02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Niquitin Clear Patch 21mg Patch 14 stuks

Patch 14 stuks
38,21
Op voorraad
38,21
Doorschijnende patches als hulpmiddel bij het stoppen met roken. Werkt nicotine vervangend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

NiQuitin Clear wordt gebruikt voor de behandeling van ontwenningsverschijnselen bij mensendie stoppen met roken of die hun tabaksgebruik minderen. 

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL?
Het onderstaande schema wordt aanbevolen gedurende 8-12 weken:
• Startdosis: één transdermale pleister/patch NiQuitin Clear 21 mg per dag gedurende 4-6 weken.
• Eerste dosisverlaging: één transdermale pleister/patch NiQuitin Clear 14 mg per dag gedurende 2-4 weken.
• Tweede dosisverlaging: één transdermale pleister/patch NiQuitin Clear 7 mg per dag gedurende 2-4 weken.
Bij patiënten met coronaire ziekte bestaat de aanbevolen startdosis uit één transdermale pleister/patch
NiQuitin Clear 14 mg per dag gedurende 4-6 weken; daarna overgaan op één transdermale pleister/patch NiQuitin Clear 7 mg per dag gedurende 4 weken. Het wordt afgeraden NiQuitin Clear langer dan 3 maanden te gebruiken. In de loop van de behandeling is het niet toegestaan nicotine in enig andere vorm te gebruiken. Het merendeel van de patiënten die een nicotinesubstitutiebehandeling volgen en opnieuw begonnen zijn met roken, deed dit in de eerste 6 maanden. Het is mogelijk om zonodig een nieuwe kuur met NiQuitin Clear te beginnen bij de patiënten die zijn blijven roken of opnieuw begonnen zijn met roken.

WIJZE VAN GEBRUIK
NiQuitin Clear bestaat uit verschillende lagen. Nadat men de beschermlaag verwijderd heeft, brengt men de transdermale pleister/patch aan op een schone, onbehaarde, droge huidzone op het bovenste gedeelte van het lichaam of de buitenzijde van de arm. De transdermale pleister/patch moet 24 uur op dezelfde plaats blijven; de volgende pleister/patch moet op een andere plaats worden aangebracht. (De gebruikte transdermale pleister/patch in de verpakking van de nieuwe pleister/patch steken voor u hem weggooit.)Wat te doen indien te veel gebruikt?


Bij gelijktijdig gebruik van meerdere transdermale pleisters/patches  NiQuitin Clear kunnen
tekenen van nicotine-intoxicatie optreden: bleekheid, misselijkheid, overmatige speekselvorming,
buikpijn, braken, diarree, koud zweet, hoofdpijn, duizeligheid, beven, gezichts- en gehoorsstoornissen,
verwarring, extreme zwakte. Ernstige overdosering kan een toestand van extreme uitputting, daling
van de bloeddruk en ademhalingsstoornissen veroorzaken. Behandeling in geval van overdosering: de
transdermale pleisters/patches verwijderen en een arts raadplegenWat te doen indien vergeten te gebruiken?


/

Wat te doen indien u stopt met gebruiken?


/

Hoe bewaren?


BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25° C). Na gebruik de transdermale pleister/patch dubbelvouwen
en in de verpakking van de nieuwe pleister/patch steken. Weggegooide pleisters/patches buiten bereik
van kinderen houden. De vervaldatum staat aangegeven op de verpakking na de letters EX en bestaat
uit cijfers die overeenkomen met de maand en het jaar waarin het product vervalt. Het product vervalt
op de eerste dag van de aangeduide maand.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken. Als de aanbevolen doseringen worden aangehouden, veroorzaakt NiQuitin Cleargeen ernstige bijwerkingen. 

Stoppen met roken kan op zich klachten veroorzaken als een gevoel van flauwte, duizeligheid,hoofdpijn, keelpijn en griepachtige symptomen. De volgende klachten kunnen eveneens inverband worden gebracht met ontwenningssymptomen als gevolg van het stoppen met roken:stemmingswisselingen, slapeloosheid, slaapproblemen en depressie, prikkelbaarheid, angst,slaperigheid, opgewondenheid, zenuwachtigheid en concentratieproblemen. 
Hieronder volgt een overzicht van de overige bijwerkingen. De bijwerkingen zijn ingedeeld volgensde waarschijnlijkheid waarmee ze kunnen voorkomen. 

Zeer vaak (kan optreden bij meer dan 1 op de 10 personen) 
• Huidreacties rond de plek waar de pleister wordt aangebracht 
• Slaapproblemen bestaande uit slapeloosheid en abnormale dromen 
• Misselijkheid, braken 
• Hoofdpijn, duizeligheid 

Vaak (kan optreden bij tot 1 op de 10 personen) 
• Zenuwachtigheid 
• Beven 
• Ademhalingsmoeilijkheden 
• Hoesten 
• Keelpijn of gezwollen keel 
• Indigestie 
• Maagpijn 
• Diarree 
• Constipatie 
• Zweten 
• Droge mond 
• Pijn in de gewrichten, in de spieren, op de borst en in de ledematen 
• Vermoeidheid of zwakte 
• Hartkloppingen (u voelt uw hart kloppen) 

Soms (kan optreden bij tot 1 op de 100 personen)
• Allergische reactie 

Zeer zelden (kan optreden bij tot 1 op de 10.000 personen) 
• Huidreacties 
• Huid gevoelig voor zonlicht 
• Ernstige allergische reactie, waaronder plotse kortademigheid of een benauwd gevoel op de borst,huiduitslag of gevoel van flauwte.Het is mogelijk dat u een lichte roodheid en jeuk, brandwonden en een tintelend gevoel op de huidervaart op de plaats waar de pleister is aangebracht. Dit verdwijnt gewoonlijk nadat de pleister isverwijderd. In zeldzame gevallen kan er een ernstigere reactie optreden op de plaats waarde pleisterwerd aangebracht. In dit geval moet u stoppen met het gebruik van de pleister en uw arts raadplegen.Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijkebijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in NiQuitin Clear? 

- De werkzame stof is nicotine. 
- De andere stoffen in dit middel zijn ethyleenvinylacetaat-copolymeer, polyethyleentereftalaat/ethyleenvinylacetaat, polyethyleen film, poly-isobutyleen, witte inkt (titaandioxide E171). 

Hoe ziet NiQuitin Clear eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
NiQuitin Clear is een rechthoekige pleister, bestaande uit meerdere lagen, die op de huid kan wordengekleefd.

Het product is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar: 
NiQuitin Clear 7 mg: doos met 7, 14 en 28 transparante pleisters voor transdermaal gebruik 
NiQuitin Clear 14 mg: doos met 7, 14, 21 en 28 transparante pleisters voor transdermaal gebruik 
NiQuitin Clear 21 mg: doos met 7, 14, 21 en 28 transparante pleisters voor transdermaal gebruik 
Alle pleisters voor transdermaal gebruik zijn afzonderlijk verpakt, ongeacht de uitvoering. 

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

GEVALLEN WAARIN HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL VERMEDEN MOET WORDEN
NiQuitin Clear is gecontraïndiceerd bij patiënten met een overgevoeligheid voor de transdermale pleister/patch of één van de bestanddelen van het product.

BIJZONDERE VOORZORGEN

Tijdens het verloop van deze behandelingmag de patient onder geen enkele andere vorm nicotine innemen. Het is absoluut noodzakelijk om met roken te stoppen vanaf het begin van de behandeling met NiQuitin Clear. De patiënten moeten weten dat, als ze blijven roken terwijl ze de transdermale pleisters/patches gebruiken, de neveneffecten erger kunnen zijn dan wanneer ze zouden roken zonder het product te gebruiken, omdat NiQuitin/NiQuitin Clear Clear eveneens nicotine afgeeft aan het bloed. Het risico dat verbonden is aan de toediening van nicotine via NiQuitin/NiQuitin Clear in het kader van een substitutiebehandeling om te stoppen met roken, moet individueel geëvalueerd worden in verhouding tot de risico’s die de patiënt loopt als hij rookt en de kans op stoppen met roken of vermindering van het tabaksgebruik zonder nicotinesubstituut. Raadpleeg uw arts. Patiënten die lijden aan cardiovasculaire aandoeningen, vooral patiënten met coronaire aandoeningen, ernstige ritmestoornissen of vasospastische aandoeningen (blauw of rood worden van de ledematen, koude ledematen…), moeten zorgvuldig door hun arts onderzocht worden. Wanneer ernstige cardiale of vasculaire verschijnselen optreden (verhoging van het hartritme of ritmestoornissen, duizeligheid, ademhalingsstoornissen…) moet de behandeling onmiddellijk worden gestaakt.

Extra voorzichtigheid is geboden wanneer NiQuitin Clear wordt gebruikt bij patiënten met een maagzweer, hyperthyroïdie, een feochromocytoom of (insuline afhankelijke) diabetes, alsook bij bejaarde patiënten of patiënten die lijden aan nier- of leveraandoeningen. De transdermale pleister/patch wordt goed verdragen door mensen met een gezonde huid, maar kan irritatie veroorzaken bij patiënten met bepaalde huidaandoeningen. Wanneer ernstige reacties optreden, moet men de pleister/patch verwijderen en een arts raadplegen.
Bij patiënten die overgevoelig zijn voor nicotine kunnen eveneens ernstige reacties optreden wanneer
ze worden blootgesteld aan andere producten die nicotine bevatten of wanneer ze hun oude
rookgewoonten weer hervatten.

Voorzorgen bij het gebruik van NiQuitin/NiQuitin Clear: contact met andere lichaamsdelen, vooral de
neus en de ogen, vermijden; de handen wassen na het aanbrengen van de transdermale
pleister/patch.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN OF VOEDINGSMIDDELEN
Stoppen met roken, al dan niet in combinatie met nicotinesubstitutie, kan het effect van bepaalde
gelijktijdig toegediende geneesmiddelen beïnvloeden (fenacetine, coffeïne, theofylline, imipramine,
fenylbutazon, insuline, furosemide, propranolol, adrenerge agonisten en antagonisten). Raadpleeg uw arts.

GEBRUIK IN GEVAL VAN ZWANGERSCHAP EN BIJ BORSTVOEDING
De schadelijke effecten van sigarettenrook zijn reeds voldoende aangetoond bij de moeder en het kind: een laag geboortegewicht, een verhoogd risico van spontane abortus en verhoging van de perinatale mortaliteit. Over eventuele specifieke effecten van NiQuitin Clear op de foetale ontwikkeling is niets bekend. 
Het gebruik van NiQuitin Clear door zwangere vrouwen wordt afgeraden. Men dient de nodige voorzichtigheid te betrachten bij de toediening van NiQuitin/NiQuitin Clear aan vrouwen die borstvoeding geven. Nicotine wordt overgebracht in de moedermelk. Raadpleeg uw arts.

BESTURING VAN EEN VOERTUIG EN GEBRUIK VAN MACHINES
Geen specifieke voorzorgen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Niquitin
Aflevervorm Patch
Type product Geneesmiddel
Methodes voor rookstop Nicotinesubstitutie
Supplementen zenuwstelsel Afkicken van verslavingen
Type verslaving Rookverslaving
Keyword Stoppen met roken
Generisch middel? not available

Niquitin Clear Patch 21mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Niquitin Clear Patch 21mg

Nicotinevervangende geneesmiddelen zoals nicotinepleisters,-zuigtabletten en -kauwgom bevatten zorgvuldig gereguleerde hoeveelheden nicotine die de behoefte aan een sigaret verminderen en de ontwenningsverschijnselen verlichten.

Elke tablet is zo ontworpen dat die precies de juiste hoeveelheid nicotine afgeeft om het verlangen naar een sigaret te verminderen en de ontwenningsverschijnselen te verlichten. Gebruik daarom niet meer dan één tablet tegelijkertijd en nooit meer dan 15 tabletten per dag.

Als je zwanger bent wordt het afgeraden om Nicotinell kauwgom te gebruiken omdat je dient te proberen om te stoppen met roken zonder nicotinevervangende therapie. Vooraleer je de kauwgom toch wenst te gebruiken, vraag je best advies aan jouw arts.

Het is niet bewezen dat de nicotine zelf kanker veroorzaakt. Sigarettenrook bevat meer dan 5000 andere chemische stoffen en het zijn die stoffen die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke effecten van roken. De voordelen van nicotinevervangende therapie wegen dus ruimschoots op tegen de risico's van roken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek