02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Nicorette Natuur 4mg Kauwgom 105 stuks

Kauwgom 105 stuks
21,24
Op voorraad
21,24
Stoppen met roken met nicotine vervangende kauwgom met een natuursmaak. Vermindert de ontwenningsverschijnselen die gepaard gaan met een rookstop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nicorette wordt gebruikt om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan, die de meeste rokers ondervinden
wanneer ze het roken willen verminderen of willen stoppen met roken. (Lees het hoofdstukje
"werkingsprincipe" voor nadere uitleg).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

ROOKSTOP
1. Stop vanaf de eerste dag volledig met roken.
2. Neem 1 Nicorette kauwgom telkens U zin krijgt in een sigaret.
Dat betekent voor de meeste mensen in het begin ongeveer 8 tot 12 gommetjes à 2 mg per dag.
Neem contact op met uw arts wanneer U denkt meer nodig te hebben. Hij kan U eventueel de
sterkere 4 mg-vorm voorschrijven. Het is ook mogelijk dat uw arts het nuttig heeft geoordeeld om
onmiddellijk met de sterkere vorm te starten.
3. Kauw langzaam, met regelmatige pauzes.
Toen U nog rookte, trok U toch ook niet zonder ophouden aan uw sigaret? "Parkeer" de kauwgom
nu en dan een minuutje tussen wang en tandvlees. Als regel geldt: kauw zoals U rookte. Te krachtig
kauwen is de belangrijkste oorzaak van nevenwerkingen. Na ongeveer 30 minuten kauwen-mettussenpauzen
is alle beschikbare nicotine uit de kauwgom vrijgekomen.
4. Nicorette heeft een speciale sterke smaak, die in het begin wat vreemd kan lijken.
Wees gerust, U zal er snel aan wennen.
5. Het risico om terug te gaan roken, is de eerste 3 tot 4 maanden het hoogst. Stop het gebruik van
Nicorette dus niet te vlug tijdens deze kritische periode.
6. Nicorette kan alleen maar helpen. Definitief met roken stoppen zal altijd uw persoonlijke inzet
vragen.
7. Heb altijd een paar kauwgommetjes op zak.
Leg ze op alle plaatsen waar U voorheen uw sigaretten bewaarde.
8. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag.
Stop met Nicorette wanneer U nog slechts 1 à 2 kauwgommen per dag gebruikt. Dat lukt meestal na
3 tot 6 maanden.
9. Hou enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.
10. Hou uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte.
Zij kunnen U met raad en daad bijstaan.

ROOKVERMINDERING
1. Vervang zoveel mogelijk Uw sigaret door een kauwgom .
De kauwgom moet gebruikt worden van zodra er een drang is tot roken en dit om de rookvrije
periode zo lang mogelijk te houden. Hierdoor wordt het aantal sigaretten gereduceerd.
Tot maximaal 24 kauwgommen per dag mogen er gebruikt worden.
2. Verminder het sigarettenverbruik tot een volledige sigaretstop kan gehaald worden.
3. Heb altijd een paar kauwgommetjes op zak .
Leg ze op alle plaatsen waar u voorheen uw sigaretten bewaarde.
4. Verminder geleidelijk het aantal kauwgommen per dag .
Stop met Nicorette wanneer u nog slechts 1 à 2 kauwgommen per dag gebruikt.
5. Hou enkele reserve kauwgommen op zak aangezien het verlangen om te roken plots kan weerkeren.
6. Hou uw apotheker of arts regelmatig op de hoogte .
Zij kunnen u met raad en daad bijstaan.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Als u per ongeluk één of meerdere kauwgommen heeft doorgeslikt, dan hoeft u zich daar niet te veel
zorgen over te maken. Overdosering kan enkel gebeuren door een groot aantal kauwgommen tegelijk of
zeer snel na elkaar te kauwen of door tegelijkertijd andere vormen van nicotine tot zich te nemen.
Verschijnselen van overdosering zijn: misselijkheid, buikpijn, neiging tot braken, diarree, koud zweet,
hoofdpijn, duizeligheid, slecht horen, duidelijke tekens van zwakte.
In extreme gevallen kunnen deze worden gevolgd door een te lage bloeddruk, een snelle zwakke
onregelmatige polsslag, ademhalingsmoeilijkheden, algemene zwakte en, tenslotte, stuiptrekkingen.Neem dan onmiddellijk contact op met Uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (tel 070/245.245), zeker
wanneer het om een kind zou gaan.


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

/


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

/


Hoe bewaren?

Bewaar Nicorette bij kamertemperatuur. Vermijd temperaturen hoger dan 25°C. Denk eraan dat het in uw
auto tijdens de zomermaanden veel warmer kan worden. Vermijd ook om de uit hun doos gehaalde strips
langere tijd in direct zonlicht te laten liggen. Controleer of de vervaldatum op de buitenverpakking niet is
overschreden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Nicorette kauwgom, in de aanbevolen dosis, zorgt niet voor ernstige nevenwerkingen. De kauwgom kan
soms een lichte irritatie van de keel veroorzaken bij de start van de behandeling alsook een verhoogde
speekselafscheiding. Overvloedig doorslikken van nicotine kan in het begin de hik veroorzaken.

Frequent (>1/100):
Algemeen: hoofdpijn
Centraal: duizeligheid, risico op afhankelijkheid
Maag-darm : gastro-intestinaal ongemak, de hik, misselijkheid, braken,
personen met neiging tot slechte spijsvertering kunnen aanvankelijk soms meer
maaglast voelen
Lokaal: rauwe mond of keel, spierpijn bij het kauwen ter hoogte van de kaak, aften,
de gom kan kleven aan een kunstgebit en in zeldzame gevallen het kunstgebit
zelfs beschadigen.

Niet frequent (1/100 – 1/1000):
Hart en bloedvaten: hartkloppingen, hartritmestoornissen, verhoging van een reeds te hoge
bloeddruk
Huid: een voorbijgaande rode kleurverandering van de huid, netelroos

Zelden (< 1/1000) :
Hart en bloedvaten : ongecontroleerde hartcontracties
Andere : allergische reacties zoals angio-oedeem

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Nicorette 2 mg, kauwgom
Nicotine resine complex respond. nicotine 2 mg - Glycerol 85 % - Gombasis - Natriumbicarbonaat -
Watervrij natriumcarbonaat - Sorbitol Poeder - Sorbitol 70%. - Smaakstof Haverstroo derog. 42/829 -
Smaakstof pro fum. synthet. derog. 42/830.

Nicorette 4 mg, kauwgom
Nicotine resine complex. respond. nicotine 4 mg – Glycerol 85% - Gombasis - Watervrij natriumcarbonaat
– Sorbitol Poeder - Sorbitol 70% - Smaakstof Haverstroo ZD49284 - Smaakstof pro fumendi 84.6422 -
Chinolinegeel E104.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Omstandigheden waarbij het gebruik van het geneesmiddel moet vermeden worden
Nicorette is niet bedoeld voor kinderen of voor personen die niet gewoon zijn om regelmatig te roken.
Nicorette is ook niet aan te raden in de volgende omstandigheden:
- recent hartinfarct (binnen de 3 maanden)
- hartkramp
- ernstige hartritmestoornissen
- beroerte
- overgevoeligheid aan nicotine (of een ander bestanddeel van de farmaceutische vorm).
De nicotine substitutietherapie geeft minder risico’s bij de bovenvermelde aandoeningen dan roken zelf.

Bijzondere voorzorgen
Het is in het belang van de patiënt dat de behandeling wordt gecombineerd met andere activiteiten
(onder andere sporten), om zodoende het stoppen met roken te vergemakkelijken.
Nicorette heeft een lichte invloed op de bloedvaten, wat nadelig zou kunnen zijn voor personen met een
bestaande ziekte van hart- of bloedvaten (stabiele angina pectoris, ongecompenseerd hartfalen,
vasospasmen). Informeer uw arts. In ieder geval is doorgaan met roken zeker nadeliger voor hart- en
vaatpatiënten.
Nicorette dient met voorzichtigheid gebruikt te worden in geval van:
- hoge bloeddruk
- aandoeningen aan de bloedvaten van de hersenen
- perifere vaataandoeningen
- maag- en darmzweren
- matige tot ernstige leverziekte
- een overactieve schildklier (= hyperthyroïdie)
- insuline afhankelijke suikerziekte (lagere dosissen insuline kunnen nodig zijn na het stoppen met
roken)
- gezwel van de bijnieren (= feochromocytoom)
(Nicotine zorgt voor de vrijgave van catecholamines vanuit het bijniermerg)
Enkel in geval van ernstige nierbeschadiging kan de afscheiding van de nicotine of de eraan verbonden
metabolieten via de stofwisseling in het gedrang komen.
Verhoogde nicotinespiegels werden vastgesteld bij rokende patiënten die een hemodialyse ondergaan.
Rokers die een kunstgebit dragen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het kauwen op de kauwgom.
De kauwgom kan aan het kunstgebit blijven kleven en in zeldzame gevallen zelfs het kunstgebit
beschadigen. Allergische reacties zoals jeukend oedeem van huid en/of slijmvliezen, netelroos en
ontsteking van het slijmvlies zijn gerapporteerd.

Zoals alle geneesmiddelen, moet ook Nicorette BUITEN HET BEREIK EN HET ZICHT VAN
KINDEREN WORDEN BEWAARD.

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u zwanger bent of indien u een zwangerschap overweegt wanneer u nog rookt, dan dient u volledig te
stoppen met roken, want roken kan erg schadelijk zijn voor uw baby.
De schadelijke inwerking van nicotine op de gezondheid van de moeder en de foetus is duidelijk
aangetoond. De gevolgen kunnen de volgende zijn : laag geboortegewicht, verhoogde kans op premature
geboorte en op perinatale sterfte. Hoe groter de dagelijkse consumptie van tabak, en bijgevolg van
nicotine, hoe belangrijker de inwerking zal zijn.
U wordt aangeraden om te stoppen met roken zonder het gebruik van Nicorette.
Deelname aan een hulpprogramma onder medisch toezicht om te stoppen met roken kan nuttig zijn.
Indien u er niet in slaagt om te stoppen met roken zonder vervangende behandeling van nicotine, kan
Nicorette aanbevolen zijn. Wend u tot uw arts die de voordelen en de risico’s verbonden aan het gebruik
van Nicorette zal evalueren. Rookstop met of zonder nicotinesubstitutiebehandeling mag niet op eigen
houtje ondernomen worden, maar moet deel uitmaken van een rookstopprogramma onder medisch
toezicht.

Borstvoeding
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens een geneesmiddel in te nemen.
Nicorette kauwgom, net zoals het roken, moet vermeden worden tijdens de borstvoedingsperiode, omdat
nicotine in de moedermelk overgaat, dit in zulke hoeveelheden dat het schadelijk kan zijn voor het kind,
zelfs bij normale dosissen.
Indien u er echter niet in slaagt om te stoppen met roken zonder substitutiebehandeling, zal het gebruik
van Nicorette enkel op medisch advies ondernomen worden.
Wanneer nicotinesubstitutie gebruikt wordt tijdens de borstvoeding, moet de kauwgom gekauwd worden
juist na de voeding, en niet tijdens de twee uren die de borstvoeding voorafgaan.
Besturen van voertuigen en gebruiken van machines
In het begin, wanneer U de juiste manier van kauwen misschien nog niet goed onder de knie heeft, bestaat
het gevaar voor duizeligheid (lees het hoofdstukje "ongewenste effecten").
Probeer dus uw eerste kauwgommen niet uit terwijl U met de wagen rijdt of gevaarlijke machines bedient.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicorette
Aflevervorm Kauwgom
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Nicorette Natuur 4mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicorette Natuur 4mg

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Als je zwanger bent wordt het afgeraden om Nicotinell kauwgom te gebruiken omdat je dient te proberen om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Vooraleer je de kauwgom toch wenst te gebruiken, vraag je best advies aan jouw arts.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek