02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Niflugel Gel 60g

Gel 60g
9,05
Op voorraad
9,05
Geneesmiddel in de vorm van een gel en aangewezen bij volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar bij gewrichtspijn ten gevolge van een trauma of een ontsteking, zoals verstuiking, verzwikking, tendinitis, of een acute opstoot van artrose.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Farmacotherapeutische groep
Niflugel is een niet steroïdaal ontstekingsremmend en anti-reumatisch middel.

· Therapeutische indicaties
Niflugel is aangewezen bij volwassenen en kinderen ouder dan 15 jaar bij gewrichtspijn ten gevolge
van een trauma of een ontsteking, zoals verstuiking, verzwikking, tendinitis, of een acute opstoot van
artrose.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Niflugel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij applicatie kan roodheid of een gevoel van warmte of prikkelingen optreden.
In het geval van huiduitslag dient de behandeling te worden stopgezet.
Er zijn gevallen van blaarvorming, waaronder het syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse gerapporteerd (zeer zeldzaam).
Wanneer de gel gedurende een lange periode op een groot lichaamsoppervlak wordt aangebracht, kan het ontstaan van problemen met de spijsvertering of de nieren niet worden uitgesloten.

Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is nifluminezuur.
Elke tube Niflugel bevat 2,5 g nifluminezuur per 100 g.
- De andere stoffen in dit middel zijn di-isopropanolamine, carbomeer (Synthalen K TM), ethylalcohol
96 %, gezuiverd water

Hoe ziet Niflugel 2,5% gel eruit en hoeveel zit er in de verpakking?

Cutaan gebruik.
Niflugel is helder, opaalachtige kleurloos tot lichtgeel

Niflugel is verkijgbaar in aluminiumtubes van 60 g.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor nifluminezuur of voor één van de andere bestanddelen van Niflugel.
- Als u een allergische of overgevoelige reactie vertoont na gebruik van acetylsalicylzuur of aan een ander niet steroïdaal ontstekingswerend middel, of indien deze geneesmiddelen een astmaaanval of urticaria uitlokken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Contact met ogen en slijmvliezen vermijden.
- Niet aanbrengen op een aangetaste huid zoals bij eczeem, huiduitslag, een open wonde, een nattende dermatose.
- Niet inslikken
- Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
- Voor zover opname door de huid van Niflugel gel mogelijk is, kan het risico op algemene opname niet worden uitgesloten. Dit risico is met name afhankelijk van de grootte van het blootgestelde oppervlak, de aangebrachte hoeveelheid en de duur van de behandeling met Niflugel. Bespreek dit met uw arts.
- Het gebruik van Nifligel dient te worden stopgezet bij de eerste tekenen van huiduitslag, wonden aan het slijmvlies of enig ander teken van overgevoeligheid.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Het is aanbevolen Niflugel niet samen met andere topica te gebruiken.
Niflugel kan de doeltreffendheid van diuretica evenals van andere antihypertensie middelen verminderen.
Indien u een ander geneesmiddel neemt of recent hebt genomen, met name een diureticum, een ACEremmer of een angiotensine II antagonist of een medicijn dat zonder recept verkrijgbaar is, bespreek
dit dan met uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing

Zwangerschap en borstvoeding

Bij wijze van voorzorg, verdient het de voorkeur het gebruik van Niflugel te vermijden tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Inname van het geneesmiddel heeft over het algemeen geen invloed op de rijvaardigheid, maar patiënten moeten voor het besturen van een voertuig voldoende zijn geïnformeerd. Vraag uw arts of apotheker om advies in geval de gel gedurende een lange periode op een groot lichaamsoppervlak wordt aangebracht.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Niflugel
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Overige
Aangewezen bij Kneuzing, Ontsteking, Verstuiking, Zwelling
Keyword Gewrichtspijn, Kneuzing, Pijn, Reumatische ontsteking, Spieren
Geeft warmte? not available
Generisch middel? not available

Niflugel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek