02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Nicotinell tts 21 24uur Patch 21 stuks

Patch 21 stuks
69,00
Op voorraad
69,00
Patches als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Werkt nicotine vervangend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nicotinell TTS is een hulpmiddel bij het stoppen met roken. Het is de bedoeling, Nicotinell TTS in te schakelen in een rookstopstrategie.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dagelijks wordt één pleister op een onbehaard deel van de romp of de bovenarm aangebracht en gedurende 24 uren aangehouden. Kleef nooit 2 dagen achter elkaar een pleister op dezelfde plaats.
Drie dosissen, Nicotinell TTS 21, Nicotinell TTS 14 en Nicotinell TTS 7, met een respectievelijke oppervlakte van 30 cm2, 20 cm2 en 10 cm2 zijn beschikbaar.
Het behandelingsschema, met een totale duur van maximum 3 maanden, voorziet de overgang naar (een) lagere dosis(sen) om de nicotine geleidelijk te verminderen en volledige onthouding
te vergemakkelijken.
Nicotinell TTS 21 is aangewezen voor personen die meer dan 20 sigaretten per dag roken. Rokers die minder dan 20 sigaretten per dag verbruiken starten de behandeling met Nicotinell
TTS 14. Nicotinell TTS 7 is bestemd om gebruikt te worden naar het einde van de behandeling. Elke behandelingscyclus duurt 3 tot 4 weken.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Omstandigheden waarbij gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden
- Niet-rokers, kinderen en gelegenheidsrokers
- Vrouwen tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding
- Acuut hartinfarct, onstabiele of verergerende hartkramp (ook angor van Prinzmetal type), ernstige stoornissen van het hartritme en recent accident ter hoogte van de hersenbloedvaten
- Huidaandoeningen die de behandeling met een pleister bemoeilijken
- Gekende overgevoeligheid aan nicotine of aan één van de bestanddelen van het product  Bovendien is het tijdens een behandeling met Nicotinell TTS tegenaangewezen nog verder te
roken of andere nicotinebevattende middelen te gebruiken.

Bijzondere voorzorgen
U wordt uitdrukkelijk verzocht het roken volledig te stoppen en geen andere nicotine bevattende middelen te gebruiken tijdens een behandeling met Nicotinell TTS. De risico's op ongewenste effecten van roken, met inbegrip van effecten op het hart en de bloedvaten, verhogen indien u tijdens het dragen van een patch het roken voortzet.
Nicotinell TTS mag slechts gebruikt worden na zorgvuldig afwegen van de risico's tegenover de voordelen, bij:
- niet gecontroleerde verhoogde bloeddruk
- stabiele hartkramp
- stoornissen ter hoogte van de hersenbloedvaten
- slagaderverstoppingen in de ledematen
- hartzwakte
- overdreven werking van de schildklier
- feochromocytoom
- suikerziekte
- ontoereikende werking van nieren en lever
- maag- of darmzweer.
Wanneer men onder Nicotinell TTS ernstige of aanhoudende huidreacties merkt, moet men de arts raadplegen, daar het in zulk geval kan aan te raden zijn de behandeling stop te zetten.
Raadpleeg uw arts indien u andere geneesmiddelen gebruikt (misschien zal hun dosering aangepast moeten worden), of indien u leidt aan epilepsie of spieraandoeningen.
Waarschuwing
Nicotine is een giftig product en milligrammen kunnen reeds dodelijk zijn indien ze snel worden opgenomen. Indien er tekens van overdosering aan nicotine zijn, moet de behandeling met
Nicotinell TTS worden stopgezet en de arts onmiddellijk worden verwittigd.
Matige vergiftiging veroorzaakt misselijkheid, braken, buikpijn, buikloop, hoofdpijn, zweten en bleekheid (zie "Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden").
Veiligheidsvoorschriften betreffende kinderen:
Daar nicotine een zeer giftige stof is, bevindt elke pleister Nicotinell TTS zich in een kindveilige verpakking.
Dosissen nicotine die tijdens een behandeling met Nicotinell TTS verdragen worden door volwassen rokers, kunnen bij kleine kinderen ernstige vergiftiging veroorzaken en zelfs fataal
zijn. Met andere woorden, het kleven van Nicotinell TTS bij een kind dat met een pleister speelt kan dodelijke gevolgen hebben indien het niet tijdig wordt opgemerkt.
Nicotinell TTS moet dus steeds buiten het bereik van kinderen gehouden worden.
Zowel nieuwe als gebruikte pleisters moeten zorgvuldig worden behandeld en vooral nergens achtergelaten waar kinderen ze door kleven of door inname zouden kunnen misbruiken.
Daar een pleister zelfs na gebruik nog nicotine bevat, moet hij, zodra hij van de huid afgehaald wordt, stevig in twee geplooid worden met de klevende uiteinden tegen elkaar, en met de
grootste zorg buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding
Stoppen met roken, al dan niet met nicotine vervanging, kan de werking van sommige geneesmiddelen wijzigen en eventueel een aanpassing van de dosis vereisen. Het is daarom
belangrijk dat u bij het instellen van een behandeling met Nicotinell TTS aan uw arts meedeelt welke geneesmiddelen u regelmatig gebruikt.

Nicotinell TTS mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicotinell
Aflevervorm Patch
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Generisch middel? not available

Nicotinell tts 21 24uur is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicotinell tts 21 24uur

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek