Nicorette Natuur 2mg Kauwgom 105 stuks

Kauwgom 105 stuks
20,66
Op voorraad
20,66
Nicotine vervangende kauwgom met natuursmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met stoppen of verminderen met roken.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Bevat nicotine en wordt gebruikt om de symptomen van het stoppen met roken te verminderen.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.
Personas mayores de 18 años
Supresión drástica del consumo de tabaco:
Solo se utilizará un chicle cada vez y no debe utilizar otro hasta pasadas 1 ó 2 horas. Generalmente se utilizan de 8 a 12 piezas al día. No se deben sobrepasar los 24 chicles al día.
La duración del tratamiento depende de las necesidades de cada fumador, y no resulta conveniente su supresión brusca, ya que esto podría favorecer la vuelta a la adicción al tabaco. Es preferible reducir la dosis de forma paulatina. Por ejemplo: Cada 4 ó 5 días, disminuir el consumo diario en uno o dos chicles, hasta que se llegue a consumir únicamente 1 ó 2 chicles al día. Esto puede conseguirse en 2 ó 3 meses. No debe abandonarse el tratamiento definitivamente hasta que se estabilice la dosis en 1 ó 2 chicles diarios.
No se recomienda el uso regular del chicle durante más de 6 meses.
Si no ha conseguido dejar el tratamiento definitivamente después de 6 meses, deberá consultar con su médico. El médico podrá aconsejarle en función de su situación, el uso de un chicle de forma puntual en caso de presentarse ganas repentinas de fumar.
Supresión progresiva del consumo de tabaco:
En el caso de optar por una reducción progresiva del consumo de tabaco, sustituirá, en la medida de lo posible, los cigarrillos por Nicorette 2 mg chicles medicamentosos, con la finalidad de prolongar los periodos en los que no se fuma ningún cigarrillo, consiguiendo así que se reduzca el consumo de tabaco.
El número de chicles por día varía y depende de las necesidades de cada fumador . No se debe superar la cantidad de 24 chicles al día.
A las 6 semanas del tratamiento, el fumador debe haber reducido al menos a la mitad el número de cigarrillos que fuma; en caso contrario deberá consultar con su médico.
Se debe hacer un intento de dejar de fumar definitivamente en 4 meses, de no conseguirlo consulte con su médico.
A partir del cuarto mes de tratamiento y hasta el sexto mes reducirá la cantidad de chicles que toma de forma paulatina.
Pauta orientativa de sustitución del número de cigarrillos diarios por chicles.
Número de cigarrillos/díaA las 6 semanas: sustitución de al menos el 50% del número de cigarrillos por chiclesA los 4 meses: sustitución total del número de cigarrillos hasta utilizar como máximo (nº de chicles)Pauta para el abandono del uso del chicle
10 5 cigarrillos + 5 chicles10 chiclesReducción de 1 chicle cada 5 días
2010 cigarrillos + 10 chicles 20 chicles Reducción de 1 chicle cada 3 días
Mayor o igual a 30 50 % cigarrillos + máximo 24 chicles Máximo 24 chicles Reducción de 1 chicle cada 2 ó 3 días
No se recomienda el uso regular del chicle durante más de 6 meses.
Si no ha conseguido dejar el tratamiento definitivamente después de 6 meses, deberá consultar con su médico. El médico podrá aconsejarle, en función de su situación, el uso de un chicle de forma puntual en caso de presentarse ganas repentinas de fumar.
Si estima que la acción de Nicorette 2 mg es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o farmacéutico.
Uso en niños y adolescentes
No debe utilizarse en menores de 18 años sin la recomendación de un médico, ya que incluso pequeñas cantidades de nicotina son peligrosas para los niños y pueden producir síntomas graves de intoxicación, que pueden resultar mortales (ver epígrafe Si toma más Nicorette 2 mg chicles medicamentosos del que debiera:).
Cómo masticar Nicorette Chicles
Cuando sienta deseos de fumar introduzca un chicle en la boca y másquelo lentamente hasta que note un sabor fuerte. A continuación colóquelo entre la mejilla y la encía y, cuando el sabor disminuya vuelva a mascar el chicle lentamente y repita la operación durante 30 minutos para que se libere la nicotina de forma gradual.
El chicle se debe masticar de la forma indicada para liberar la nicotina y se deja reposar para que la nicotina pueda absorberse en la boca. La nicotina que se traga con la saliva no es beneficiosa y en exceso puede irritar la garganta o producir molestias de estómago provocando por ejemplo hipo, para evitar esto, la masticación debe ser lenta.
No debe superar la dosis recomendada.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Nicorette kauwgom, in de aanbevolen dosis, zorgt niet voor ernstige nevenwerkingen. De kauwgom kan
soms een lichte irritatie van de keel veroorzaken bij de start van de behandeling alsook een verhoogde
speekselafscheiding. Overvloedig doorslikken van nicotine kan in het begin de hik veroorzaken.
Frequent (>1/100):
Algemeen: hoofdpijn
Centraal: duizeligheid, risico op afhankelijkheid
Maag-darm : gastro-intestinaal ongemak, de hik, misselijkheid, braken, 
personen met neiging tot slechte spijsvertering kunnen aanvankelijk soms meer
maaglast voelen
Lokaal: rauwe mond of keel, spierpijn bij het kauwen ter hoogte van de kaak, aften, 
de gom kan kleven aan een kunstgebit en in zeldzame gevallen het kunstgebit
zelfs beschadigen.
Niet frequent (1/100 – 1/1000):
Hart en bloedvaten: hartkloppingen, hartritmestoornissen, verhoging van een reeds te hoge 
bloeddruk
Huid: een voorbijgaande rode kleurverandering van de huid, netelroos
Zelden (< 1/1000) : 
Hart en bloedvaten : ongecontroleerde hartcontracties 
Andere : allergische reacties zoals angio-oedeem
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Nicorette 2 mg, kauwgom 
Nicotine resine complex respond. nicotine 2 mg - Glycerol 85 % - Gombasis - Natriumbicarbonaat -
Watervrij natriumcarbonaat - Sorbitol Poeder - Sorbitol 70%. - Smaakstof Haverstroo derog. 42/829 -
Smaakstof pro fum. synthet. derog. 42/830.
doos met 105 beige-kleurige gommen in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet vermeden worden 
Nicorette is niet bedoeld voor kinderen of voor personen die niet gewoon zijn om regelmatig te roken.
Nicorette is ook niet aan te raden in de volgende omstandigheden:
- recent hartinfarct (binnen de 3 maanden)
- hartkramp
- ernstige hartritmestoornissen
- beroerte
- overgevoeligheid aan nicotine (of een ander bestanddeel van de farmaceutische vorm).
De nicotine substitutietherapie geeft minder risico’s bij de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf.

Bijzondere voorzorgen
Het is in het belang van de patiënt dat de behandeling wordt gecombineerd met andere activiteiten
(onder andere sporten), om zodoende het stoppen met roken te vergemakkelijken.
Nicorette heeft een lichte invloed op de bloedvaten, wat nadelig zou kunnen zijn voor personen met een
bestaande ziekte van hart- of bloedvaten (stabiele angina pectoris, ongecompenseerd hartfalen,
vasospasmen). Informeer uw arts. In ieder geval is doorgaan met roken zeker nadeliger voor hart- en
vaatpatiënten. 
Nicorette dient met voorzichtigheid gebruikt te worden in geval van:
− hoge bloeddruk
− aandoeningen aan de bloedvaten van de hersenen
− perifere vaataandoeningen
− maag- en darmzweren
− matige tot ernstige leverziekte
− een overactieve schildklier (= hyperthyroïdie)
− insuline afhankelijke suikerziekte (lagere dosissen insuline kunnen nodig zijn na het stoppen met
roken)
− gezwel van de bijnieren (= feochromocytoom)
(Nicotine zorgt voor de vrijgave van catecholamines vanuit het bijniermerg)
Enkel in geval van ernstige nierbeschadiging kan de afscheiding van de nicotine of de eraan verbonden
metabolieten via de stofwisseling in het gedrang komen.
Verhoogde nicotinespiegels werden vastgesteld bij rokende patiënten die een hemodialyse ondergaan.
Rokers die een kunstgebit dragen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het kauwen op de kauwgom.
De kauwgom kan aan het kunstgebit blijven kleven en in zeldzame gevallen zelfs het kunstgebit
beschadigen. Allergische reacties zoals jeukend oedeem van huid en/of slijmvliezen, netelroos en
ontsteking van het slijmvlies zijn gerapporteerd.

Onverenigbaarheden
Geen.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding
De dosis van sommige geneesmiddelen dient aangepast te worden bij het stoppen met roken. Vraag
raad aan uw apotheker of arts wanneer u beslist met roken te stoppen.

Zwangerschap
Zwangerschap 
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u volledig te
stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby. 
De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk
aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op premature
geboorte en op perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en bijgevolg van
nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn.
U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette. 
Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn. 
Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder vervangende behandeling van nicotine, kan
Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik
van Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen
houtje ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch
toezicht.

Borstvoeding 
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens een geneesmiddel in te nemen.
Nicorette kauwgom, net zoals het roken, moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat
nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het kind,
zelfs bij normale dosissen. 
 Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik
van Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden. 
Wanneer nicotinesubstitutie gebruikt wordt tijdens de borstvoeding, moet de kauwgom gekauwd worden
juist na de voeding, en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.

Besturen van voertuigen en gebruiken van machines 
In het begin, wanneer U de juiste manier van kauwen misschien nog niet goed onder de knie heeft, bestaat
het gevaar voor duizeligheid 
Probeer dus uw eerste kauwgommen niet uit terwijl U met de wagen rijdt of gevaarlijke machines bedient.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicorette
Aflevervorm Kauwgom
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Nicorette Natuur 2mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek