel (angio-oedeem), uitslag, jeuk. Slapeloosheid, rusteloosheid, vermoeidheid. Als er zich bijwerkingen voordoen, moet u stoppen met het gebruik van Nesivine.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Oximetazoline-zoutzuur 0,5 mg/ml, citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, glycerol, benzalkoniumchloride, gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?Als u allergisch bent voor één van de stoffen of een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. U bent allergisch voor sympathicomimetische amines (middel gebruikt tegen hypertensie).Bij een ontsteking in de neus zonder opgezwollen slijmvlies (rhinitis sicca).Bij kinderen jonger dan 7 jaar.Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?Als u behandeld wordt met bepaalde geneesmiddelen tegen depressies (MAO-remmers, tricyclische antidepressiva) en andere geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verhogen. Bij een verhoogde oogdruk, vooral bij zogenaamd nauwehoekglaucoom, Bij ernstige aandoeningen aan het hart of de bloedvaten (zoals aandoeningen aan dekransslagaders en hoge bloeddruk. Bij een bepaald gezwel in het bijniermerg (feochromocytoom). Bij aandoeningen van de stofwisseling (zoals een verhoogde hoeveelheid schildklierhormoon in het bloed, suikerziekte en porfyrie (aangeboren stoornis in de aanmaak van de rode bloedkleurstof)), bij een vergroting van de prostaat,bij gebruik bij bejaarden. Vermijd langdurig gebruik en overdosering, want daardoor kan de werkzaamheid van deze neusoplossing afnemen.Misbruik van deze neusoplossing tegen verstopping veroorzaakt:Verhoogde zwelling (reactieve hyperemie) van het neusslijmvlies,Chronische (langdurige) zwelling van het neusslijmvlies (rhinitis medicamentosa), Verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies,Chronische ontsteking van het neusslijmvlies (rhinitis sicca). Medisch toezicht is aangewezen bij patiënten met chronische rhinitis.Doseringen hoger dan aanbevolen mogen alleen gebruikt worden onder medisch toezicht. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Nesivine gebruikt.Gebruikt u naast Nesivine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat danuw arts of apotheker.Combinatie van de volgende geneesmiddelen met Nesivine kan een ongewenste wisselwerking veroorzaken. Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Nesivine te gebruiken. Het gebruik van Nesivine samen met geneesmiddelen die de bloeddruk verhogen (bv. MAO-remmers en tricyclische antidepressiva) kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk, ook al is het gebruik minder dan 14 dagen geleden. Bij patiënten die bepaalde middelen tegen hypertensie gebruiken, zoals sympaticomimetische amines of niet-selectieve bètablokkers, kan het gebruik van Nesivine de bloeddruk ontregelen (voornamelijk in geval van overdosering of langdurig gebruik). Deze interacties zijn vrij onwaarschijnlijk bij een normale dosis van Nesivine aangezien er weinig van het werkzaam bestanddeel in het lichaam komt.Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Tijdens de zwangerschap en borstvoeding is het gebruik van Nesivine af te raden.Rijvaardigheid en het gebruik van machines:Bij gebruik volgens de aanbevelingen, heeft Nesivine geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nesivine
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 7 jaar
Specifiek voor Neus
Keyword Sinusitis, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Nesivine 0,05% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek