02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Nicotinell TTS 7mg Patch 21 stuks

Patch 21 stuks
54,84
Op voorraad
54,84
Patches als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Werkt nicotinevervangend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Nicotinell TTS is een hulpmiddel bij het stoppen met roken. Het is de bedoeling, Nicotinell TTS in te schakelen in een rookstopstrategie.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

In principe kan Nicotinell TTS dezelfde ongewenste effecten veroorzaken als nicotine
ingenomen door het roken. Meestal zijn zij nochtans minder uitgesproken, tenzij men tijdens de
behandeling blijft roken.
Plaatselijke ongewenste effecten
Huidreacties t.h.v. de pleister zijn de meest frequente ongewenste effecten van Nicotinell TTS.
Ze verdwijnen meestal binnen de 48 uren. Deze reacties zijn o.a. : branderig gevoel, zwelling,
roodheid, irritatie, jeuk, huiduitslag, netelroos en vorming van blaasjes.
In geval van ernstige of blijvende plaatselijke reacties, of van algemene huidreactie, onderbreek
de behandeling en vraag raad aan uw arts.
De algemene ongewenste effecten zijn vaak moeilijk te onderscheiden van natuurlijke gevolgen
van tabaksontwenning.
Algemene ongewenste effecten
Incidentie hoger dan 6 %: hoofdpijn, verkoudheid en griepachtige symptomen, slapeloosheid,
misselijkheid, spierpijn en duizeligheid
Incidentie hoger dan 2%: buikpijn, spijsverteringsstoornissen, bewegingsstoornissen, hoest,
abnormaal dromen, gewrichtsontsteking
Zeldzamer worden ook volgende gevallen beschreven:
Aandoeningen van het immuunsysteem: veralgemeende allergische reacties
Psychiatrische aandoeningen: opwinding, angstgevoelens, zenuwachtigheid,
concentratiestoornissen, slaperigheid, affectieve labiliteit, prikkelbaarheid, depressief humeur en
verwardheid
Aandoeningen van het zenuwstelsel: paresthesiëen, smaakstoornissen, troebel zicht, bevingen
Hartaandoeningen: hartkloppingen, borstpijn, ademhalingsmoeilijkheid, hartritmeafwijkingen
Bloedvaten aandoeningen: hypertensie en warmteopwellingen
Ademhalings-, thoracale- en mediastinale aandoeningen: infecties van de bovenste luchtwegen.
Gastro-intestinale aandoeningen: lichte gastro-intestinale problemen zoals braken, constipatie,
diarree, winderigheid en droogheid van de mond Cutane en subcutane aandoeningen: reacties t.h.v. de applicatieplaats (ontkleuring,
hyperpigmentatie en vasculitis), overdadig zweten
Musculo-skeletale-, conjonctivale- en botaandoeningen: gewrichtspijn, spierkrampen en rugpijn
Algemene aandoeningen en ter hoogte van de applicatieplaats: asthenie, pijn en gevoel van
onbehagen
Raadpleeg uw arts of uw apotheker bij het optreden van een ongewenst effect dat niet in deze
bijsluiter is beschreven.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Nicotinell TTS 7 - S (-) - nicotinum 17,5 mg - Polyacrylat. pro system. transderm. 10 cm2 act. prolongat. (in vivo liberat. ca 7 mg/24 H).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Omstandigheden waarbij gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden
- Niet-rokers, kinderen en gelegenheidsrokers
- Vrouwen tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding
- Acuut hartinfarct, onstabiele of verergerende hartkramp (ook angor van Prinzmetal type),
ernstige stoornissen van het hartritme en recent accident ter hoogte van de
hersenbloedvaten
- Huidaandoeningen die de behandeling met een pleister bemoeilijken
- Gekende overgevoeligheid aan nicotine of aan één van de bestanddelen van het product
Bovendien is het tijdens een behandeling met Nicotinell TTS tegenaangewezen nog verder te
roken of andere nicotinebevattende middelen te gebruiken.

Bijzondere voorzorgen
U wordt uitdrukkelijk verzocht het roken volledig te stoppen en geen andere nicotinebevattende
middelen te gebruiken tijdens een behandeling met Nicotinell TTS. De risico's op ongewenste
effecten van roken, met inbegrip van effecten op het hart en de bloedvaten, verhogen indien u
tijdens het dragen van een patch het roken voortzet.
Nicotinell TTS mag slechts gebruikt worden na zorgvuldig afwegen van de risico's tegenover de
voordelen, bij:
- niet gecontroleerde verhoogde bloeddruk
- stabiele hartkramp
- stoornissen ter hoogte van de hersenbloedvaten
- slagaderverstoppingen in de ledematen
- hartzwakte
- overdreven werking van de schildklier
- feochromocytoom
- suikerziekte
- ontoereikende werking van nieren en lever
- maag- of darmzweer.
Wanneer men onder Nicotinell TTS ernstige of aanhoudende huidreacties merkt, moet men de
arts raadplegen, daar het in zulk geval kan aan te raden zijn de behandeling stop te zetten.
Raadpleeg uw arts indien u andere geneesmiddelen gebruikt (misschien zal hun dosering
aangepast moeten worden), of indien u leidt aan epilepsie of spieraandoeningen.
Waarschuwing
Nicotine is een giftig product en milligrammen kunnen reeds dodelijk zijn indien ze snel worden
opgenomen. Indien er tekens van overdosering aan nicotine zijn, moet de behandeling met
Nicotinell TTS worden stopgezet en de arts onmiddellijk worden verwittigd.
Matige vergiftiging veroorzaakt misselijkheid, braken, buikpijn, buikloop, hoofdpijn, zweten en
bleekheid (zie "Maatregelen bij gebruik van te grote hoeveelheden").
Veiligheidsvoorschriften betreffende kinderen
Daar nicotine een zeer giftige stof is, bevindt elke pleister Nicotinell TTS zich in een kindveilige
verpakking.
Dosissen nicotine die tijdens een behandeling met Nicotinell TTS verdragen worden door
volwassen rokers, kunnen bij kleine kinderen ernstige vergiftiging veroorzaken en zelfs fataal
zijn. Met andere woorden, het kleven van Nicotinell TTS bij een kind dat met een pleister speelt
kan dodelijke gevolgen hebben indien het niet tijdig wordt opgemerkt.
Nicotinell TTS moet dus steeds buiten het bereik van kinderen gehouden worden.
Zowel nieuwe als gebruikte pleisters moeten zorgvuldig worden behandeld en vooral nergens
achtergelaten waar kinderen ze door kleven of door inname zouden kunnen misbruiken.
Daar een pleister zelfs na gebruik nog nicotine bevat, moet hij, zodra hij van de huid afgehaald
wordt, stevig in twee geplooid worden met de klevende uiteinden tegen elkaar, en met de
grootste zorg buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en voeding
Stoppen met roken, al dan niet met nicotine vervanging, kan de werking van sommige
geneesmiddelen wijzigen en eventueel een aanpassing van de dosis vereisen. Het is daarom
belangrijk dat u bij het instellen van een behandeling met Nicotinell TTS aan uw arts meedeelt
welke geneesmiddelen u regelmatig gebruikt.
Gebruik in geval van zwangerschap en borstvoeding
Nicotinell TTS mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van
borstvoeding.

Besturen van voertuigen en gebruik van machines
Stoppen met roken kan het gedrag veranderen.
Duizeligheid is mogelijk en voorzichtigheid is vereist.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Nicotinell
Aflevervorm Patch
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Nicotinell TTS 7mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Nicotinell TTS 7mg

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek